Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Ніхто і ні за яку ціну не може бути звільнений від закону в освіченій державі (Ж.-Ж. Руссо) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003_1 (5)"

  1)    Леліков Г.І., Олуйко В.М. Політико-правові засади кадрової роботи в Китайській Народній Республіці
  2)    Нижник Н.Р., Лемак В.В. Деякі аспекти правової реформи
  3)    Ярош Д.В. Нормативно-правове регулювання мовної політики в Україні та проблеми її реалізації
  4)    Паламарчук В.О. Функція держави по забезпеченню проходження військової служби за контрактом
  5)    Алексссв В., Биркович В. Управління спільною комунальною власністю
  6)    Тимцуник В.І. Перебудова партійних і радянських органів за виробничим принципом і її результати (1962-1964 рр.)
  7)    Зьолка В.Л. Військові повноваження Кабінету Міністрів України
  8)    Білоусов Ю.В., Царенко С.І. Реформування Прикордонних військ України як складова оптимізації системи національної безпеки
  9)    Кучеренко І.М. Деякі питання створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
  10)    Стефанчук Р.О. До питання про право на інформацію як особисте немайнове право фізичних осіб
  11)    Русу С.Д. Рецепція деліктних зобов'язань римського права в новому Цивільному кодексі України
  12)    Пунда О.О. Компенсація моральної шкоди—спосіб захисту прав учасників сімейних відносин
  13)    Ватрас В.А. Деякі питання участі церкви у відносинах, які регулюються сімейним законодавством
  14)    Бондаренко Н Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як обов'язкова процесуальна стадія
  15)    Когут О.В. Докази у справах про недобросовісну конкуренцію
  16)    Журик Ю.В. Аналіз окремих визначень та термінів Закону України "Про захист економічної конкуренції"
  17)    Цвєтков А.М. Введення посади Державного секретаря в Україні як реальний крок вперед адміністративної реформи
  18)    Жароїд І.В. Компетенція Президента України у сфері державного управління: поняття та форми реалізації
  19)    Чудик-Білоусова Н.I. Організаційні аспекти порядку відшкодування військовослужбовцями шкоди, заподіяної державі
  20)    Грищук В.К. Вбивство через необережність за Кримінальним кодексом України 2001 року
  21)    Костенко О.М. Принцип соціального натуралізму та його значення для юриспруденції і кримінології
  22)    Марисюк К.Б. Кодифікація кримінального законодавства Канади: історія і сучасність
  23)    Грищук В.К., Гловацький В.І. Спільні риси та відмінності історичного розвитку інституту адвокатури Франції та Англії
  24)    Гринько Р.В. Питання кримінального покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
  25)    Іванюк Т.І. Співвідношення обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання, з іншими критеріями індивідуалізації покарання
  26)    Сенько М.М. Суб'єкт самовільного залишення військової частини або місця служби
  27)    Білоус В.Т. В Договори як правова основа організації координації в управлінні правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю
  28)    Бойко В.П. Проблеми законодавчого вдосконалення процесуального статусу підозрюваного в кримінальному процесі України
  29)    Когутич І.І. Особливості та види судового допиту
  30)    Коваль В.С. Федералістська концепція Європейської єдності як методологічна основа дослідження конституційного устрою Європейського Союзу
  31)    Цьолух К.С. До питання захисту права людини на звернення
  32)    Курбацький С.А. Правові аспекти діяльності Прикордонних військ України в сфері охорони виключної (морської) економічної зони
  33)    Боднар Т.В. Юридична термінологія в нормах забов'язального права України
  34)    Синчак В.П. Методика обчислення фіксованого сільськогосподарського податку в реформованих господарствах
  35)    Кулинич Р.О. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності як один із чинників формування обсягу ВВП України
  36)    Стеченко Д.М., Кузмінський В.О. Організація взаємодії структурних елементів фінансово-промислової групи у здійсненні інноваційної діяльності
  37)    Вівчурко О.Ф. До питання обліку дебіторської заборгованості
  38)    Гаман М.В. Державна підтримка наукової діяльності в ринкових умовах
  39)    Ковтун І.Б. Деякі аспекти розмежування повноважень між обласними радами та обласними державними адміністраціями в сфері державного управління
  40)    Шаптала О. Державне управління сферою рекреаційного обслуговування в Автономній республіці Крим
  41)    Тополь Ю.О. Навчально-виховний процес в юридичному ВНЗ очима студента-випускника: стан, проблеми, напрямки вдосконалення
  42)    Виговський Л.А., Вальчук А.М. Специфіка викладання курсу "Релігієзнавство" для студентів-юристів
  43)    Кочетов О.П., Григорович А.В., Торгова Л.В. Про окремі категорії навчальної дисципліни "Розміщення продуктивних сил"
  44)    Кулинич О.І. Передумови змістовної інтерпретації та межі використання параметрів одночинникових і множинних рівнянь регресії та статистичних рівнянь залежностей
  45)    Омельчук О.М., Волкотруб С.Г. Регіональний круглий стіл з проблем кримінального та кримінально-процесуального законодавства
  46)    В.М. Литвин — перший Doctor Honoris Causa Хмельницького інституту регіонального управління та права
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.