Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Слід виконувати закони, а не перетлумачувати їх (Морі) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Університетські наукові записки 2017 № 3 (63)"

  1)    Місінкевич Л. Л. Державна репресивна політика на Поділлі в 30-х рр. ХХ століття
  2)    Харитонов Є. О., Харитонова О. І. «Інтернет-відносини» та «Інтернет-правовідносини»: до визначення поняття і сутності
  3)    Стеньгач Н. О. Розробка національної ідеї на рубежі ХІХ — ХХ ст. в Україні
  4)    Моткова О. Д. Пряма дія норм Конституції України: матеріальний та процесуальний аспекти
  5)    Вартанян А. М. Сравнительно-правовой анализ порядка передачи в доверительное управление имущества государственных служащих в Республике Беларусь и Украине
  6)    Великанова М. М. Поняття та структурні елементи ризику: цивільно-правовий аспект
  7)    Місяць А. П. Правова природа агентського договору
  8)    Трач О. М. Окремі підстави обов’язкового зупинення провадження у цивільній справі
  9)    Чорна Ж. Л. До питання про істотні умови ліцензійного договору
  10)    Гарієвська М. Б. До питання обсягу дискреційних повноважень суду в цивільному процесі
  11)    Бєлова Ю. Д. Стандарти захисту права на персональні дані відповідно до Директиви 95/46/ЄС
  12)    Сидоренко С. І. Теоретичні засади визначення поняття та юридичної сутності недійсності шлюбу у сімейному праві
  13)    Рєзнікова В. В. [Відповідальність учасників господарського процесу за зловживання правами та невиконання процесуальних обов’язків
  14)    Чудик-Білоусова Н. І. Соціальне замовлення в системі надання соціальних послуг
  15)    Бурак В. Я. Альтернативним способам вирішення трудових спорів необхідне законодавче забезпечення
  16)    Михайлова І. Ю. Розвиток пенсійного законодавства в СРСР у післявоєнний період
  17)    Костяшкін І. О. Окремі аспекти реалізації права власності на землю Українського народу
  18)    Misinkevych A. L. Legal Regulation of Mine Reclamation on the Degraded, Damaged and Contaminated Lands in Ukraine and in the USA
  19)    Злий Я. В. Зарубіжний досвід правового регулювання зрошувальних та осушувальних земель
  20)    Муза О. В. Система надання адміністративних послуг в Україні як нова якість ідеології взаємовідносин людини і держави
  21)    Когут О. В. Проблемні питання Закону України «Про Національну поліцію»
  22)    Андрущенко О. Ю. Окремі проблеми визначення поняття конфлікту інтересів в законодавстві України
  23)    Брич Л. П. Право на вмотивоване судове рішення у кримінальному провадженні як складова права на справедливий суд в інтерпретації Європейського суду з прав людини
  24)    Налуцишин В. В. Суб’єкт злочинного діяння за законодавством окремих держав Європейського Союзу
  25)    Крушинський С. А. Проблемні аспекти збирання та подання доказів стороною захисту у кримінальному провадженні
  26)    Самарин В. И. Осуждение без вызова сторон: а как же принципы уголовного процесса?
  27)    Cтефанчук М. М. Правова визначеність об’єкта прокурорського представництва: практичний аспект
  28)    Олійник У. М. Утвердження права на свободу думки, совісті та релігії в філософії права епохи Просвітництва
  29)    Виговський Л. А. Реформація як чинник розширення сфер функціонування релігійного комплексу в соціумі
  30)    Вальчук А. М. Проблема реалізації соціального забезпечення та його ідеї в києворуській традиції України
  31)    Олійник І. В. Про вплив релігії на економічну поведінку селянства Правобережної України у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
  32)    Нагорна О. О. Досвід юридичної школи Університету Маямі щодо організації магістерської програми з міжнародного арбітражу
  33)    Рембач О. О. Формування міжкультурної компетентності майбутніх правознавців у процесі іншомовної підготовки
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.