Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Правосуддя без сили оспорюється; сила без правосуддя звинувачується (Паскаль) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002_4"

  1)    Олуйко В.М. Сучасні вимоги до професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів та шляхи підвищення його професійного рівня
  2)    Кондратьсв Р.І. До питання про межі державної влади (критичні замітки)
  3)    Леванчук О.М. Принцип розподілу державної влади
  4)    Тополь Ю.О. Правові системи сучасності: поняття та проблеми класифікації
  5)    Ярош Д.В. Законодавча діяльність центральної ради в галузі освіти і культури: історичний досвід і його значення для сучасної розбудови України
  6)    Савчук Н.О. Еволюція правосвідомості національної еліти в умовах обмеження автономії гетьманщини російської держави (XVII ст.)
  7)    Лемак В.В. Словацька інформаційна служба період уряду В. Мечіяра (1994-1998 рр.)
  8)    Григоренко А.О. Основні недоліки виборчого процесу в ході парламентських виборів 2002 року
  9)    Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Шемонасв В.Ю. Загальна аварія як підстава виникнення правовідносин
  10)    Чудик-Білоусова Н.І. Правові обставини, що виключають матеріальну відповідальність військовослужбовців
  11)    Сидоров І.Ф. Правове регулювання пред'явлення векселя до платежу як умова виконання вексельних зобов'язань
  12)    Герц А.А. Розвиток інституту іпотеки підприємства
  13)    Ватрас В.А. Суб'єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці із генетичного матеріалу подружжя
  14)    Притика Ю.Д., Куфтирсв П.В. Зміст арбітражної угоди
  15)    Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С. Особливості правового регулювання створення та функціонування селянських (фермерських) господарств
  16)    Цвєтков А.М. Адміністративна реформа в Україні як важливий фактор підвищення ефективності державного управління
  17)    Когут О.В. Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію
  18)    Білоусов Ю.В. Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України
  19)    Омельчук О.М. Кримінально-правова характеристика стадій вчинення контрабанди
  20)    Іванюк Т.І. Проблеми застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за новим Кримінальним кодексом України
  21)    Ярін В.М. Кримінально-процесуальні принципи розслідування злочинів
  22)    Бабаєва О.В. Сутність і значення стадії попереднього розгляду кримінальної справи суддею
  23)    Карпенко М.О. Участь захисника у кримінальних справах про злочини неповнолітніх
  24)    Гавриш Т.С. Кримінально-процесуальні аспекти міжнародного співробітництва України у галузі надання правової допомоги в кримінальних справах
  25)    Мельничук О.І. Роль принципів міжнародного права в європейському праві
  26)    Стефанчук Р.О. Проблеми реформування та кодифікації сімейного законодавства в Україні
  27)    Пунда О.О. Визначення походження дитини за Сімейним кодексом України
  28)    Шамрай В.О., Мацюк В.Я. Інформація та інформаційна характеристика процесу управління
  29)    Щепанський Е.В. Світовий досвід організації туристично-рекреаційної діяльності
  30)    Синчак В.П. Удосконалення фінансово-податкового контролю за використанням податку на додану вартість у сільськогосподарських підприємствах
  31)    Король В.Д., Синчак В.П., Ярмоленко Ю.Ю. Застосування непрямих методів перевірок у роботі податкової служби
  32)    Стадник В.В. Вплив інституційних змін на еволюцію принципів управління
  33)    Кучер В.В., Кучер О.В. Роль системи стимулювання збуту продукції в діяльності підприємств переробної галузі АПК
  34)    Качаровська Л.М. Підвищення ефективності управління природоохоронною діяльністю в регіоні
  35)    Шнурова О.Г. Аналіз причин виникнення внутрішньоособистісних конфліктів
  36)    Персоналії
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.