Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Я бачу загибель тієї держави, де закон не має сили і перебуває під чиєюсь владою. А там де закон – володар над правителем, вони його раби, я вбачаю порятунок держави й усі блага, які тільки можуть дарувати державам боги (Платон) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Зміст номеру "Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002_1"

  1)    ОЛУЙКО В.М. Державна регіональна політика: формування і реалізація
  2)    ТОПОЛЬ Ю.О. Деякі проблеми методології сучасної юридичної науки
  3)    ГЕРНЕГО О.О. Проблеми гармонізації суспільних інтересів в умовах становлення громадянського суспільства
  4)    КОНДРАТЬЄВ Р.І. Локальні норми і прогалини в праві
  5)    САВЧУК Н.О. Магдебурзьке право в Україні: історія та сучасність
  6)    КОТЕНКО В.Д. Основні закономірності виникнення держави у давній Шотландії
  7)    МІСІНКЕВИЧ Л.Л. Репресії щодо польського учительства на Поділлі в 30-х роках XX століття
  8)    ЛИТВИНЕНКО І.Л. Історичні традиції становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні
  9)    СТОРОЖУК І.П. Основи місцевого управління
  10)    СТЕФАНЧУК Р.О. Поняття, правова природа особистих немайнових прав та їх місце в системі цивільного права
  11)    БІЛОУСОВ Ю.В. Питання судового провадження у справах про відшкодування шкоди, заподіяної військовослужбовцю у сфері військового управління
  12)    ЧУДИК-БГЛОУСОВА Н.І. Судовий порядок захисту прав військовослужбовців при притягненні їх до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну державі
  13)    АНДРУШКО А.В. Укладення трудового договору (контракту) при вступі громадян на державну службу
  14)    ФРОЛОВ М.О. Правові засади ліцензування екологічно небезпечних видів 81 діяльності
  15)    ДОМБРОВСЬКИЙ С.Ф., ТАРАНЕНКО Л.С. Сільськогосподарські виробничі кооперативи в АПК і правове регулювання їх діяльності
  16)    КОГУТ О.В. Особливості правового статусу Антимонопольного комітету України
  17)    ДАРМАНСЬКА Г.О. Про спрощену систему оподаткування юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності
  18)    ОМЕЛЬЧУК О.М. Проблеми призначення покарання за контрабанду
  19)    КУЛИНИЧ Р.О. Статистичне спостереження як метод соціологічного дослідження діяльності правоохоронних органів
  20)    ЯРІН В.М. Органи дізнання Збройних Сил України та інших військових формувань: сучасні аспекти їх діяльності
  21)    КОГУТИЧ І.І. Слідчі помилки, поняття та класифікація
  22)    ПУНДА О.О. Допустимість використання науково-технічних засобів у кримінальному процесі
  23)    ВОЛКОТРУБ С.Г. Інститут імунітету свідків у кримінально-процесуальному законодавстві
  24)    ЛОЗІНСЬКА С.В. Використання діяльності почесних консулів в роки незалежності України
  25)    ВАЛЬЧУК А.М. Роль екзистенційних проблем в державному управлінні
  26)    КАЧАРОВСЬКА Л.М. Регіон як цілісна соціально-економічна система
  27)    ЩЕПАНСЬКИЙ Е.В. Рекреаційне районування Хмельницької області
  28)    НОВЕРСАЛЮК А.А., ТАРАНЕНКО С.М. Сутність інвестиційної діяльності в регіоні
  29)    КУЛИНИЧ О.І. До проблеми створення нової програми курсу "Економетрія" для студентів вищих навчальних закладів
  30)    СИНЧАК В.П., КОРЮГІН А.В. Державна підтримка в агропромисловому комплексі
  31)    СТАДНИК В.В., ЙОХНИ М.А. Організаційна культура: сутність та проблеми формування на підприємствах України
  32)    ПІДГОРОДЕЦЬКА С.М. До питання державного регулювання розвитком АПК
  33)    РОМАНОВА В.В. Галузева структура зайнятості населення в умовах формування ринку праці
  34)    ЗАІКІНА В.В. Деякі актуальні питання підготовки фахівців - менеджерів на сучасному етапі
  35)    ШНУРОВА О.Г. Релігієзнавча освіта як фактор формування духовності
  36)    ВИГОВСЬКА Т.В. Проблеми збереження біорозмаїття на Хмельниччині
  37)    Слово пам'яті про добру та чесну людину - Петра Федоровича Щербини
   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.