Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Ніхто і ні за яку ціну не може бути звільнений від закону в освіченій державі (Ж.-Ж. Руссо) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Статті з рубрики "Кримінальний процес та криміналістика"

  1)    ЯРІН В.М. Органи дізнання Збройних Сил України та інших військових формувань: сучасні аспекти їх діяльності
  2)    КОГУТИЧ І.І. Слідчі помилки, поняття та класифікація
  3)    ПУНДА О.О. Допустимість використання науково-технічних засобів у кримінальному процесі
  4)    ВОЛКОТРУБ С.Г. Інститут імунітету свідків у кримінально-процесуальному законодавстві
  5)    Азарський І.М. Короткий історичний нарис розвитку судової медицини та криміналістики
  6)    Ярін В.М. Становлення служби правопорядку у Збройних силах України
  7)    Пунда О.О. Моделювання в процесі розслідування злочинів
  8)    Волкотруб С.Г. Імунітет свідків: використання досвіду СІЛА
  9)    Голдзіцький К.А., Голдзіцька Ю.К. Правова регламентація діяльності слідчого: проблеми вдосконалення
  10)    Ярін В.М. Кримінально-процесуальні принципи розслідування злочинів
  11)    Бабаєва О.В. Сутність і значення стадії попереднього розгляду кримінальної справи суддею
  12)    Карпенко М.О. Участь захисника у кримінальних справах про злочини неповнолітніх
  13)    Гавриш Т.С. Кримінально-процесуальні аспекти міжнародного співробітництва України у галузі надання правової допомоги в кримінальних справах
  14)    Білоус В.Т. В Договори як правова основа організації координації в управлінні правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю
  15)    Бойко В.П. Проблеми законодавчого вдосконалення процесуального статусу підозрюваного в кримінальному процесі України
  16)    Когутич І.І. Особливості та види судового допиту
  17)    Іщенко А.В. Теоретичні проблеми криміналістики в дисертаційних дослідженнях в Україні
  18)    Когутич І.І. Криміналістичні аспекти судового дослідження доказів, зібраних на стадії досудового розслідування
  19)    Гавриш Т.С. Проблеми сучасної правової регламентації інституту видачі осіб, які вчинили злочини
  20)    Дроздов О.М. До проблеми роз'яснень Пленуму Верховного Суду України як джерела кримінально-процесуального права
  21)    Марчук Р.П. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів та їх криміналістична систематизація
  22)    Капліна О.В., Шило О.Г. Проблеми забезпечення права на судовий захист особи, щодо якої порушено кримінальну справу
  23)    Вапнярчук В.В. Перевірка можливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності при провадженні в кримінальних справах
  24)    Волкотруб С.Г. Актуальні питання імунітету свідків в кримінальному судочинстві
  25)    Гавриш Т.С. До питання щодо організаційно-правових форм міжнародного співробітництва у галузі правової допомоги в кримінальних справах
  26)    Гриценко С.О. Нормативний зміст принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу
  27)    Канцір В.С. Проблеми запровадження суду присяжних у національну систему правосуддя
  28)    Мазан В.Б. Поняття і система органів дізнання, їх функціональне призначення та компетенція
  29)    Павлишин А.А. Види вироків та підстави їх постановлення за Кримінально-процесуальним кодексом України
  30)    Сіроткіна М.В. Щодо критеріїв визначення розміру компенсації моральної шкоди у кримінальному судочинстві України
  31)    Карпов Н.С. Про поняття криміналістичної тактики
  32)    Єзерський Р.Б. Криміналістична техніка і теорія оперативно-розшукової діяльності
  33)    Когутич І.І. Криміналістичні аспекти усунення протиріч у доказах під час розгляду кримінальної справи у суді
  34)    Кравчук С.Й., Кравчук О.С. Основні проблеми та напрями протидії злочинності в сфері експлуатації електронно-обчислювальних систем
  35)    Саінчин О.С. Особливості приватної методики розкриття убивств, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і вибухових речовин
  36)    Трофименко В.М., Туманянц А.Р. Судовий контроль за дотриманням прав і свобод людини при проведенні слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи
  37)    Баулін О.В., Дзюрбель АД., Карпов Н.С. Слідчі помилки: поняття і зміст
  38)    Волкотруб С.Г. Дипломатичний імунітету кримінальному судочинстві
  39)    Саінчин О.С. Криміналістичні проблеми виявлення інсценувань деяких видів умисних убивств
  40)    Капліна О.В. Міжнародно-правові стандарти захисту прав потерпілих в кримінальному процесі: інтерпретація і проблеми імплементації в національне законодавство України
  41)    Смирнов М.І. Процесуальні особливості застосування нових форм взаємної правової допомоги по кримінальних справах
  42)    Самодін А.В. Реалізація принципу недоторканості особистого життя людини у досудових стадіях кримінального процесу
  43)    Гордін Л.Я. Проблеми законодавчого забезпечення діяльності слідчо-оперативних груп
  44)    КАПЛІНА О.В. Тлумачення норм кримінально-процесуального права за обсягом їх правового змісту
  45)    ВОЛКОТРУБ С.Г. Кримінально-процесуальний аспект імунітету Президента України
  46)    СТАХІВСЬКИИ С.М. Збирання доказів як елемент процесу доказування
  47)    КАРПОВ Н.С. Криміналістична характеристика торгівлі людьми
  48)    КАПЛІНА О.В. Проблеми розповсюджувального тлумачення норм кримінально-процесуального права і забезпечення законності правозастосовної діяльності державних органів, що ведуть кримінальний процес
  49)    ТРОФИМЕНКО В.М. Гарантії забезпечення конституційного права на свободу та особисту недоторканність при затриманні підозрюваного, обвинуваченого
  50)    ТУМАНЯНЦ А.Р. Прокурор у суді присяжних: участь у судовому слідстві
  51)    КЕРЕВИЧ О.В. Взаємодія слідчого та оперативних працівників під час розкриття і розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами
  52)    ГРОШЕВИЙ Ю.М. Професійна правосвідомість судді та правоздатність рішень суду: кримінально-процесуальний аспект
  53)    МІРОШНИЧЕНКО Т.М. Проблеми реалізації нормативного змісту принципів кримінального судочинства у ході доказування
  54)    ДРІШЛЮК К.В. Про деякі питання реалізації права на захист у кримінальному процесі
  55)    ВАЩУК Б.Л. Окремі питання удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо визнання цивільним позивачем у кримінальній справі
  56)    КАРПОВ Н.С. Законодавство України в сфері забезпечення безпеки свідків та потерпілих
  57)    МИХАЙЛИШИН О.Р. Низький рівень професійності слідчого як причина слідчих помилок
  58)    Карпов Н. С., Савченко А. В. Протидія корупції у правоохоронних органах: американський підхід
  59)    Лобойко Л. М. Відображення змагального методу правового регулювання у структурі кримінально-процесуальної діяльності
  60)    Капліна О. В. Теоретичні питання визначення поняття тлумачення норм кримінально-процесуального права
  61)    Маринів В. І. Проблеми забезпечення прав особи на свободу та особисту недоторканність в кримінальному судочинстві України
  62)    Марушев А. Д. Проблеми вдосконалення криміналістичної класифікації економічних злочинів
  63)    Булулуков О. Ю. Висунення версій при розслідуванні вбивств "без трупа"
  64)    Палюх Л. М. Особливості законодавчої регламентації застосування до неповнолітнього примусового заходу виховного характеру у вигляді направлення у спеціальну навчально-виховну установу
  65)    КАРПОВ Н.С. Змагальність у слідстві: криміналістичний аспект
  66)    КАРПЕНКО М.О., ТУМАНЯНЦ А.Р. Деякі питання впровадження ідеї відновного правосуддя в кримінально-процесуальне законодавство України
  67)    НИКОНЕНКО М.Я. Проблемні питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до пред’явлення особі обвинувачення
  68)    МИХАЙЛИШИН О.Р. Теоретичні аспекти причин помилок у слідчій діяльності
  69)    ГОРДІН Л.Я. Види слідчо-оперативних груп: порівняльна характеристика
  70)    САВЕНКО М.Є. Процесуальні функції суду у кримінальному судочинстві на стадіях досудового слідства та судового розгляду
  71)    КАПЛІНА О. В. Колізії норм кримінально-процесуального права і шляхи їх подолання
  72)    ГЕРАСИМЧУК О. П. Визнання особи потерпілим від злочину
  73)    СОРОКА А. З. Особливості правового статусу іноземних громадян, які беруть участь у кримінальному судочинстві
  74)    ЧУПРИНА Е. П. Теоретические предпосылки изучения взаимодействия следователя и эксперта
  75)    МИХАЙЛИШИН О. Р. Виявлення й усунення слідчих помилок при попередньому розгляді кримінальної справи
  76)    АНТОНЮК П. Є. (Київ) Сучасний стан і проблеми вітчизняних криміналістичних досліджень лакофарбових матеріалів, лакофарбових покриттів і пофарбованих предметів
  77)    КАПЛІНА О. В. (Харків) Історичне тлумачення норм кримінально-процесуального права
  78)    ЗАВГОРОДНЯ В. М. (Суми) Проблемні питання реалізації кримінально-процесуального права на захист обвинуваченого (підсудного), який утримується під вартою
  79)    КАРПЕНКО М. О. (Харків) Деякі питання вирішення справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особою, яка не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність
  80)    ЛУЦИК В. В. (Львів) Підстави повернення кримінальної справи прокурору за чинним Кримінально-процесуальним кодексом України: проблемні питання
  81)    Волкотруб С. Г. [Процесуальні передумови застосування альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів] {Procedural Prerequisites of Criminal Conflicts Alternative Resolution} 183-190
  82)    Луцик В. В., Кордіяка Т. В. [Повноваження прокурора, спрямовані на виявлення порушень закону в ході досудового розслідування, у кримінальному процесі України та Польщі] {Powers of the Prosecutor directed to Determination of Law Violations during the Pre-T
  83)    Гринів О. [Вказівка прокурора як форма процесуального керівництва досудовим розслідуванням] {Direction of the Prosecutor as a Form of Procedural Guidance of the Preliminary Investigation} 205-212
  84)    Кицан Ю. І. [Актуальні питання вдосконалення підслідності кримінальних проваджень в контексті реформування органів досудового розслідування] {Current Issues of Improving the Jurisdiction of Criminal Proceedings in the Context of Reforming the Pre-Trial In
  85)    Жолнович І. В. Підслідність корупційних злочинів: питання теорії та проблеми практики
  86)    Меланчук А. В. Розвиток юридичних гарантій використання прав адвокатами та виконання ними своїх обов’язків
  87)    Ференець О. Б. Кримінально-правові повноваження прокурора у сфері антикорупційної діяльності прокуратури
  88)    Мартинюк О. Г. Деякі питання сучасного відомчого правового регулювання адміністративної діяльності в органах прокуратури
  89)    Каліновська М. О. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні під час застосування запобіжних заходів 89-100
  90)    Лозинська Ю. І. Засоби з’ясування достовірності показань свідка у кримінальному провадженні 101-112
  91)    Карнаух С. К. Невідкладні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: питання теорії та практики 159-166



   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.