Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... У конституції всяка влада, не викликана життєвою необхідністю, зрештою неминуче стає небезпечною (Ферран) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Статті з рубрики "������������������������������ ���������� ���� ������������������ ����������"

  1)    КОГУТ О.В. Особливості правового статусу Антимонопольного комітету України
  2)    ДАРМАНСЬКА Г.О. Про спрощену систему оподаткування юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності
  3)    Сорочинський Ю.В. Інноваційна діяльність як правова категорія
  4)    Білоусов Ю. В. Окремі питання визначення підвідомчості справ Адміністративному суду в проекті Адміністративно-процесуального кодексу
  5)    Когут О.В. Правовий статус експерта в адміністративному процесі
  6)    Андрушко А.В. Формування кадрового резерву державної служби
  7)    І. Бабін. МІСЦЕ ПОДАТКОВОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ
  8)    О. Близнюк. ОРГАНИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
  9)    О. Босий. САНКЦІЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ НОРМИ
  10)    Л. Вакарюк. ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ
  11)    Г. Гулєвська. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
  12)    М. Дрозд. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
  13)    О. Єременко. ДО ПИТАННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
  14)    Ю. Кінаш. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
  15)    О. Когут. ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
  16)    Е. Кулага. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ З НАСЕЛЕННЯМ
  17)    А. Купін. ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
  18)    В. Лапшин. ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЬІХ НАЛОГОВЬІХ ЛЬГОТ
  19)    С. Лучковська. ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
  20)    К. Мокану. МЕХАНІЗМ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПОДАТКОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
  21)    Ю. Навроцька. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАХИСТУ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
  22)    Н. Ней. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕГОРІЇ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ" В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ
  23)    Н. Нестерівська. РЕАЛІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
  24)    Д. Павлов. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВУКРАЇНІ
  25)    Є. Петров. ЩОДО ПОНЯТТЯ МІЛІЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  26)    Г. Писаренко. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  27)    М. Пожидаєва. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ФІКСОВАНИЙ ПОДАТОК
  28)    Ю. Сорочинський. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
  29)    М. Степовий. ПРАВО НА НЕДОТОРКАНІСТЬ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА І ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
  30)    І. Сторожук. ПРИНЦИПИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
  31)    В. Тарануха. ЗАПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ ЯК ВАЖЛИВА ФОРМА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
  32)    І. Тобілевич. РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
  33)    М. Удод. ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
  34)    О. Шлапак. ДО ПИТАННЯ ПРО НЕЛЕГАЛЬНУ МІГРАЦІЮ ВУКРАЇНІ
  35)    Цвєтков А.М. Адміністративна реформа в Україні як важливий фактор підвищення ефективності державного управління
  36)    Когут О.В. Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію
  37)    Білоусов Ю.В. Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України
  38)    Когут О.В. Докази у справах про недобросовісну конкуренцію
  39)    Цвєтков А.М. Введення посади Державного секретаря в Україні як реальний крок вперед адміністративної реформи
  40)    Жароїд І.В. Компетенція Президента України у сфері державного управління: поняття та форми реалізації
  41)    Чудик-Білоусова Н.I. Організаційні аспекти порядку відшкодування військовослужбовцями шкоди, заподіяної державі
  42)    Познякова Т.С. Бюджетно-правові поняття: теоретико-правовий аспект
  43)    Білоусов Ю. В. Система судових проваджень у справах, які виникають з публічних правовідносин
  44)    Яременко О. І. Правовий режим інформації про особу в умовах становлення в Україні інформаційного суспільства
  45)    Сеннікова Ю.В. Окремі аспекти державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ
  46)    Познякова Т.С. Питання співвідношення категорій і понять бюджетного права України
  47)    Токар А. М. До питання класифікації форм управління
  48)    Ващук О.М. Визначення та класифікація функцій громадських організацій України
  49)    Білоусов Ю.В. Строк звернення до суду як передумова права на судовий захист у справах адміністративної юрисдикції
  50)    Синкова О.М. Нормативне регулювання фінансової звітності емітентів цінних паперів в праві України та Європейського Союзу
  51)    Яременко О.І. Інформаційні відносини як предмет правового регулювання: теоретичний аспект
  52)    Сорочинський Ю.В. Інноваційний проект
  53)    Перепелиця М. О. Класифікація суб'єктів фінансового права: загальні критерії
  54)    Кочин В. П. Правове регулювання державного управління у сфері захисту прав споживачів
  55)    КОНОНЕНКО Ю.С. Предмет радянського адміністративного права. Погляд із сьогодення
  56)    ПРОЦЕНКО Т.О. Проблемні питання діяльності податкової та митної служби щодо адміністрування податку на додану вартість
  57)    ЧЕХОВСЬКА І.В. Вдосконалення системи розрахунків за житлово-комунальні послуги як засіб протидії тіньовим проявам у житлово-комунальній сфері
  58)    ЖАРОЇД І.В. Адміністративні договори як форма реалізації компетенції апарату державного управління України
  59)    СИРОТЯК М.Р. Захист майнових прав потерпілої особи в провадженні у справах про адміністративні правопорушення
  60)    АЗАРСЬКИИ І.М., ПУНДА О.О. Організаційно-правові засади створення державної системи банків крові в Україні
  61)    КОНОНЕНКО Ю.С. Деякі проблеми адміністративно-правового забезпечення особистих прав і свобод людини та громадянина
  62)    ЧУДИК-БІЛОУСОВА Н.І. Військовослужбовець як суб'єкт військового майнового правопорушення
  63)    ЮШИНА СІ. Деякі питання нормативно-правового забезпечення організаційно-правових основ державного регулювання зовнішньої торгівлі
  64)    МУКОНІН О.В. Поняття фінансово-правової відповідальності в оподаткуванні
  65)    ГРИЦЕНКО О.В. Вплив юридичних аспектів на випуск єврооблігацій українськими емітентами
  66)    МАМАЛУИ О.О. Правове регулювання загальнодержавних зборів в Україні
  67)    ПАНЬКІВ С.П. Рахункова палата України у системі державного фінансового контролю
  68)    ЗЬОЛКА В.Л. До питання розмежування повноважень Президента України та Кабінету Міністрів України в сфері оборони
  69)    ТОПОЛЬ Ю.О. Вексельний обігу системі безготівкових розрахунків: історія становлення та розвитку
  70)    БЕВЗЕНКО В.М. Правові та лінгвістичні аспекти співвідношення понять "адміністративний проступок" та "адміністративне правопорушення"
  71)    САНЧЕНКО А.Є. Європейський адміністративний простір на захисті демократичних цінностей у сфері державного управління
  72)    ЛІВАК П.Є. Деякі аспекти формування позабюджетних коштів та інших надходжень медичних закладів та їх законодавче забезпечення в ринкових умовах
  73)    МУКОНІН О.В. Правова природа фінансово-правової відповідальності платників податків
  74)    ЛУЧКОВСЬКА С.І. Еволюція систем валютного контролю у розвинутих європейських державах: фінансово-правові аспекти
  75)    СТОРОЖУК І.П. Принцип делегування повноважень у місцевому управлінні
  76)    КОГУТ О.В. До питання про вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства
  77)    ЛУЧКОВСЬКА С.І. Досвід країн Східної та Центральної Європи у сфері організації валютного контролю: фінансово-правові аспекти
  78)    СТОРОЖУК І.П. Системність як принцип місцевого управління
  79)    РЕШОТА В.В. Англосаксонська модель адміністративної юстиції
  80)    ЦИМБАЛЮК О.В. Документальне забезпечення управління
  81)    ЯРЕМЕНКО А.О. Окремі аспекти правового регулювання порядку організації та проведення громадсько-політичних заходів в Україні
  82)    ТОКАР А.М. Акти місцевого управління: поняття та ознаки
  83)    ТКАЧЕНКО О.В. До питання про визначення поняття “корупція”
  84)    ПРОДАЄВИЧ В.О. Заходи адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх: поняття та місце в системі заходів адміністративного примусу
  85)    СІЧКАР В.О. Забезпечення прав і свобод людини в адміністративно-правових відносинах
  86)    ШУДРІКОВ В.М. Організаційно-правові аспекти оптимізації державного технічного огляду транспортних засобів
  87)    ТОПОЛЬ Ю. О. Поняття і структура валютних правовідносин
  88)    АРТЕМЕНКО О. В. Вплив організаційно-правових факторів на проходження державної служби податківцями
  89)    ЗАВЕРУХА І. Б. Зміст управління державним боргом: правові аспекти
  90)    ЛІВАК П. Є. Особливості бюджетного фінансування медичної галузі
  91)    ДЄДУХ А. В. Роль суб’єктів господарювання в національній безпеці України
  92)    ПЛАХОТНЮК Н. Г. Повноваження керівника органу виконавчої влади у сфері управління персоналом
  93)    ШЕЛУХІН М. Л. Правовий статус органів внутрішніх справ на транспорті та шляхи його оптимізації
  94)    ГОЛОВАШЕВИЧ О. О. Застосування права на податковий кредит платниками податку з доходів фізичних осіб
  95)    МІНАЄВА О. М. Правова природа обліку елементів об’єкту оподаткування
  96)    ТОПОЛЬ Ю. О. (Хмельницький) Валютне регулювання в Україні: поняття, завдання, зміст та методи
  97)    ЗОЗУЛЯ І. В. (Харків) Інтереси Українського народу як основа реформування системи МВС України
  98)    ГУБЕРСЬКА Н. Л., МУЗИКА О. А. (Київ) Порівняльно-правові дослідження у процесі адаптації податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу
  99)    КОГУТ О. В. (Хмельницький) Напрями удосконалення законодавчого регулювання адміністративних стягнень
  100)    ЛЕЩЕНКО С. К. (Минск, Республика Беларусь) Сближение налоговых систем государств-членов Европейского Союза
  101)    ПИЛИПЕНКО А. А. (Минск, Республика Беларусь) Финансовая деятельность государства: научно-модификационные аспекты познания
  102)    ІЗОТОВА Л. (Київ) Право на інформацію як чинник якості життя
  103)    КОБИЛЬНІК Д. А. (Харків) Правова природа публічних фінансових ресурсів
  104)    ЧЕХОВСЬКА І. В. (Ірпінь) Основні напрями вдосконалення державного управління у житлово-комунальній сфері
  105)    МОТА А. Ф. (Хмельницький) Історичні аспекти розвитку процесуальних повноважень Державної прикордонної служби України в протидії адміністративним правопорушенням
  106)    ЗОЗУЛЯ І. В. (Харків) Питання реформування системи Міністерства внутрішніх справ України в контексті європейського вибору
  107)    КАПІТАНЧУК Л. Ю. (Хмельницький) Роль та місце Державної прикордонної служби України у протидії нелегальній міграції
  108)    БОРТНЯК В. А. (Ірпінь) Проблемні питання трактування поняття податкового боргу
  109)    ГОРДІН О. Я. (Харків) Відшкодування непрямих податків: стан та перспективи законодавчого регулювання
  110)    КОЛЕНИК В. О. (Харків) Правовий статус платника податку на додану вартість
  111)    МИХАЙЛЕНКО Д. О. (Ірпінь) До проблеми узгодження змісту термінів у податковому законодавстві України
  112)    ТИМОШЕВСЬКИЙ Д. В. (Харків) Особливості регулювання кредитних відносин в оподаткуванні
  113)    КАФАРСЬКИЙ О. В. (Київ) Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності в сфері сільського туризму
  114)    СКОТАР М. Я. (Київ) Деякі аспекти адміністративно-правового регулювання Національним банком України у сфері банківського кредитування
  115)    Гнап Д. Д. Процесуальні аспекти залишення позовної заяви без руху в адміністративному процесі
  116)    Сторожук І. П. Принцип оптимального поєднання централізації та децентралізації в місцевому управлінні 66-78
  117)    Сторожук І. П. Проблемні аспекти функціонування місцевого самоврядування в умовах фінансової незалежності 136-148   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.