Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Говори правду, і тоді не доведеться нічого запам'ятовувати (Марк Твен) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Статті з рубрики "��������������������, ���������������� ���� �������������� ����������"

  1)    ФРОЛОВ М.О. Правові засади ліцензування екологічно небезпечних видів 81 діяльності
  2)    ДОМБРОВСЬКИЙ С.Ф., ТАРАНЕНКО Л.С. Сільськогосподарські виробничі кооперативи в АПК і правове регулювання їх діяльності
  3)    Фролов М.О. Охорона земель як еколого-правовий імператив земельного законодавства
  4)    Домбровський С.Ф. Тараненко Л.С. Окремі питання забезпечення організації юридичного обслуговування аграрних підприємств
  5)    Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян як правовий інститут
  6)    І. Боровська. ПРАВО ГРОМАДЯН НА ОДЕРЖАННЯ ПОВНОЇ ТА ДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ
  7)    О. Браніцький. ЩОДО ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  8)    І. Горіславська. ПРАВОВА ПРИРОДА ЛІЗИНГУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У АПК УКРАЇНИ
  9)    О. 3енюкова. АКТУАЛЬНЬІЕ ПРОБЛЕМЬІ ЧЛЕНСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КООПЕРАТИВЕ
  10)    Р. Кірін. ПРОМИСЛОВА ТА ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВА РОЗРОБКА РКК: РОЗМЕЖУВАННЯ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ
  11)    І. Костяшкін. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАВА ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ГРОМАДЯН
  12)    Р. Марусенко. ДО ПИТАННЯ ПРО СУБ
  13)    С. Марченко. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ
  14)    Н. Мельничук. ПИТАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ – ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ
  15)    И. Нечаева. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
  16)    Ю. Петлюк. ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО НАЦІОНАЛЬНИХ УРЯДІВ УКРАЇНИ (1917-1920 рр.)
  17)    Е. Позняк. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЮ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ
  18)    Л. Струтинська-Струк. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГЕННО-ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
  19)    О. Хіміч. МІЛІЦІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ СУБ
  20)    О. Шпак. ПРАВОВЕ ПОЛЕ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ
  21)    Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С. Особливості правового регулювання створення та функціонування селянських (фермерських) господарств
  22)    Костяшкін І.О. До питання про об'єктний склад права загального землекористування громадян
  23)    Ковальський Д.В. Процесуальні питання зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб
  24)    Онищенко Н.М. Тенденції та перспективи розвитку законодавства України про фермерські господарства
  25)    Костяшкін І. О. Правове регулювання реалізації права загального землекористування громадян на землях водного фонду
  26)    КРУПКА Ю.М. Правове регулювання ядерного страхування: міжнародний аспект
  27)    ДОМБРОВСЬКИИ С.Ф. Окремі питання вдосконалення аграрного законодавства України в світлі гармонізації із законодавством Європейського Союзу
  28)    САЛКО О.В. Соціально-економічні чинники реформування аграрного законодавства України
  29)    НАЛИВАЙКО Л.Р. Конституційно-правові засади та зміст екологічної функції Української держави
  30)    КОСТЯШКІН І.О. Реалізація права загального землекористування громадян на землях лісового фонду
  31)    КОСТЮК Ю.В. Перспективи вдосконалення юридичного механізму реалізації права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням
  32)    КРАСНОВА М. В. Формування законодавства про компенсацію екологічної шкоди: історичний та порівняльно-правовий аспекти
  33)    КОСТЯШКІН І. О. До питання про зміну форм власності на землю в Україні
  34)    КОСТЯШКІН І. О. До питання правового регулювання припинення прав на землю
  35)    КОСТЯШКІН І. О., ЛИСОКОНЬ А. С. (Хмельницький) До питання реалізації права загального землекористування громадян на землях рекреаційного ризначення
  36)    ДОМБРОВСЬКИЙ С. Ф. (Хмельницький) Особливості подальшого удосконалення законодавства про фермерські господарства
  37)    БОНДАР В. В. (Дніпропетровськ) Управління в галузі використання і охорони земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів
  38)    ДОМБРОВСЬКИЙ С. Ф. (Київ) Окремі питання удосконалення організації юридичного обслуговування в системі агропромислового комплексу України
  39)    АНТОНЮК У. В. (Івано-Франківськ) Державний контроль і нагляд щодо забезпечення екологічної безпеки у процесі діяльності залізничного транспорту
  40)    ДРЕМЛЮГА К. О. (Івано-Франківськ) Набуття права оренди земельної ділянки: правове регулювання
  41)    Домбровський С. Ф., Тараненко Л. С. [Правове забезпечення організації та діяльності юридичної служби в Україні та Польщі: порівняльно-правові аспекти] {Legal Groundwork for Organization and Activities of Legal Service in Ukraine and Poland: Comparative an
  42)    Чудик-Білоусова Н. І. [Юридична відповідальність за порушення порядку охорони, відтворення та використання лісів в Україні] {Legal Liability for Violation of Protection, Reproduction and Use of Forests in Ukraine} 132-150
  43)    Родік О. О. [Дослідження правової охорони ґрунтів у доктрині земельного права Української РСР] {The Research on Legal Soil Protection in the Mainstream of USSR’S Land Law} 151-161
  44)    Домбровський С. Ф., Тараненко Л. С. Проблеми правового регулювання діяльності сімейних фермерських господарств у сучасних умовах
  45)    Місінкевич А. Л. Удосконалення правового регулювання функціонування сільськогосподарських кооперативів в Україні з урахуванням досвіду Республіки Польща 200-209
  46)    Ратушна С. І. Історико-правові аспекти становлення права спільної власності на землю 210-218   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.