Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Держава існує не для того, щоб перетворити земне життя в рай, а для того, щоб перешкодити їй остаточно перетворитися в пекло (Микола Бердяєв) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Статті з рубрики "Філософія соціологія та політологія"

  1)    ШНУРОВА О.Г. Релігієзнавча освіта як фактор формування духовності
  2)    Виговський Л.А. Благодійна функціональність релігії
  3)    Ігумен Феофіл (Ганджий) Догматичний порівняльний аналіз юридичної концепції порятунку за вченнями основних конфесій Поділля
  4)    Хорошенюк А.П. Молодіжні громадські об'єднання Хмельницької області та їх вплив на формування політичної культури сучасної молоді
  5)    Шнурова О.Г. Аналіз причин виникнення внутрішньоособистісних конфліктів
  6)    Шнурова О.Г., Гладун А.Ю. Психологічні та етичні норми і принципи ділового спілкування
  7)    Чорноіван О.П., Биркович В.І. До питання про євроінтеграцію України
  8)    Лисюк Ю.В. Вплив домашнього насильства на дітей та шляхи його подолання
  9)    Куфтирев П.В. До питання становлення доктрини суддівського розсуду
  10)    ВИГОВСЬКА Т.В. "Помаранчева революція" та її вплив на громадянську зрілість українського суспільства
  11)    ВАВРИНЧУК М.П. Демократія в Україні: основні принципи, напрямки та шляхи удосконалення
  12)    ВИГОВСЬКИИ Л.А. Вплив світогляду постмодерну на характер функціонування релігійного феномену
  13)    КАФАРСЬКИИ В.І. Політична реформа і націотворчі процеси в Україні
  14)    ПАНОВ А.В. Управління прикордонними територіями в контексті інтенсифікації транскордонного співробітництва та розширення Європейського Союзу
  15)    ГЕРНЕГО О.О. Домінуюча роль діалектичної концепції у формування бінарного культурно-історичного суб'єкта як джерела саморозвитку суспільства: проблеми і перспективи
  16)    СТАСІВ І.І. Політичні партії в боротьбі за державність у східній Галичині у 1918-1919 рр.
  17)    Вавринчук М.П. Етнополітична нестабільність в Україні, стратегія вирішення
  18)    ВАВРИНЧУК М.П. Проблеми реалізації місіонерської діяльності в Україні: геополітичний аспект
  19)    ВИГОВСЬКА Т.В. Роль світоглядного фактора у процесі формування екологічної свідомості особистості
  20)    КАФАРСЬКИЙ В.І. Політичні партії та групи тиску: проблеми взаємовідносин та правового регулювання
  21)    БЕРНЮКОВ А.М. Дометодологічний етап розвитку герменевтичних вчень
  22)    ВИГОВСЬКИЙ Л. А. Роль християнських церков у процесі утвердження засад громадянського суспільства в Україні
  23)    ГЕРНЕГО О. О., ВАВРИНЧУК М. П. Провідна роль середнього класу (класу асоційованих фахівців) як основного суб’єкта і носія соціальної справедливості в умовах переходу людства до постіндустріального суспільства
  24)    ВАЛЬЧУК А. М. Духовна криза суспільства та проблема реалізації національної ідеї в сучасній Україні
  25)    ГУМЕНЮК О. Г. Вплив релігії на формування свідомості молоді в період трансформації суспільства
  26)    ВИГОВСЬКИЙ Л. А., ВИГОВСЬКА Т. В. (Хмельницький) Значення правової моделі державно-церковних відносин для регулювання та гармонізації взаємин Української держави з релігійними організаціями
  27)    ВАВРИНЧУК М. П. (Хмельницький) Міжетнічні стосунки і національна безпека
  28)    ВЕНДТ Я. (Гданськ, Республіка Польща) Теоретичні аспекти просторового дослідження громадянського суспільства
  29)    ГРЕБНЕВА В. В., КУЗНЕЦОВА Л. Б. (Белгород, Российская Федерация) Психологические аспекты исследования ценности «здоровье» в жизни и самосознании студентов вуза
  30)    КОЛОДНИЙ А. М. (Київ) Феномен християнського постмодерну
  31)    ФИЛИПОВИЧ Л. О. (Київ) Українське православ’я та діалог релігій: сучасні реалії і майбутні перспективи
  32)    БАБИНЦЕВ В. П., БОЯРИНОВА И. В., РЕУТОВ Е. В. (Белгород, Российская Федерация) Статус молодежи в российском обществе: между лидерством и аутсайдерством
  33)    СТЕФАНЧУК Р. О. (Хмельницький) Філософсько-правові засади ґенези законодавства про особисті немайнові права фізичних осіб на землях України
  34)    ВАЛЬЧУК А. М. (Хмельницький) Іммортологічні ідеї в давньоукраїнській релігійній думці
  35)    ПРЕДКО О. І. (Київ) Психологія релігії в дослідницьких пошуках вітчизняних релігієзнавців
  36)    КІСІЛЬ З. Р. (Львів) Психологічна надійність професіонала як фактор протидії деформації
  37)    ПИШНИЙ А. Г. (Київ) Фінансова система держави та її правове регулювання: трансформація поглядів
  38)    Виговський Л. А., Виговська Т. В. [Світогляд як системоформуючий чинник у процесі формування екологічної свідомості особистості] {Worldview as a System-Forming Factor in the Process of Individual’s Environmental Consciousness Formation} 333-341
  39)    Куліш Н. С. Невоцерковленість у контексті проявів релігійності сучасних віруючих українців
  40)    Куліш Н. С. Практичний рівень релігійної толерантності в Україні 255-264   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2024 р.