Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Вся світова історія у самій своїй суті зводиться до історії право як вищого пункту цивілізації, що містить у собі сконцентровано весь її зміст... (М. Хлєбніков) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Структурні підрозділи   
   
  Бібліотека
  Академічна доброчесність
  Академічна доброчесність у вищій школі

       Одним з основних завдань Закону України «Про освіту» (прийняття від 05.09.2017; набрання чинності 28.09.2017) є удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях; створення умов для освіти особи упродовж життя (запровадження таких видів освіти як формальної, неформальної та інформальної); удосконалення нормативно-правової бази освіти, у тому числі розроблення новітніх програм, зорієнтованих на модернізацію системи перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників навчальних закладів, тощо.

  Стаття 42 Закону присвячена академічній доброчесності:

  1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

  2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:
   - посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
   - дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
   - надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
   - контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
   - об’єктивне оцінювання результатів навчання.

  3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
   - самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
   - посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
   - дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
   - надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
   Надаємо рекомендаційний список бібліографічних джерел по даній темі. Вся інформація в розділах розміщена за алфавітом авторів або назв документів.


  4. Джерела та посилання


  1. Закони України
   1.1. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII // Голос України. – 2017. – 27 верес. (N 178/179). – С. 10-22 ; Урядовий кур’єр. – 2017. – 4 жовт. (№ 186). – С. 9-19 ; Офіційний вісник України. – 2017. – № 78. – С.7-84.
   1.2. Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ (із змінами). – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page4

  2. Документи МОН
   2.1. Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів : наказ МОН України від 22 липня 2015 р. № 885/27330. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15
   2.2. Вимоги до оформлення дисертації : затверджено наказом МОН України від 12 січня 2017 р. № 40 // Офіційний вісник України. – 2017. – N 20. – С. 136-141.
   2.3. Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] : лист М-ва освіти і науки України від 24 жовтня 2017 р. № 1/9-565. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-10-26/8150/565.pdf
   2.4. Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях. статтях тощо) (лист МОН від 15.08.2018 р.): https://mon.gov.ua/storage/app/media/akredytatsiya/instrukt-list/1-11-8681-vid-15082018-rekomendatsii-shchodo-zapobigannya-akademichnomu-plagiatu.pdf
   2.5.  Лист МОН щодо впровадження Європейської хартії дослідників та Кодексу працевлаштування наукових працівників: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/reforma-nauki/yevropejska-hartiya-doslidnikiv-ta-kodeks-pracevlashtuvannya-naukovih-pracivnikiv;

  3. Переклад Європейської хартії дослідників та Кодексу працевлаштування наукових працівників http://h2020.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/Book.pdf

  4. Положення про Національний репозитарій академічних текстів (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р.) https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250156682

  5. ДСТУ 8302-2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання [Електронний ресурс]. – Уведено вперше ; чинний з 2016-07-01. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 16 с. (Національний стандарт України). – Режим доступу : http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf

  6. ДСТУ 3008:2015Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання [Електронний ресурс]. – На заміну ДСТУ 3008–95 ; чинний з 2015–06–15. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – ІІІ,  31 с. (Національний стандарт України). – Режим доступу : http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/dsty_3008_2015.PDF

  7. Етичний кодекс ученого України. Вісн. НАН України. – 2009. – № 7. – С. 64-68. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26166/24-Code.pdf?sequence=1

  8. Міжнародні документи щодо дослідницької етики
   8.1. Розробки документів з дослідницької етики в рамках програми ГОРИЗОНТ-2020 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/ethics
   8.2. Вимоги щодо дотримання етичних принципів для учасників програм ГОРИЗОНТ-2020 http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/ethics_en.htm
   8.3. Європейський кодекс академічної доброчесності https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf

  9. Аналітичні документи міжнародних організацій та проекти технічної допомоги в Україні
   9.1. "Огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті: Україна 2017" http://iro.org.ua/uploads/OECDrev_ua_K+P293_out2_(1).pdf. Короткий огляд звіту: http://education-ua.org/ua/analytics/941-zvit-oglyadi-oesr-na-temu-dobrochesnosti-v-osviti-ukrajina-2017
   9.2. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні http://saiup.org.ua/

  10. Приклади окремих кейсів академічної недоброчесності
   10.1. Публікації Тетяни Пархоменко щодо викриття випадків академічного плагіату в Україні Т. Пархоменко, "Калечить репутации" плагіатом, або Як дружина Кириленка книжки видавала заднім числом, Українська Правда - Життя, 12.09.2017 https://life.pravda.com.ua/columns/2017/09/12/226395/
   Т. Пархоменко, Плагіат під егідою МОН: як доктором стала "права рука" Поплавського Українська Правда - Життя, 1.08.2017 https://life.pravda.com.ua/columns/2017/08/1/225629/
   Т.Пархоменко, PhD для плагіаторів, Дзеркало тижня, 31.08.2018, https://dt.ua/SCIENCE/phd-dlya-plagiatoriv-287136_.html
   10.2. У 9 з 11 філософських дисертацій виявлено плагіат, – дослідження, РБК Україна, 16.01.2018 https://www.rbc.ua/ukr/news/9-11-filosofskih-dissertatsiy-obnaruzhen-1516132805.html
   10.3. О. Рожен, Доктор Нагабіліс? Дзеркало тижня, 6.04.2007 https://dt.ua/SCIENCE/doktor_nagabilis.html
   10.4. Л. Суржик, Атестаційна трагікомедія, Дзеркало тижня, 12.01.2018 https://dt.ua/SCIENCE/atestaciyna-tragikomediya-265951_.html

  11. Дослідження українських вчених в галузі академічної доброчесності та розвитку освіти та науки
   11.1. Академічна доброчинність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених: колективна монографія. (За заг. ред. Н.Г. Сорокіної, А.Є. Артюхова, І.О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с.
   11.2. Академічне письмо та оформлення публікацій [Електронний ресурс] // БібліоСинергія : проект УБА. – Електрон. дані. – Київ, © Бібліосинергія, 2016. – Режим доступу : http://bibliosynergy.ula.org.ua/index.php/proekt1 (дата звернення: 14.02.2018). – Заголовок з екрана.
   11.3. Аналітична довідка за результатами досліджень практик академічної доброчесності у вищих навчальних закладах України [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Київ, 2016. – 41 с. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/08/09/academichna-dobrochesnist.pdf. – Назва з екрана.
   11.4. Афанасьєва К. Явище академічного плагіату: витоки та шляхи боротьби / К.Афанасьєва // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – N 6. – С. 86-91.
   11.5. Бахрушин В. Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: Нормативна база і світовий досвід http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid
   11.6. Богатирьов І.Г. Проблеми плагіату в науково – дослідницькій роботі ад’юнкта, аспіранта / Богатирьов І.Г.// Юридична Україна. -2017.- № 9-10.- С.78
   11.7. Бойко Р. В. Без компиляцій і плагіату! (Про юридичні аспекти попередження незаконних запозичень у дисертаційних дослідженнях) / Р. В. Бойко, М. О. Фролов // Бюлетень Вищої Атестаційної комісії України. – 2008. – N 12. – С. 11-12.
   11.8. Габович О., В.Кузнєцов В., Семенова Н. Українська фундаментальна наука і європейські цінності, К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015 https://www.researchgate.net/profile/A_Gabovich/publication/303248519_Ukrainian_Basic_Science_and_European_Values_Scientific_monograph_Second_Edition/links/5739ef6a08ae9f741b2c952d/Ukrainian-Basic-Science-and-European-Values-Scientific-monograph-Second-Edition.pdf
   11.9. Галата С. "Ведмежі послуги": дорого / С. Галата // Освіта України. – 2017. – N 18/19(15 трав.) – С. 10-11.
   11.10. Дикань С. А. Плагіат в освіті: походження, причини та шляхи подолання / С. А. Дикань // Безпека життєдіяльності. – 2007. – N 5. – С. 16-20.
   11.11. Єгорченко І. Наука у "вакуумі" українських університетів, http://education-ua.org/ua/articles/521-nauka-v-vakuumi-ukrajinskikh-universitetiv
   11.12. Єгорченко І. Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року: коментарі та пропозиції http://education-ua.org/ua/draft-regulations/342-strategiya-reformuvannya-vishchoji-osviti-v-ukrajini-do-2020-roku-komentari-ta-propozitsiji
   11.13. Загірняк М. В. Забезпечення конкурентоспроможності наукових досліджень через підвищення рівня наукових видань / М. В. Загірняк, С. А. Сергієнко // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 2. – С. 72-78.
   11.14. Загірняк М. Запровадження національного індексу цитування як важливий елемент ранжування вищих навчальних закладів на шляху якості та їх визнання у світі / М. Загірняк, С. Сергієнко // Педагогіка і психологія. – 2010. – N 2. – С. 120-129.
   11.15. Кодекс академічної доброчесності в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/public/baza_dridu/kodeks.pdf. – Назва з екрана.
   11.16. Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського [Електронний ресурс] : затверджено наказом Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 29 вересня 2016 р. №152 од. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://vspu.edu.ua/content/position/pol7.pdf. – Назва з екрана.
   11.17. Полоцька О. О. Аналіз стану обізнаності студентів класичного університету з питань академічної та наукової доброчесності / О.О. Полоцька // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УІПА, 2016. – Вип. 50-51. – С. 356-362.
   11.18. Присяжна Л., Гриценко Н. Політика України щодо плагіату http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1674:politika-ukrajini-shchodo-plagiatu&catid=8&Itemid=350
   11.19. Проблеми плагіату в Україні, Новини НАУКМА, https://www.ukma.edu.ua/index.php/news/3185-problemy-plahiatu-v-ukraini
   11.20. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні [Електронний ресурс] : заходи в рамках проекту 1 січня 2016 – 31 грудня 2019. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://lawfaculty.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/SAIUP-Program-Description-2016-2019_UKR_final.pdf. – Назва з екрана.
   11.21. Роєнко В. Про авторське право в українських наукових періодичних виданнях / В. Роєнко // Інтелектуальна власність. – 2013. – N 10. – С. 17-18.
   11.22. Сацик В. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти? [Електронний ресурс] / В. Сацик. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://education-ua.org/ua/articles/930-akademichna-dobrochesnist-mifichna-kontseptsiya-chi-dievij-instrument-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti. – Назва з екрана.
   11.23. Селіванов А. Наукова корупція як породження плагіату та недоброчесності псевдовчених / Селиванов А. // Голос України.- 2016.- № 215, 11 листопада.- С.5
   11.24. Ситцевой В. Плагіат та християнська мораль / В. Ситцевой // Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – N 9. – С. 22-23.
   11.25. Смирнова М. Л. Плагіат в навчальній діяльності / М. Л. Смирнова ; кер. роботи Т. П. Бабич // Студентська наукова конференція (50-а; листоп. 2015 р.; м. Харків) : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 3 : Факультет комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіти , Секції: : Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва. Інформатики та прикладних комп’ютерних технологій в промисловості та поліграфічному виробництві. Креативної педагогіки та інтелектуальної власності. Металоріжучого обладнання і транспортних систем. – С. 84-85.
   11.26. Троцька В. Запобігання та виявлення плагіату у вищій освіті (за матеріалами досліджень у ЄС та Україні) / В. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 5. – С. 29-38
   11.27. Шишка Р.Б. Плагіат та його прояви та небезпеки, Часопис Київського університету права, 2014, № 4, с.170-175. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Chkup_2014_4_41.pdf
   11.28. Штефан О. Плагіат – невід’ємна частина творчості? / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – N 2. – С. 20-29.
   11.29. Штефан, О. Плагіат: поняття, ознаки, відповідальність / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – N 6. – С. 17-25.
   11.30. Шулікін Д. Академічна чесність: практики ВНЗ / Д. Шулікін // Освіта України : – 2017. – 15 трав. (N 18/19). – С. 8-9.
   11.31. Шулікін Д. Доброчесність в освіті / Дмитро Шулікін // Освіта України. – 2017. – N 13(3 квіт.). – С. 8-9.
   11.32. Шулікін Д. Академічна доброчесність: виклики і практика / Д. Шулікін // Освіта України.- 2018. - №36, 17 вересня. – С.6

  12. Сайти, групи в соціальних мережах та списки посилань з питань академічної доброчесності
   12.1. Сайт Євгена Ніколаєва, список джерел з питань академічної доброчесності https://www.skeptic.in.ua/integrity/
   12.2. Група "Плагіат та академічна доброчесність" в мережі Facebook https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
   12.3. Сайт ГО "Точка росту: освіта та наука"”, партнеру громадської ініціативи "Дисергейт" http://tron.tilda.ws/
   12.4. Сайт “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” http://false-science.ucoz.ua/

  13. Приклади реагування керівників академічної системи на критику академічної недоброчесності
   13.1. Стріха М. Про академічну доброчесність та дослідника "України, яка не відбулася" Українська Правда - Життя, 21.06.2017 https://life.pravda.com.ua/columns/2017/06/21/224841/
   13.2. Гриневич прокоментувала перспективи боротьби із плагіатом у дисертаціях політиків і чиновників, Новое Время, 27.01.2018 https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/hrinevich-prokomentuvala-perspektivi-borotbi-z-plahiatom-u-disertatsijakh-politikiv-i-chinovnikiv-2448103.html

  14.         
           
         
      
  Керівник підрозділу:
  Вінскевич Алла Йосипівна


  Контакти: вул.Героїв Майдану,38
  Телефон: (0382) 71-80-95
  Пошта: library@univer.km.ua

   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.