Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Ніхто і ні за яку ціну не може бути звільнений від закону в освіченій державі (Ж.-Ж. Руссо) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Структурні підрозділи   
   
  Бібліотека
  Здобутки науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова за 2017-2021 рр.
  Назва
   1       Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 року): у 2-х част. - Частина друга./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -237с
   2       Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 року): у 2-х част. - Частина перша./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -209с
   3       Буханевич О.М. Адміністративні послуги в Україні: засади надання та шляхи вдосконалення: монографія./ Буханевич О.М. - Хмельницький:Поліграфіст, 2017. -392с
   4       Грищук О.В., Заболотна Н.Я. Юридична техніка творення та тлумачення нормативно-правових договорів: теоретико-правовий вимір: монографія./ Грищук О.В., Заболотна Н.Я. - Хмельницький:ХУУП, 2017. -214с
   5       Змагальність у кримінальному провадженні: історія, сучасність та зарубіжний досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 12-13 травня 2017р., м. Хмельницький)./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -120с
   6       Іванова Роксолана Конституційна економіка як механізм організації правової демократичної держави:монографія./ Іванова Роксолана - Київ:Ін Юре, 2017. -182с
   7       Крушинський С.А. Подання доказів у кримінальному судочинстві України:монографія./ Крушинський С.А. - Хмельницький:ХУУП, 2017. -247с
   8       Куліш Н.С. Сучасний віруючий в контексті державно-конфесійних та міжконфесійних відносин в Україні: монографія./ Куліш Н.С. - Хмельницький:ХУУП, 2017. -226с
   9       Магдебурзькі грамоти українським містам: спроба інкорпорації: монографія. - 2-е видання./ Упорядники: В. Андрейцев, В. Ульяновський, В. Короткий - Хмельницький:ХУУП, 2017. -275с
   10       Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні:збірник тез УІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2017 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -132с
   11       Становлення та розвиток публічної політики в Україні: збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 15 червня 2017 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -112с
   12       Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник текстів і доповідей за матеріалами ХУІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року./ Укладач: Кулинич Роман Омелянович - Хмельницький:ХУУП, 2017. -120с
   13       Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 22-23 вересня 2017 року)./ За заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. - Хмельницький:ХУУП, 2017. -294с
   14       Університетські наукові записки. - № 1(61). - 2017.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -401с
   15       Університетські наукові записки. - № 2(62). - 2017.:часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -274с
   16       Університетські наукові записки. - № 3(63). - 2017.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -413с
   17       Університетські наукові записки. - № 4(64). - 2017.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -369с
   18       Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці:монографія./ За заг. і наук. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. - Хмельницький:ХУУП, 2017. -373с
   19       Хмельницький університет управління та права (1992-2017): наукові здобутки./ Упорядник Л.Л. Місінкевич - Хмельницький:ХУУП, 2017. -289с
   20       Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Сімнадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року): у 2-х част. - Частина друга./ - Хмельницький:ХУУП, 2018. -262с
   21       Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Сімнадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року): у 2-х част. - Частина перша./ - Хмельницький:ХУУП, 2018. -164с
   22       Грищук О.В., Слюсарчук Х.Т. Лібералізм та комунітаризм у філософсько-правовому вимірі:монографія./ Грищук О.В., Слюсарчук Х.Т. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -211с
   23       Івановська А.М. Конституційне право зарубіжних країн:навч.посіб. В 2-х частинах. Частина 1./ Івановська А.М. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -592с
   24       Івановська А.М. Конституційне право зарубіжних країн:навч.посіб. В 2-х частинах. Частина 2./ Івановська А.М. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -653с
   25       Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави:збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2018. -411с
   26       Публічна влада в Україні:проблемні аспекти та шляхи вдосконалення:колективна монографія./ За заг. ред. д.ю.н.., доцента Буханевича О.М. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -391с
   27       Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку:збірник текстів доповідей за матеріалами ХУІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 травня 2018 р./ - Хмельницький:ХУУП, 2018. -71с
   28       Тополь Ю.В. Історія політичних і правових вчень: курс лекцій./ Тополь Ю.В. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -538с
   29       Університетські наукові записки. - № 1(65). - 2018.:часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2018. -291с
   30       Університетські наукові записки. - № 2(66). - 2018.:часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2018. -313с
   31       Університетські наукові записки. - №3-4 (67-68). - 2018.:часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2018. -411с
   32       Щепанський Е.В. Державне регулювання розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні:теорія, методологія та практика:монографія./ Щепанський Е.В. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -326с
   33       Грищук В.К. Кримінальне право України:Загальна частина:навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів, докторантів, наук.-пед. працівників юрид. фак. закл. вищ. освіти. Видання 2-ге, змінене та доповнене./ Грищук В.К. - Хмельницький:ХУУП, 2019. -665с
   34       Інформаційно-методичне забезпечення наукових досліджень:навчально-методичний посібник./ Омельчук О.М., Кравчук В.В., Кулик В.М., Васільєв О.В., Синчак В.П. - Хмельницький:ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019. -303с
   35       Конституційні цінності:правова природа та практика реалізації:збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 17 травня 2019 року): У 2-х част. - Частина 2./ - Хмельницький:ХУУП, 2019. -307с
   36       Конституційні цінності:правова природа та практика реалізації:збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 17 травня 2019 року):У 2-х част. - Частина 1./ - Хмельницький:ХУУП, 2019. -326с
   37       Кулинич О.І. Статистичне моделювання і прогнозування для обгрунтування програм соціально-економічного розвитку:навчально-методичний посібник. - 2-ге вид., допов./ Кулинич О.І. - Хмельницький:ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019. -57с
   38       Муніципальне право України:навч. посіб./ За заг.ред. д.ю.н. проф.Буханевича О.М. - Хмельницький:ТОВ "Поліграфіст-3", 2019. -440с
   39       Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів:збірник наукових праць./ За ред. Ю.В. Білоусова - Хмельницький:ФОП Мельник А.А., 2019. -300с
   40       Самсін І.Л., Казакевич П.В. Організаційно-правове співробітництво органів судової влади України з інституціями Ради Європи:монографія./ Самсін І.Л., Казакевич П.В. - Херсон:Гельветика, 2019. -232с
   41       Синчак В.П., Самарічева Т.А. Податок на додану вартість у системах ціноутворення й оподаткування молокопереробних підприємств:монографія./ Синчак В.П., Самарічева Т.А. - Хмельницький:ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019. -180с
   42       Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез ІУ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 20 вересня 2019 року)./ За заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. - Хмельницький:ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019. -314с
   43       Університетські наукові записки . - № 4(72). - 2019.:часопис Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова./ - Хмельницький:ХУУП, 2019. -231с
   44       Університетські наукові записки. - № 3(71). - 2019.:часопис Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова./ - Хмельницький:ХУУП, 2019. -413с
   45       Шевчук І.В. Забезпечення економічної безпеки України:сучасні загрози та проблеми державного регулювання:монографія./ Шевчук І.В. - Хмельницький:ХУУП, 2019. -366с
   46       Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу:монографія./ Налуцишин В.В. - Хмельницький:ХУУП, 2020. -180с
   47       Циганюк Ю.В. Теоретичні та правові основи системи кримінального процесу України:монографія./ Циганюк Ю.В. - Хмельницький:ФОП Мельник А.А., 2020. -345с
      
  Керівник підрозділу:  Контакти: вул.Героїв Майдану,38
  Телефон: (0382) 71-80-95
  Пошта: library@univer.km.ua

   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.