Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Здоровим глуздом наділений той, хто на все дивиться просто (Л. Вовенагр) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Науковий часопис   
   

  Статті з рубрики "�������������������������� ����������"

  1)    ЛИТВИНЕНКО І.Л. Історичні традиції становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні
  2)    СТОРОЖУК І.П. Основи місцевого управління
  3)    Тополь Ю.О. Конституційно-правовий статус Національного банку України
  4)    А. Бідник. ПРАВО НА ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ
  5)    В. Букач. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА МИРНІ ЗБОРИ, МІТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦІЇ ТА ПОХОДИ: ПРОБЛЕМИ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ
  6)    О. Домбровська. ПРАВО НА СМЕРТЬ: ПАРАДОКС ЧИ НЕОБХІДНА УМОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА?
  7)    Б. Калиновський. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  8)    В. Кравчук. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННІСТЮ ПРАВОВИХ АКТІВ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  9)    П. Куфтирєв. ІМПЕРАТИВНИЙ МАНДАТ ТА ПРОБЛЕМАТИКА МЕЖ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
  10)    І. Литвиненко. ПРАВОВІ АКТИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
  11)    С.Максименко. ЩОДО ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВИБОРУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
  12)    Н. Мисаревич. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: НУЖНО УЧИТЬІВАТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЬІТ
  13)    С. Мосьондз. МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА - НЕВІД'ЄМНИЙ ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  14)    О. Оніщенко. РОЛЬ ОФІЦІЙНОГО ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ В ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
  15)    О. Повалій. ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ
  16)    А. Рыбаков. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
  17)    В. Хомич РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ В ЗАХИСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ
  18)    Г. Христова. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У РІШЕННЯХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  19)    Т. Чехович. ДЕРЖАВНА ВЛАДА ЯК ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
  20)    С. Чикурлій. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ФУНКЦІЙ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
  21)    Л. Шинкар. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  22)    Е. Зсмантович. ИЗ ИСТОРИИ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
  23)    В. Якубенко. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
  24)    Григоренко А.О. Основні недоліки виборчого процесу в ході парламентських виборів 2002 року
  25)    Зьолка В.Л. Військові повноваження Кабінету Міністрів України
  26)    Білоусов Ю.В., Царенко С.І. Реформування Прикордонних військ України як складова оптимізації системи національної безпеки
  27)    Гірняк В.О. Принцип матеріально - фінансової самостійності місцевого самоврядування: проблеми і перспективи розвитку комунальної власності
  28)    Гірняк М.В. Про деякі сучасні проблеми і перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні
  29)    Сенюта І.Я. Право на охорону здоров'я у конституціях країн СНД: порівняльно-правовий аналіз
  30)    Нижник Н.Р., Лемак В.В., Горінецький Й.І. Конституційний суд Словацької Республіки: особливості моделі
  31)    Трачук П.А. До питання становлення муніципальної влади в Україні
  32)    Домбровська О.В. Зміст діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню реалізації конституційного права на життя людини та громадянина
  33)    Барабаш Ю. Г. Парламентаризм в системі демократичних цінностей сучасного суспільства
  34)    Цимбалістий Т. О. Деякі питання захисту прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України
  35)    ІВАНОВСЬКА А.М. Конституційне правосуддя і захист прав людини: позитивний зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні
  36)    ЮЩИК О.І. Закон про закони: необхідність і концепція
  37)    ІВАНОВСЬКА А.М. Юридична природа актів Конституційного Суду України
  38)    ГАЛУС О.О. Поняття та види форм безпосереднього народовладдя в Україні
  39)    ЛИТВИНЕНКО І.Л. Передвиборна агітація як стадія виборчого процесу
  40)    ІВАНОВСЬКА А.М. Окремі питання визначення конституційності правових актів Конституційним Судом України
  41)    ВОЛЯНСЬКИЙ М.Ю. Щодо загального поняття органу держави (державного органу)
  42)    САРГАН О.В. Роль Верховної Ради в процесі інтеграції України до Європейського Союзу
  43)    ВАСИЛЕВИЧ Г.А. Обеспечение в социальном правовом государстве приобретенных прав: конституционные гарантии, законодательство, практика
  44)    БІЛОУСОВ Ю.В., ІВАНОВСЬКА А.М. Шляхи забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України
  45)    ПУНДА О.О. Збройне найманство: публічно та приватноправовий аспекти
  46)    РОМАНОВСКИЙ Г.Б. Право на жизнь: юридическая норма и доктрина
  47)    СЛІНЬКО Т.М., ЛИТВИНЕНКО Є.В. Становлення територіальної громади як парадигма розвитку місцевого самоврядування
  48)    ВАСИЛЕВИЧ Г. А. Государственная власть. Демократия. Закон
  49)    ЦИМБАЛІСТИЙ Т. О. Гарантії стабільності Конституції
  50)    СЕРДЮК В. В. Правовий статус Верховного Суду України як найвищого судового органу у системі судів загальної юрисдикції
  51)    ШЕВЧУК І. М. Види гіпотез та їх особливості в конституційному праві України
  52)    ГАЛУС О. О. Функції форм безпосереднього народовладдя
  53)    БАРАБАШ Ю. Г. “Глобалізаційний” виклик парламентаризму: конституційно-правовий аналіз
  54)    ЦИМБАЛІСТИЙ Т. О. Правова природа актів Конституційного Суду України
  55)    ЛИТВИНЕНКО І. Л. (Хмельницький) До питання класифікації конституційних прав та свобод людини і громадянина
  56)    РОМАНОВСКИЙ Г. Б. (Пенза, Российская Федерация) К вопросу об эвтаназии (исторический аспект)
  57)    БАРАБАШ Ю. Г. (Харків) Дискреційні повноваження вищих органів влади: правова природа та умови ефективного застосування
  58)    НАЗАРЕНКО С. В. (Хмельницький) Щодо статусу депутатів місцевих рад: конституційно-правовий аспект
  59)    УСАЧЕНКО Л. М. (Київ) Місцевий та регіональний омбудсмен як форма захисту громадян
  60)    Агафонова Н. В. [До питання про функції конституційної реформи] {On the Function of Constitutional Reform} 33-44
  61)    Агафонова Н. В. [Актуальні питання суб’єктів конституційної реформи] {Topical Issues of the Subjects of the Constitutional Reform} 5-22
  62)    Булкат Л. М. [Питання соціального захисту в актах Конституційного Суду України] {The Issue of Social Protection in the Acts of the Constitutional Court of Ukraine} 23-34
  63)    Агафонова Н. В. [Конституція як об’єкт реформування] {The Constitution as the Object of Reforming} 351-366
  64)    Турчинов К. О. [Окремі питання законодавчого забезпечення виборів Президента України] {Some Legislative Support of Presidential Elections in Ukraine} 25-30
  65)    Івановська А. М. Проблемні питання формування Конституційного Суду України 24-35
  66)    Лепех Ю. С. Про функції правотворчості органів публічного управління 36-43
  67)    Литвиненко І. Л. Реформування територіальної організації влади в Україні: здобутки та перспективи 20-33   
     Рубрики 
   
 •  
 • Теорія та історія держави і права
 •  
 • Конституційне право
 •  
 • Цивільне право та процес
 •  
 • Трудове право і право соціального забезпечення
 •  
 • Екологічне, земельне та аграрне право
 •  
 • Адміністративне право та фінансове право
 •  
 • Кримінальне право та кримінологія
 •  
 • Кримінальний процес та криміналістика
 •  
 • Міжнародне право
 •  
 • Філософія державного управляння
 •  
 • Регіональне управляння
 •  
 • Механізми регулювання економіки
 •  
 • Кількісні методи в економіці
 •  
 • Фінанси грошовий обіг та кредит
 •  
 • Економіка підприємства та управляння виробництвом
 •  
 • Економіка галузей господарства
 •  
 • Демографія економіка праці та соціальної політики
 •  
 • Філософія соціологія та політологія
 •  
 • Екологія та безпека життєдіяльності
 •  
 • Персоналії
 •  
 • Загальні положення цивільного права
 •  
 • Особисті немайнові права фізичних осіб
 •  
 • Право власності та інші речеві права
 •  
 • Право інтелектуальної власності
 •  
 • Зобов’язальне право
 •  
 • Спадкове право
 •  
 • Міжнародне приватне право
 •  
 • Цивільне процесуальне право
 •  
 • Господарське право та процес
 •  
 • Організація і управління в державних установах
 •  
 • Економічна теорія та історія
 •  
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища
 •  
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 •  
 • Методика викладання
 •  
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура
 •  
 • Пропозиції до законодавства
 •  
 • Правосуддя: конституційний, кримінальний, адміністративний, цивільний та господарський процес
 •  
 • Державна служба
 •  
 • Історія держави та права. Історія політичних та правових вчень
 •  
 • Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне право
 •  
 • Міжнародне право, порівняльне правознавство
 •  
 • Різне
 •  
 • Нове в законодавстві
 •  
 • Теорія та історія державного управління
 •  
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 •  
 • Наукове життя
 •  
 • Механізми державного управління
 •  
 • Місцеве самоврядування
 •  
 • Рецензії
 •  
 • Мовознавство
 •  
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 •  
 • Економіка та управління національним господарством
 •  
 • Економіка та управління підприємствами
 •  
 • Статистика
 •  
 • Персоналії
 •  
 •  
 • Історія
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
 •  
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 •  
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 •  
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 •  
 •  
 •  
 • Філософія права
 •  
 • АКТУАЛЬНА ТЕМА
 •  
 •  
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2023 р.