Картотека авторефератiв:

Назва
 1       Абрамович І.А. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприемств/ Абрамович І.А. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2008. -20с
 2       Аветисян В.Д. Административные и гражданско-правовые средства защиты личных неимущественных прав граждан/ Аветисян В.Д. - Москва:Москва, 2001. -0с
 3       Аврамова О.Є. Позбавлення суб"ективного права на житло/ Аврамова О.Є. - Харків:Харків, 2008. -20с
 4       Адамчук О.Ф. Адміністрування у сфері охорони здоров"я України/ Адамчук О.Ф. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2017. -19с
 5       Азаров Ю.Ю. Організаційно-правові засади забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій/ Азаров Ю.Ю. - Київ:МАУП, 2013. -21с
 6       Алескеров Р.Б. Облік та контроль страхування майна сільськогосподарських підприемств/ Алескеров Р.Б. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -20с
 7       Алескерова Ю.В. Теорія та методологія розвитку системи сільськогосподарського страхування/ Алескерова Ю.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -18с
 8       Алімова С.Л. Вплив державної фінансової політики на людський розвиток/ Алімова С.Л. - Київ:Національна академія державного управління при Президентові України, 2017. -20с
 9       Апранич М.Л. Проблемы гражданско-правового регулирования личных неимущественых отношений, не связанных с имущественными / Апранич М.Л. - Санкт-Петербург:Санкт-Петербургский Государственный университет, 2001. -24с
 10       Ардашева Н.А. Проблемы гражданско-правового обеспечения прав личности в договоре на оказание медицинской помощи/ Ардашева Н.А. - Тюмень:Тюменский государственный университет, 1997. -21с
 11       Арзянцева Д.А. Науково-методичні засади розробки стратегій розвитку регіональних систем охорони здоров"я/ Арзянцева Д.А. - Київ:Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, 2006. -17с
 12       Аріфходжаева Т.Б. Публічне адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні/ Аріфходжаева Т.Б. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом , 2016. -19с
 13       Арсланов К.М. Функции правового института возмещения морального вреда при посягательстве на честь, достоинство, деловую репутацию и сферу частной жизни гражданина по законодательству России и Германии/ Арсланов К.М. - Казань:, 1999. -26с
 14       Арутюнян Л.В. Вірменська церква в Криму: історія та національно-релігійна ідентичність/ Арутюнян Л.В. - Київ:Київський Національний університет ім.Т.Шевченка, 2011. -15с
 15       Атаманчук О.В. Оптимізація впливу регуляторного потенціалу податкової системи на економічний розвиток (на прикладі АР Крим)/ Атаманчук О.В. - Ірпінь:Національний університет державної податкової служби України, 2010. -19с
 16       Бадахов Н.Я. Державний механізм забезпечення ефективності діяльності судової системи в перехідному суспільстві/ Бадахов Н.Я. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 17       Базарник Б.І. Професіоналізація суддів у контексті сучасного реформування: філософсько-правові аспекти/ Базарник Б.І. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. -20с
 18       Баклан О.В. Адміністративно-правове регулювання підприемництва в Україні (теоретико-прикладний аспект)/ Баклан О.В. - Київ:Межрегіональна академія управління персоналом, 2013. -39с
 19       Балабан В.В. Механізми державного управління в сфері оподаткування з урахуванням принципів еволюційної економіки/ Балабан В.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2006. -19с
 20       Балдич Н.І. Державна політика фінансового вирівнювання місцевих бюджетів/ Балдич Н.І. - Київ:Національна академія державного управління при Президентові України, 2005. -20с
 21       Балюк І.А. Адміністративно-правові засади державного регулювання діяльності кооперативів в Україні/ Балюк І.А. - Київ:МАУП, 2014. -20с
 22       Барабаш Л.В. Ефективність механізму оподаткувння доходів фізичних осіб/ Барабаш Л.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -21с
 23       Баран М.П. Модернізація вищої освіти України: механізми інституційного регулювання/ Баран М.П. - Івано-Франківськ:Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, 2011. -20с
 24       Баранецька О.В. Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення/ Баранецька О.В. - Київ:Національний інститут стратегічних досліджень, 2014. -20с
 25       Басараб О.К. Технологія підвищення ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем державної прикордонної служби України/ Басараб О.К. - Київ:Національний авіаційний університет, 2014. -20с
 26       Батраченко Т.С. Кримінальна відповідальність за порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку)/ Батраченко Т.С. - Харків:Харьківський національний університет внутрішніх справ МВС України, 2013. -16с
 27       Бахин С.В. Научно-технический прогресс в области медицины и международно-правовая защита прав человека/ Бахин С.В. - Ленинград:Ленинградский государственный университет, 1990. -21с
 28       Бачинська К.В. Механізми управління державною власністю в промисловості/ Бачинська К.В. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України, 2011. -20с
 29       Башкатов В.М. Механізми державного управління демократичними змінами в Україні/ Башкатов В.М. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 3012. -20с
 30       Баюк М.І. Формування та реалізація політики державної безпеки в гуманітарній сфері України/ Баюк М.І. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -20с
 31       Безус Р.М. Управління фінансовими ресурсами відкритих акціонерних товариств елеваторної промисловості/ Безус Р.М. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2008. -21с
 32       Бек В.А. Рецепция римского права в Западной Европе/ Бек В.А. - Львов:Львовский государственный университет им. И.Франко, 1950. -16с
 33       Бек У.П. Правове регулювання охорони праці в Україні: теоретичний аспект/ Бек У.П. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -15с
 34       Беленок В.П. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу/ Беленок В.П. - Київ:Національна академія внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, 2021. -20с
 35       Белік І.Б. Правове регулювання оподаткування єлектронної комерції/ Белік І.Б. - Київ:Межрегіональная академія управління персоналом, 2013. -19с
 36       Белов Б.О. Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприемств/ Белов Б.О. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2009. -20с
 37       Белова І.М. Обліко-аналітичне забезпечення виробництва продукції рослинництва/ Белова І.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2012. -21с
 38       Белозеров А.В. Понятие и содержание обязательства по возмездному оказанию образовательных услуг: / Белозеров А.В. - Москва:, 2000. -20с
 39       Бережний А.І. Управління конфліктами в системі інноваційного розвитку закладів освіти/ Бережний А.І. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2014. -21с
 40       Березан В.М. Адміністративно-правове забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки під час проведення масових заходів / Березан В.М. - Київ:МАУП, 2014. -21с
 41       Білецький А.В. Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні/ Білецький А.В. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого , 2018. -20с
 42       Білорусов О.С. Розвиток олігополістичних ринків в умовах глобалізації/ Білорусов О.С. - Київ:Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2011. -21с
 43       Біляр А.І. Облікове забезпечення стратегічного управління власністю сільськогосподарських підприемств/ Біляр А.І. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -19с
 44       Благой В.В. Вдосконалення фінансової політики інвестиційно-інноваційного процесу розвитку автомобільного пасажирського транспорту на регіональному рівні/ Благой В.В. - Харків:Харьківська Національна Академія міського господарства, 2012. -20с
 45       Блажевич Ю.І. Подільська православна епархія в період становлення та зміцнення своїх позицій у регіоні (кінець ХУШ - 50-ті роки ХІХ ст.)/ Блажевич Ю.І. - Кам"янець-Подільський:, 2012. -19с
 46       Блакита Г.В. Науково-методичні основи економічного регулювання розвитку і розміщення олійно-жирового комплексу України/ Блакита Г.В. - Київ:Науково-дослідний економічний інститут , 2003. -19с
 47       Блащук А.М. Припинення договірних зобов"язань у цивільному праві України/ Блащук А.М. - Київ:, 2006. -20с
 48       Блохін М.С. Адміністративно-правове регулювання природних монополій в Україні/ Блохін М.С. - Київ:Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, 2011. -20с
 49       Бобох Н.М. Формування механізму оподаткування нерухомого майна в Україні/ Бобох Н.М. - Львів :Львівський національний університет ім.І.Франка, 2011. -20с
 50       Боброва Д.В. Проблемы деликтной ответственности в советском гражданском праве: Автореферат./ Боброва Д.В. - Харьков:Харьковский юрид. институт им. Дзержинского, 1988. -52с
 51       Богданова Г.В. Проблемы правового регулирования личных и имущественных отношений между родителями и детьми/ Богданова Г.В. - Саратов:, 1999. -34с
 52       Богданюк О.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними активами садівництва/ Богданюк О.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. -21с
 53       Богинич О.Л. Нормотворческие полномочия центральных органов государственного управления союзной республики/ Богинич О.Л. - Київ:, 1990. -18с
 54       Богонюк Г.І. Кримінально-правова характеристика невиконання судового рішення/ Богонюк Г.І. - Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. -17с
 55       Боднарчук А.В. Бухгалтерський облік та аналіз власного капіталу сільськогосподарських підприемств/ Боднарчук А.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2013. -21с
 56       Бондар В.В. Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприемств/ Бондар В.В. - Харків:Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаева, 2013. -20с
 57       Бондаренко-Зелінська Н.Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу/ Бондаренко-Зелінська Н.Л. - Київ:, 2007. -20с
 58       Борейко Г.Д. Кримінально-правова охорона трудових прав людини/ Борейко Г.Д. - Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. -19с
 59       Борковська В.В. Облік витрат виробництва м"ясопереробних підприемств/ Борковська В.В. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -22с
 60       Бортнікова О.О. Оперативний облік в системі управління сільськогосподарським підприемством/ Бортнікова О.О. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. -24с
 61       Ботвиновська О.Л. Обов"язкове соціальне пенсійне страхування/ Ботвиновська О.Л. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" української академіїї аграрних наук, 2009. -20с
 62       Ботвіна Н.О. Фінансова політика забезпечення сталого розвитку агросфери: теорія, методологія, практика / Ботвіна Н.О. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2012. -36с
 63       Боханова І.А. Строковий трудовий договір за законодавством України/ Боханова І.А. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2014. -19с
 64       Брехов С.С. Державний фінансовий контроль за сплатою податку на прибуток підприемств в Україні/ Брехов С.С. - Ірпінь:Національний університет державної податкової служби України, 2010. -20с
 65       Бриль К.І. Адміністративно-правове забезпечення децентралізації державної влади в Україні/ Бриль К.І. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2017. -40с
 66       Бровкин А.В. Договор на оказание частных детективных (сыскных) услуг/ Бровкин А.В. - Москва:, 1998. -22с
 67       Бруханський Р.Ф. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи/ Бруханський Р.Ф. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -37с
 68       Будник С.І. Адміністративно-правове забезпечення протидії правопорушенням у сфері безпеки дорожнього руху/ Будник С.І. - Київ:МАУП, 2013. -20с
 69       Будько І.Р. Державне регулювання інноваційної діяльності закладів вищої освіти України/ Будько І.Р. - Дніпро:Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2019. -20с
 70       Булах С.М. Принципи і способи правового регулювання переведення та переміщення працівників в умовах ринкової економіки/ Булах С.М. - Київ:Національна академія наук України. Інститут держави і права ім. В.м,Корецького, 2011. -16с
 71       Буркальцева Д.Д. Інституціоналізація системи забезпечення єкономічної безпеки України/ Буркальцева Д.Д. - Київ:Науково-дослідний єкономічний інститут, 2014. -38с
 72       Бурцев О.В. Правові засади вирішення спорів щодо меж земельних ділянок/ Бурцев О.В. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 73       Буханевич А.Д. Основні напрями реалізації безпеки іпотеки в Україні/ Буханевич А.Д. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. -20с
 74       Буцьких О.О. Провадження за нововиявленими обставинами в адміністративному судочинстві України/ Буцьких О.О. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 75       Бучковська Я.Г. Система фінансування дошкільної освіти у забезпеченні пріоритетів гуманітарного розвитку/ Бучковська Я.Г. - Тернопіль:Тернопільський національний економічний університет, 2015. -20с
 76       Вакуленко В.Л. Облік виробництва продукції рослинництва з використанням інноваційних технологій: управлінський аспект/ Вакуленко В.Л. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. -21с
 77       Васечко Л.О. Національне право в умовах глобалізації (загальнотеоретичний аспект) / Васечко Л.О. - Луганськ:Луганський Державний університет внутрішніх спарв ім. Е.О.Дідоренка, 2011. -20с
 78       Вдовенко Л.О. Механізми банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприемницької діяльності в аграрній сфері/ Вдовенко Л.О. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -37с
 79       Вдовічен В.А. Виконання бюджетів за доходами: теоретико-правовий аспект/ Вдовічен В.А. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2017. -40с
 80       Венедіктов С.В. Концептуальні засади правового регулювання трудових відносин в Україні/ Венедіктов С.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -32с
 81       Весна Н.О. Зміна та розірвання договору як цивільне правовідношення/ Весна Н.О. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права, 2018. -20с
 82       Вичалківська Ю.С. Механізми демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України/ Вичалківська Ю.С. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права, 2018. -20с
 83       Вишневська Ю.В. Адміністративно-правові заходи забезпеченння діяльності у сфері сільського туризму в Україні/ Вишневська Ю.В. - Київ:, 2011. -20с
 84       Вишновецька С.В. Методологія науки трудового права/ Вишновецька С.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2014. -35с
 85       Вісьтак М.Я. Міжнародно-правові акти в системі джерел трудового права України/ Вісьтак М.Я. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -16с
 86       Власов А.А. Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации/ Власов А.А. - Москва:НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 2000. -52с
 87       Власюк С.А. Фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприемств/ Власюк С.А. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук, 2009. -20с
 88       Влізло Е.М. Формування ефективного механізму державного регулювання інвестиційного потенціалу в Україні/ Влізло Е.М. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 89       Вовк М.А. Економічна оцінка технологічнорго оновлення підприемств машинобудування / Вовк М.А. - Харків:Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015. -20с
 90       Вознесенська О.А. Правові засади державного регулювання і галузі аудіовізуальних засобів масової інформації/ Вознесенська О.А. - Київ:Національна академія правових наук України.Науково-дослідний інститут інформатики і права, 2012. -20с
 91       Волинець В.В. Забезпечення виконання зобов"язань за трудовим договором/ Волинець В.В. - Київ:Національна академія наук України. Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2011. -16с
 92       Волік Л.Г. Державний механізм формування системної компетентності співробітників органів прокуратури/ Волік Л.Г. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 93       Волкотруб С.Г. Імунітет і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві/ Волкотруб С.Г. - Харків:, 2003. -19с
 94       Волощук В.Р. Диверсифікація банківських ризиків при кредитуванні сільськогосподарського виробництва/ Волощук В.Р. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 95       Вольська О.М. Трансформація механізмів державного управління соціальним розвитком в сучасних умовах/ Вольська О.М. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -36с
 96       Воржакова Ю.П. Формування конкурентної політики поліграфічних підприемств/ Воржакова Ю.П. - Київ:Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2015. -25с
 97       Воробьев С.М. Конституционные основы ограничений личных неимущественных прав в деятельности органов внутренних дел/ Воробьев С.М. - Екатеринбург:Уральская государственная юридическая академия, 2001. -19с
 98       Вусенко Ю.В. Правові відносини, що забезпечують функціонування індивідуальних трудових відносин/ Вусенко Ю.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -16с
 99       Габаковська Х.В. Дослідницький підхід як елемент методології у сучасній юриспруденції/ Габаковська Х.В. - Івано - Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -20с
 100       Гаврилюк В.М. Розвиток фінансового лізингу в сільському господарстві/ Гаврилюк В.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 101       Гаврись П.О. Формування інтегрованої системи управління витратами промислових підприемств/ Гаврись П.О. - Маріуполь:Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет", 2014. -21с
 102       Гаврік Р.О. Законна сила судових рішень у цивільних справах/ Гаврік Р.О. - Київ:НДІ приватного права і підприемництва Національної академії правових наук України, 2011. -20с
 103       Галак І.М. Підвищення конкурентоспроможності молокопродуктового підкомплксу АПК/ Галак І.М. - Тернопіль:Тернопільський національний економічний університет, 2008. -20с
 104       Гаркуша С.А. Організаційно-економічні основи оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприемств/ Гаркуша С.А. - Суми:, 2011. -20с
 105       Гаро Г.О. Шлюбний договір як інститут сімейного права України/ Гаро Г.О. - Київ:Національна академія наук України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького , 2012. -20с
 106       Гасюк І.Л. Механізми державного управління фізичною культурою та спортом в Україні/ Гасюк І.Л. - Київ:Національна академія державного управління при Президентові України, 2013. -36с
 107       Гвоздецький В.Д. Адміністративно-правові та організаційні засади запобігання і протидії корупції в Україні/ Гвоздецький В.Д. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України , 2013. -36с
 108       Глинська-Кривонос С.О. Трудове законодавство України та сфера його чинності в умовах ринкової єкономіки/ Глинська-Кривонос С.О. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -16с
 109       Гнезділова С.П. Механізми державного регулювання ресурсного забезпечення ЗСУ: професійний розвиток людського потенціалу/ Гнезділова С.П. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2013. -20с
 110       Гнидюк Н.А. Механізм координації політики европейської інтеграції в Україні/ Гнидюк Н.А. - Одеса:Національна академія державного управління при Президентові України. Одеський регіональний інститут державного управління, 2011. -20с
 111       Гнітецький Е.В. Маркетинговий аспект інноваційної діяльності машинобудівних підприемств технопарку/ Гнітецький Е.В. - Київ:Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2015. -23с
 112       Гноевий В.Г. Механізм регулювання ринку строкових контрактів на зерно в Україні/ Гноевий В.Г. - Київ:Українська академія аграрних наук Інститут аграрної економіки, 2003. -19с
 113       Головенко О.Д. Публічні фінанси як об"ект правової охорони/ Головенко О.Д. - Київ:Державний НДІ МВС України, 2011. -20с
 114       Головченко В.В. Теоретические вопросы эффективности правового воспитания/ Головченко В.В. - Київ:, 1982. -19с
 115       Голяшкін О.В. Адміністративно-правове регулювання інноваційної діяльності в Україні/ Голяшкін О.В. - Київ:Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, 2011. -20с
 116       Гончаренко В.О. Договір позички за римським приватним правом та його репепція у сучасному цивільному законодавстві України/ Гончаренко В.О. - Одеса:, 2005. -21с
 117       Гончаренко І.Б. Державний контроль та нагляд у сфері торговельної діяльності України/ Гончаренко І.Б. - Київ:МАУП, 2012. -19с
 118       Гончаренко М.Б. Речові права на нерухомість / Гончаренко М.Б. - Харків:Університет внутрішніх справ, 1999. -19с
 119       Гончаренко М.В. Організаційно-економічний механізм управління видатками місцевих бюджетів/ Гончаренко М.В. - Харків:Харківський регіональний інститут державного управління, 2006. -20с
 120       Гончаров В.О. Соціальне обслуговування як організаційно-правова форма соціального забезпечення/ Гончаров В.О. - Київ:Національна академія наук України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -20с
 121       Гордєєв О.К. Механізми забезпечення сталого розвитку територіальної громади/ Гордєєв О.К. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2014. -20с
 122       Гордіенко О.М. Удосконалення механізмів державного управління капітальними інвестиціями на регіональному рівні/ Гордіенко О.М. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2013. -20с
 123       Горин В.П. Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій/ Горин В.П. - Тернопіль:Тернопільський національний економічний університет, 2010. -20с
 124       Горницкий А.А. Проблемы юридической ответственности должностных лиц в государственном управлении/ Горницкий А.А. - Київ:, 67.300. -0с
 125       Горобинський М.О. Удосконалення діяльності органів податкової системи України: державно-управлінський аспект/ Горобинський М.О. - Львів:Львівський регіональний інститут, 2015. -20с
 126       Горохолінська І.В. Феномен релігії в системі аксіологічних ідей Канта: логіка становлення та шляхи історичних рецепцій/ Горохолінська І.В. - Чернівці:, 2012. -20с
 127       Горшкова А.С. Державний механізм забезпечення коеволюції економіки та освіти як соціальних інститутів/ Горшкова А.С. - Донецьк:, 2012. -19с
 128       Гофман М.О. Вплив попиту на функціонування підприемств АПК/ Гофман М.О. - Київ:ПВНЗ "Европейський університет", 2012. -19с
 129       Гоцанюк О.І. Обороноздатність майнових прав на об"екти промислової власності в Україні/ Гоцанюк О.І. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2017. -20с
 130       Грабовий В.В. Правова охорона власності в Україні : історико - правове дослідження/ Грабовий В.В. - Івано-Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -20с
 131       Гривківська О.В. Фінансова безпека сільського господарства/ Гривківська О.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2012. -35с
 132       Григорович Е.В. Искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона человека (семейно-правовой аспект)/ Григорович Е.В. - Москва:, 1999. -24с
 133       Григорук І.О. Розвиток іпотечного кредитування підприемств АПК/ Григорук І.О. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -21с
 134       Гринчук С.В. Розвиток іпотеки в сільському господарстві України/ Гринчук С.В. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2013. -19с
 135       Гринько С.Д. Рецепція деліктних зобов"язань римського приватного права в Україні/ Гринько С.Д. - Київ:Національна академія правових наук України Науково-дослідний інститут приватного права і підприемництва, 2013. -36с
 136       Гриценко Г.Г. Множинність осіб у цивільно-правовому зобов"язанні/ Гриценко Г.Г. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 137       Грищенко І.І. Удосконалення державного управління станом навколишнього середовища в екокризовому регіоні/ Грищенко І.І. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 138       Гром"як Т.Д. Потенціал сільського розвитку в умовах ринкових трансформацій/ Гром"як Т.Д. - Львів:Львівський національний аграрний університет, 2012. -20с
 139       Гудим Л.Я. Правова ідентичність: філософсько-правовий вимір/ Гудим Л.Я. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. -18с
 140       Гузенко Т.С. Формування позабюджетного фонду відтворення природних ресурсів в аграрній сфері/ Гузенко Т.С. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук, 2009. -20с
 141       Гулакова Г.В. Соціальна реклама як складова інформаційно-мотиваційного механізму державного управління/ Гулакова Г.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 142       Гумега О.В. Реалізація цивільно-правових принципів у процесі захисту прав інтелектуальної власності/ Гумега О.В. - Івано-Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -20с
 143       Гупаловська М.Б. Бюджетний контроль в умовах ринкової економіки України/ Гупаловська М.Б. - Тернопіль:Тернопільський національний економічний університет, 2012. -20с
 144       Гура М.В. Цивільно-правова охорона інтернет-сайту в Україні/ Гура М.В. - Київ:, 2006. -20с
 145       Гураш В.М. Становлення та розвиток трудового права в Україні/ Гураш В.М. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -16с
 146       Гурковський В.І. Засади державної політики в сфері інформаційного суспільствав Україні: теоретичні та практичні аспекти/ Гурковський В.І. - Київ:Інститут Законодавства Верховної Ради України, 2011. -36с
 147       Гутафель В.В. Фондовий ринок у системі економічного розвитку країни/ Гутафель В.В. - Київ:Київський національний торговельно-економічний університет, 2014. -20с
 148       Гуцаленко Л.В. Формування адаптивної системи обліку і контролю прибутків сільськогосподарських підприемств/ Гуцаленко Л.В. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -36с
 149       Даниленко О.В. Правовий режим грошей як об"ектів цивільних прав/ Даниленко О.В. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2017. -19с
 150       Данилюк О.В. Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин/ Данилюк О.В. - Одеса:Одеська Національна юридична академія, 2008. -19с
 151       Данченко К.М. Кримінально-правова політика України у сфері покарань: філософсько-правовий аспект/ Данченко К.М. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леніда Юзькова, 2019. -18с
 152       Данько Ю.І. Організаційно-економічні засади розвитку маркетингу сільськогосподарських підприемств/ Данько Ю.І. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2011. -20с
 153       Даріенко О.В. Діагностування стійкості функціонування підприемств малого бізнесу/ Даріенко О.В. - Одеса:Одеський Національний єкономічний університет, 2013. -23с
 154       Дегтяренко А.В. Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприемств/ Дегтяренко А.В. - Харків:Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаева, 2010. -20с
 155       Делія Ю.В. Адміністративно-правові аспекти нормотворчості публічної адміністрації в Україні/ Делія Ю.В. - Київ:МАУП, 2014. -35с
 156       Денищик О.І. Формування моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх юристів/ Денищик О.І. - Тернопіль:Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, 2010. -20с
 157       Дерев"янко В.В. Організаційно-правові засади роботи з кадрами в органах прокуратури/ Дерев"янко В.В. - Київ:, 2012. -20с
 158       Детюк Т.Г. Організація перевірочної роботи в системі податкового контролю/ Детюк Т.Г. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. -20с
 159       Динько І.М. Облік фінансових результатів на підприемствах цукрової галузі/ Динько І.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -21с
 160       Діденко В.С. Удосконалення механізмів державного управління якістю послуг централізованого питного водопостачання/ Діденко В.С. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 161       Дмитренко Г.В. Державне управління процесами адаптації податкової системи України до вимог Европейського Союзу / Дмитренко Г.В. - Київ:Національна академія державного управління при Президентові України, 2004. -20с
 162       Довгань А.С. Удосконалення механізму державного управління спеціальними монополіями (алкогольно-тютюновий сектор економіки)/ Довгань А.С. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 163       Довжик О.О. Організаційно-економічні основи підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприемств/ Довжик О.О. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2011. -20с
 164       Долголева И.А. Правовое регулирование профессионального пенсионного страхования в республике Беларусь/ Долголева И.А. - Минск:Национальный центр законодательства и правовых исследований республики Беларусь, 2012. -27с
 165       Долот В.Д. Механізми державного управління ціноутворенням в системі охорони здоров"я України/ Долот В.Д. - Харків:Національний університет цивільного захисту України, 2018. -36с
 166       Доскаленко К.С. Концептуальні засади формування та розвитку соціального капіталу на рівні взаємодії органів публічної влади і громадськості/ Доскаленко К.С. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2012. -20с
 167       Дрішлюк А.І. Агентський договір: цивільно-правовий аспект/ Дрішлюк А.І. - Одеса:, 2003. -0с
 168       Дрішлюк В.І. Публічний договір (цивільно-правовий аспект)/ Дрішлюк В.І. - Київ:, 2007. -21с
 169       Дроздова Н.Г. Розвиток організаційно-правового механізму управління системою державних закупівель на конкурсних засадах/ Дроздова Н.Г. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2013. -20с
 170       Дуденко Т.В. Цивільно-правова охорона прав на культурні цінності та їх оборотоздатність/ Дуденко Т.В. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2018. -20с
 171       Дудник О.В. Діяльність державної автомобільної інспекції у запобіганні і протидії дитячому дорожньо-транспортному травматизму/ Дудник О.В. - Київ:МАУП, 2014. -21с
 172       Дутка С.М. Розвиток енергозбереження в умовах ринкового господарювання на малопродуктивних землях/ Дутка С.М. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2008. -21с
 173       Духневич І.В. Розвиток аграрного законодавства України/ Духневич І.В. - Київ:Київський Національний університет ім. Т.Г.Шевченка, 2011. -19с
 174       Дяченко О.В. Соціально-економічні умови функціонування сільськогосподарських підприемств/ Дяченко О.В. - Суми:Сумський національний аграрний університет , 2011. -20с
 175       Емельянов В.И. Недопустимость злоупотребления гражданскими правами по российскому законодательству/ Емельянов В.И. - Москва:, 2001. -22с
 176       Емець Р.О. Адміністративно-правові засади здійснення державного контролю у сфері земельних відносин/ Емець Р.О. - Київ:Державний НДІ МВС України, 2011. -19с
 177       Еннан Р.Е. Правове регулювання відносин інтелектуальної власності у европейському союзі/ Еннан Р.Е. - Одеса:, 2010. -20с
 178       Ермолова О.Н. Нематериальные блага и их защита/ Ермолова О.Н. - Саратов:, 1998. -22с
 179       Ерофеенко Л.В. Правовий статус працівників залізничного транспорту/ Ерофеенко Л.В. - Київ:, 2011. -19с
 180       Ершова Н.М. Проблемы гражданско-правового регулирования личных и имущественных отношений в сфере семьи/ Ершова Н.М. - Москва:, 1979. -32с
 181       Євенко Т.І. Механізм запобігання фінансової кризи банківських установ у нестійкому ринковому середовищі/ Євенко Т.І. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 182       Єргіева Л.В. Фактори та резерви підвищення конкурентоспроможності промислових підприемств (на прикладі кабельної промисловості)/ Єргіева Л.В. - Одеса:Одеський національний економічний університет, 2012. -19с
 183       Жарікова О.Б. Експертна грошова оцінка предметів іпотеки при кредитуванні в аграрному секторі економіки/ Жарікова О.Б. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -22с
 184       Жеков В.І. Правочини, які порушують публічний порядок за цивільним законодавством України/ Жеков В.І. - Одеса:, 2006. -20с
 185       Жилинкова И.В. Правовые гарантии укрепления семьи/ Жилинкова И.В. - Харьков:, 1986. -23с
 186       Жинкин С.А. Законодательная техника в региональном правотворчестве (теоретический аспект)/ Жинкин С.А. - Краснодар:, 2000. -24с
 187       Жмур Ю.М. Кримінально-правовий захист недоторканності житла в Україні/ Жмур Ю.М. - Запоріжжя:Класичний Приватний Университет, 2012. -20с
 188       Жмурко І.В. Розвиток системи пенсійного страхування сільського населення в Україні/ Жмурко І.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 189       Жовніренко О.В. Фінансовий контроль діяльності сільськогосподарських підприемств/ Жовніренко О.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. -20с
 190       Журавльова Т.В. Організація обліково-інформаційного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприемств/ Журавльова Т.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -21с
 191       Заболотний В.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції м"ясного птахівництва/ Заболотний В.С. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. -19с
 192       Завірюха Г.С. Дозвільні процедури у сфері підприемницької діяльності (адміністративно-правовий аспект)/ Завірюха Г.С. - Київ:, 2011. -20с
 193       Загвойська О.В. Державне регулювання зайнятості сільського населення в умовах реформування аграрного сектора єкономіки/ Загвойська О.В. - Київ:, 2006. -20с
 194       Задорін Ю.М. Забезпечення ефективності діяльності державних установ на засадах демократичного врядування/ Задорін Ю.М. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2011. -20с
 195       Зайцева Н.О. Економічне вимірювання резервів підвищення конкурентоспроможності підприемств харчової промисловості/ Зайцева Н.О. - Одеса:Одеський національний економічний університет, 2013. -20с
 196       Зайчук О.В. Законодавство США и практика его применения в области расовых отношений (60-70-е гг.ХХ ст.)/ Зайчук О.В. - Киев:, 1980. -22с
 197       Западинчук О.П. Формування та розвиток інституту державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні/ Западинчук О.П. - Дніпро:Дніпровський регіональний інститут державного управління, 2016. -20с
 198       Захаркевич Н.П. Формування регіональної стратегії підвищення конкурентоспроможності бурякоцукрового виробництва/ Захаркевич Н.П. - Київ:Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, 2006. -19с
 199       Здирко Н.Г. Облік та контроль прямої державної підтримки фермерських господарств/ Здирко Н.Г. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2013. -21с
 200       Зелінський С.В. Організаційно-правовий механізм експертизи нормативних актів в системі публічного управління/ Зелінський С.В. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2013. -20с
 201       Зимарин В.И. Лично-правовые гарантии воспитания несовершеннолетнихпо советскому семейному праву/ Зимарин В.И. - Харьков:, 1981. -14с
 202       Золотухіна О.М. Функціональне призначення наторіату : теоретико - правові аспекти/ Золотухіна О.М. - Київ:Вищий навчальний заклад " Університет економіки та права " Крок", 2018. -19с
 203       Зубрицька О.В. Інститут ювенальної юстиції як об"єкт філософсько-правового аналізу/ Зубрицька О.В. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леніда Юзькова, 2019. -20с
 204       Зюбін В.М. Формування ринку страхових послуг/ Зюбін В.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2012. -20с
 205       Иваненко Ю.Г. Актуальные вопросы защиты чести, достоинства, деловой репутации юридических лиц/ Иваненко Ю.Г. - Москва:, 1999. -29с
 206       Ібатулліна А.В. Розвиток місцевого оподаткування в Україні/ Ібатулліна А.В. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук, 2009. -19с
 207       Іваницька О.М. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури в Україні/ Іваницька О.М. - Київ:Національна академія державного упраівління при Президентові України, 2006. -36с
 208       Іванишина О.С. Адміністрування прямих податків та їх фіскальна ефективність/ Іванишина О.С. - Ірпінь:Національний університет державної податкової служби України, 2012. -20с
 209       Іванов Д.В. Запровадження концепції суспільного мовлення в Україні (адміністративно-правовий аспект)/ Іванов Д.В. - Київ:Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, 2017. -21с
 210       Іванов С.О. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах (на прикладі Міністерства оборони України)/ Іванов С.О. - Киев:, 2009. -19с
 211       Іващенко В.А. Закономірності та тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності вУкраїні (ХІХ - поч. ХХІ ст.)/ Іващенко В.А. - Івано - Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -36с
 212       Іващенко Л.А. Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки/ Іващенко Л.А. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2005. -21с
 213       Ільницька Ю.М. Адміністративні послуги в системі функцій органів місцевого самоврядування/ Ільницька Ю.М. - Київ:МАУП, 2011. -18с
 214       Ільченко-Сюйва Л.В. Державний механізм монетарної політики України в контексті европейської інтеграції/ Ільченко-Сюйва Л.В. - Київ:Національна академія державного управління при Президентові України, 2005. -20с
 215       Ільчишина Н.В. Характеристика суб"єктів у правовідносинах адміністративного судочинства/ Ільчишина Н.В. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. -20с
 216       Ісакова В.М. Право на правову допомогу: поняття, особливості,гарантії/ Ісакова В.М. - Харків:Національний університет "Юридична академія України ім.Ярослава Мудрого", 2013. -19с
 217       Істратов О.Л. Механізми функціонування військових комісаріатів у системі державного управління та територіальному рівні/ Істратов О.Л. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2011. -20с
 218       Іщенко В.В. Оподаткування як фактор фінансової безпеки України/ Іщенко В.В. - Ірпінь:Національний університет державної податкової служби України, 2013. -19с
 219       Кадєтова О.В. Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності : цивільно - правовий аспект/ Кадєтова О.В. - Івано - Франківськ:Прватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -20с
 220       Казак К.О. Господарсько-правове забезпечення видавничої діяльності в Україні/ Казак К.О. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 221       Казак Р.А. Правові основи охорони біорізноманіття в Україні та Европейському союзі у другій половині ХХ ст.: історико-правове дослідження/ Казак Р.А. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2017. -20с
 222       Каликова Г.А. Проблемы гражданско-правового регулирования медицинского страхования и медицинских услуг/ Каликова Г.А. - Алма-Ата:Казахский государственный университет, 1992. -22с
 223       Калініченко А.П. Адміністративно-правові засади нагляду та контролю за безпекою судноплавства в Україні/ Калініченко А.П. - Київ:, 2011. -18с
 224       Калмыков Ю.Х. Обязательства, возникающие вследствие причине6ния вреда имуществу: Автореферат./ Калмыков Ю.Х. - Харьков:Харьковский юридический институт, 1963. -20с
 225       Канцуров О.О. Інституціональні засади розвитку бухгалтерського обліку/ Канцуров О.О. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -33с
 226       Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі/ Кармаза О.О. - Київ:Київський Національний університет імені Т.Шевченка, 2014. -36с
 227       Карнаух Б.П. Вина як умова цивільно-правової відповідальності/ Карнаух Б.П. - Харків:Національний університет "Юридична академія України ім.Ярослава Мудрого", 2013. -21с
 228       Карпов Н.С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності/ Карпов Н.С. - Київ:Київський Національний університет внутрішніх справ, 2008. -32с
 229       Карпов О.Н. Використання можливостей міжнародних поліцейських організацій у розшуку злочинців/ Карпов О.Н. - Київ:Національна академія внутрішніх справ, 2011. -0с
 230       Кас"яненко Л.В. Податковий менеджмент в системі ефективного державного управління/ Кас"яненко Л.В. - Донецьк:, 2011. -21с
 231       Кашуба Я.М. Теоретико-методологічні засади формування стратегії розвитку підприемництва в Україні/ Кашуба Я.М. - Київ:Науково-дослідний економічний інститут, 2014. -40с
 232       Кварцхава О.В. Бухгалтерський облік і звітність у фермерських господарствах/ Кварцхава О.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 233       Керимбаева А.Ш. Роль советского права в раскрепощении женщин Киргизии / Керимбаева А.Ш. - Москва:, 1984. -23с
 234       Кернякевич Ю.В. Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу/ Кернякевич Ю.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -17с
 235       Кизименко К.О. Правове регулювання трудових відносин прокурорських працівників в Україні/ Кизименко К.О. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького , 2012. -20с
 236       Киричок О.В. Формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприемств з урахуванням нематеріальних активів/ Киричок О.В. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2011. -20с
 237       Кисіль Л.Н. Механізми державного управління пенсійним забезпеченням громадян в Україні/ Кисіль Л.Н. - Донецьк :Донецький державний університет управління, 2012. -20с
 238       Кисляк К.Е. Розвиток прямого оподаткування у сільському господарстві/ Кисляк К.Е. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. -20с
 239       Кінева Т.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління відтворенням біологічного капіталу скотарства/ Кінева Т.С. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -22с
 240       Кіреева К.О. Регулювання банківського капіталу/ Кіреева К.О. - Київ:Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана, 2006. -19с
 241       Кіт О.І. Акти судової влади як джерела трудового права України/ Кіт О.І. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -16с
 242       Клименко О.П. Бухгалтерський облік і контроль поточних біологічних активів тваринництва/ Клименко О.П. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -20с
 243       Клименчук Н.М. Колективні угоди як акти соціального партнерства/ Клименчук Н.М. - Київ:Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2011. -18с
 244       Клочко К.І. Механізми державного управління розвитком санітарно-епідеміологічної служби: регіональний аспект/ Клочко К.І. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 245       Клюзко В.М. Реалізація принципів державного управління в галузі охорони здоров"я/ Клюзко В.М. - Київ:Інститут Законодавства Верховної Ради України, 2011. -20с
 246       Клюцевський В.І. Механізми впровадження електронного документообігу в місцевих органах виконавчої влади/ Клюцевський В.І. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України, 2019. -20с
 247       Кміта О.В. Законність у процесі постання правової держави в Україні/ Кміта О.В. - Київ:Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК", 2016. -19с
 248       Кнейслер О.В. Новітня парадигма формування ринку перестрахування України/ Кнейслер О.В. - Тернопіль:Тернопільський національний економічний університет, 2013. -32с
 249       Книш В.В. Теоретико-правове дослідження інституту конституційно-правової відповідальності в Україні/ Книш В.В. - Івано-Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -40с
 250       Ковалева Н.А. Регулирование брачно-семейных отношений государством и католической церковью в Буржуазной Италии (1929-1984 гг.)/ Ковалева Н.А. - Москва:, 1986. -19с
 251       Коваленко С.М. Управління факторами конкурентоспроможності підприемства/ Коваленко С.М. - Одеса:Одеський Національний єкономічний університет, 2013. -20с
 252       Коваль З.В. Політико-правові механізми державного управління інформаційно-психологічною безпекою України/ Коваль З.В. - :Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2011. -20с
 253       Коваль О.В. Облік біологічних активів/ Коваль О.В. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -18с
 254       Ковальчук А.Ю. Адміністративно - правові засади забезпечення фінансово - економічної безпеки України/ Ковальчук А.Ю. - Київ:, 2018. -39с
 255       Кожушко М.В. Адміністративно-правові засади формування професійної етики курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України/ Кожушко М.В. - Київ:МАУП, 2011. -20с
 256       Козак І.Б. Філософсько-правова кваліфікація конфліктної комунікації сторін у судовому процесі/ Козак І.Б. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. -20с
 257       Козак І.І. Удосконалення організаційного механізму державного управління аграрним сектором (на прикладі Львівської області)/ Козак І.І. - Львів:Національна академія державного управління при Президентові України, 2006. -20с
 258       Козаченко А.Ю. Облік та контроль невиробничих витрат цукрових заводів/ Козаченко А.Ю. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -21с
 259       Козаченко Т.П. Механізми реалізації державної політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами / Козаченко Т.П. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2011. -20с
 260       Козырь О.М. Право на недвижимость по английскому праву/ Козырь О.М. - Москва:, 1987. -23с
 261       Колесников Д.В. Удосконалення механізмів державного управління якістю життя/ Колесников Д.В. - Донецьк :Донецький державний університет управління, 2012. -20с
 262       Колеснік В.І. Методологічні та організаційні засади статистичного забезпечення управління соціально-єкономічним розвитком регіону/ Колеснік В.І. - Київ:, 2008. -36с
 263       Колеснік І.М. Інтеграція України до світової економічної системи через діяльність морських портів/ Колеснік І.М. - Донецьк:Донецький національний університет, 2004. -19с
 264       Колесніков Б.П. Дрежавні механізми управління ризиками розвитку інформаційного суспільства в Україні/ Колесніков Б.П. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -36с
 265       Колісніченко К.В. Адміністрування податкових ризиків в Україні/ Колісніченко К.В. - Тернопіль:Тернопольський національний економічний університет, 2013. -20с
 266       Коллер Ю.С. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху/ Коллер Ю.С. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2012. -19с
 267       Коломиец А.В. Коммерческая тайна в гражданском праве Российской Федерации/ Коломиец А.В. - Москва:, 1999. -26с
 268       Комзолов А.И. Гражданско-правовое регулирование и защита прав участников медицинских отношений/ Комзолов А.И. - Москва:Юридический институт МВД России, 1999. -20с
 269       Комлик В.В. Склад правопорушення: теоретичні підходи та практичні виміри/ Комлик В.В. - Київ:Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2017. -18с
 270       Конончук Н.М. Сімейно-правовий статус дитини за законодавством України/ Конончук Н.М. - Київ:Національна академія прокуратури України, 2014. -20с
 271       Кончаковська В.В. Примушування давати показання: кримінально-правові аспекти/ Кончаковська В.В. - Київ:, 2010. -18с
 272       Конюхова Є.О. Договір соціального найму (оренди) житла за законодавством України/ Конюхова Є.О. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 273       Коняев Н.И. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда источником повышенной опасности: Автореферат./ Коняев Н.И. - Москва:Московский университет им. М.В. Ломоносова, 1966. -15с
 274       Копитіна І.В. Розвиток залучення заощаджень домашніх господарств в економіку України/ Копитіна І.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -21с
 275       Корж І.Ф. Адміністративно-правові засади регулювання відносин у сфері державної безпеки України/ Корж І.Ф. - Київ:МАУП, 2014. -40с
 276       Коркушко О.Н. Облік і аудит власного капіталу на підприемствах АПК/ Коркушко О.Н. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2012. -21с
 277       Корніенко Д.М. Адміністративно-правові засади діяльності підрозділів внутрішньої безпеки щодо забезпечення безпеки працівників органів внутрішніх справ/ Корніенко Д.М. - Київ:Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, 2011. -20с
 278       Корнійчук Г.В. Банківське кредитування інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань/ Корнійчук Г.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2013. -22с
 279       Корнійчук О.В. Інформаційна діяльність місцевих органів виконавчої влади (на прикладі Рівненської та Хмельницької областей)/ Корнійчук О.В. - Львів:Львівський регіональний інститут державного управління, 2011. -20с
 280       Коробко О.М. Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання/ Коробко О.М. - Київ:Національний аграрний університет, 2003. -20с
 281       Коробова Н.М. Організація бухгалтерського обліку в аграрних підприемствах/ Коробова Н.М. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування , 2011. -21с
 282       Король В.В. Облік і контроль в управлінні виробництвом та реалізаціею цукрових буряків/ Король В.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -20с
 283       Коротких А.Ю. Адміністративно-юрисдикційна діяльність адміністративного суду в Україні/ Коротких А.Ю. - Київ:МАУП, 2014. -19с
 284       Корчак Т.В. Цивільно-правові наслідки оголошення фізичної особи померлою за законодавством України/ Корчак Т.В. - Харків:Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2017. -20с
 285       Косенко В.В. Державне регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку/ Косенко В.В. - Харків:Харківський регіональний інститут державного управління, 2005. -20с
 286       Костенко О.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління ефективністю діяльності сільськогосподарських підприемств/ Костенко О.М. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. -19с
 287       Костюкевич О.К. Адміністративно-правове регулювання реалізації права громадян на звернення/ Костюкевич О.К. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2011. -20с
 288       Кохан В.П. Правове регулювання атестаціїпрацівників за законодавством України/ Кохан В.П. - Київ:Національна академія наук України інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2011. -20с
 289       Кошева Г.О. Державні механізми управління енергозбереженням/ Кошева Г.О. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 290       Кравець М.О. Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил/ Кравець М.О. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 291       Кравченко А.С. Оптимізація банківських кредитних ставок/ Кравченко А.С. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. -21с
 292       Кравченко Н.В. Інституційні інвестори на ринку державних цінних паперів/ Кравченко Н.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 293       Кравченко С.С. Юридична природа прав учасників господарських товариств/ Кравченко С.С. - Київ:, 2007. -18с
 294       Красавчикова Л.О. Личные неимущественные права граждан (юридических лиц): понятия и классификации/ Красавчикова Л.О. - Екатеринбург:, 1994. -0с
 295       Красько Я.В. Надбавки та доплати як форми реалізації стимулюючої фукнції оплати праці/ Красько Я.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -16с
 296       Кривенко М.П. Формування конкурентних переваг підприемств на українському ринку кондитерських виробів/ Кривенко М.П. - Київ:Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2011. -20с
 297       Криклій В.А. Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення в Україні/ Криклій В.А. - Київ:Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2014. -20с
 298       Кричун М.О. Діяльність державної податкової служби України у сфері реестрації та надання дозволів/ Кричун М.О. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 299       Крусян А.Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук/ Крусян А.Р. - Одеса:Одеська державна юридична академія, 1999. -19с
 300       Крутько А.Л. Народна законодавча ініціатива: теоретико-правовий аспект/ Крутько А.Л. - Харків:Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2017. -20с
 301       Кузенко У.І. Політична функція держави та її реалізація в Україні/ Кузенко У.І. - Івано-Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -20с
 302       Кузнецов К.В. Підвищення ефективності механізмів державного управління в контексті міжнародних податкових договорів України/ Кузнецов К.В. - Київ:Національна академія державного управління при Президентові України, 2006. -20с
 303       Кузнецов Н.В. Меры гражданско-правовой ответственности/ Кузнецов Н.В. - Екатеринбург:Уральская государственная юридическая академия, 2001. -23с
 304       Кузнецова О.А. Презумпции в Российском гражданском праве/ Кузнецова О.А. - Екатеринбург:Уральская государственная юридическая академия, 2002. -23с
 305       Кузнецова О.Б. Правовое регулирование отношений, возникающих в области рекламы / Кузнецова О.Б. - Москва:Московская государственная юридическая академия, 1999. -24с
 306       Кузьмін Д.В. Адміністративно-правове забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом/ Кузьмін Д.В. - Київ:МАУП, 2014. -20с
 307       Кулик К.Д. Кримінологічна характеристика та запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні/ Кулик К.Д. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2017. -20с
 308       Кулинич Р.О. Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України: методологія аналізу взаемозв"язку показників/ Кулинич Р.О. - Київ:Національна академія статистики, обліку та уадиту, 2011. -37с
 309       Кулій-Дем"янюк Ю.В. Бухгалтерський облік витрат на охорону навколишнього середовища підприемств АПК/ Кулій-Дем"янюк Ю.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -21с
 310       Куліш П.Ю. Організаційно - правовий механізм публічного управління у сфері міжнародної технічної допомоги/ Куліш П.Ю. - Харків:Національний університет цивільного захисту України, 2018. -20с
 311       Кундицький О.О. Економічне регулювання відтворення факторів виробництва / Кундицький О.О. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2012. -34с
 312       Куперман В.В. Оптимізація виробничої програми промислового підприемства/ Куперман В.В. - Одеса:Одеський національний економічний університет, 2012. -19с
 313       Кургіна Л.Г. Облік іконтроль оподаткування прибутку сільськогосподарських підприемств/ Кургіна Л.Г. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -20с
 314       Кургузенкова Л.А. Диверсифікація лісогосподарських підприемств у забезпеченні їх сталого розвитку/ Кургузенкова Л.А. - Київ:ПВНЗ "Европейський університет", 2012. -22с
 315       Курись В.З. Філософсько-правові детермінанти ціннісного універсуму особистості військовослужбовця/ Курись В.З. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леніда Юзькова, 2019. -18с
 316       Куров С.В. Гражданско-правовое регулирование образовательных услуг/ Куров С.В. - Москва:, 1999. -23с
 317       Кутерга М.В. Забезпечення безпеки дорожнього руху адміністративно-правовими засобами/ Кутерга М.В. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2016. -20с
 318       Кучабський О.Г. Теоретико-методологічні засади адміністративно-територіальної організації України/ Кучабський О.Г. - Харків:, 2010. -35с
 319       Кучма О.Л. Страховий стаж як категорія трудового права і права соціального забезпечення України/ Кучма О.Л. - Київ:Національна академія наук України. Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2011. -19с
 320       Кушнір М.В. Адміністрування проходження військової служби в Збройних Силах України/ Кушнір М.В. - Київ:, 2019. -18с
 321       Кьоппль О.І. Удосконалення механізмів державного регулювання процесами забезпечення енергетичної безпеки України/ Кьоппль О.І. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -19с
 322       Лаврешов А.Ю. Ефективна державна податкова політика як механізм соціально оріентованої ринкової економіки/ Лаврешов А.Ю. - Донецьк:Донецький державний університет управління , 2008. -20с
 323       Лаврук В.В. Інвестування інноваційних проектів у агропромисловому виробництві/ Лаврук В.В. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2011. -40с
 324       Ладутько В.К. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства/ Ладутько В.К. - Минск:Белорусский государственный университет, 2013. -25с
 325       Лазар І.Г. Вдосконалення механізмів формування та реалізації тендерної політики в Україні/ Лазар І.Г. - Львів:, 2007. -20с
 326       Лазор І.В. Юридичні і соціальні аспекти дисципліни праці/ Лазор І.В. - Київ:Національна академія наук України.Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2011. -20с
 327       Лапин Б.Н. Эффективность применения норм гражданского процессуального права в стадии подготовки дел к судебному разбирательству / Лапин Б.Н. - Ленинград:Ленинградский государственный университет им. А.А.Жданова, 1980. -19с
 328       Ластовенко О.В. Вдосконалення системи управління грошовими потоками підприемства/ Ластовенко О.В. - Донецьк:Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського, 2005. -18с
 329       Левицький А.О. Механізм публічного управління розвитком регіональної туристичної дестинацїї/ Левицький А.О. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2016. -20с
 330       Левченко А.В. Організації Українського козацтва ХУІ-ХУШ ст. як чинник державотворення: соціально-філософський аналіз/ Левченко А.В. - Київ:Національна Академія педагогічних наук України. Інститут вищої оствіти , 2012. -19с
 331       Лемак В.В. Закарпаття у державно-правовій системі Чехословацької республіки: Автореферат./ Лемак В.В. - Київ:Київський університет ім. Т.Шевченка, 1996. -23с
 332       Лендєл Г.Д. Формування механізму податкового регулювання розвитку санаторно-курортних закладів/ Лендєл Г.Д. - Київ:ПВНЗ "Европейський університет", 2011. -20с
 333       Леонова О.В. Адміністративно-правові відносини в сфері надрокористування/ Леонова О.В. - Київ:МАУП, 2011. -20с
 334       Леонтович С.П. Розвиток фінансового контролю за використанням бюджетних коштів в аграрному секторі економіки/ Леонтович С.П. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2012. -22с
 335       Лимаренко Г.С. Трансформація взаемодії релігійної і політичної систем (на прикладі Росії та України)/ Лимаренко Г.С. - Київ:, 2010. -18с
 336       Лиса О.В. Управління оборотними коштами підприемства/ Лиса О.В. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2006. -20с
 337       Лисенко С.О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей/ Лисенко С.О. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 338       Лисенок О.В. Теорія та методологія управління фінансово-економічною діяльністю банків/ Лисенок О.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -35с
 339       Литвин В.В. Інструментарій реалізації механізмів державної податкової політики в Україні/ Литвин В.В. - Дніпро:Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2019. -20с
 340       Литвин Н.Ю. Державне регулювання організаційно-фінансової підтримки зовнішньоєкономічної діяльності суб"ектів господарювання в Україні/ Литвин Н.Ю. - Київ:Академія муніципального управління, 2014. -20с
 341       Литвиненко В.С. Облік і контроль трансакційних витрат у сільськогосподарських підприемствах/ Литвиненко В.С. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -20с
 342       Литвинець Ю.І. Обліково-контрольне забезпечення управління орендними земельними відносинами в сільськогосподарських підприемствах/ Литвинець Ю.І. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -20с
 343       Лісіцина Ю.О. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини та насильницьке донорство: кримінально-правова та кримінологічна характеристика/ Лісіцина Ю.О. - Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. -20с
 344       Лісніча Т.В. Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичноЇ особи (право на життя, здоров"я, свободу та особисту недоторканість) / Лісніча Т.В. - Харків:, 2007. -20с
 345       Лісова Д.О. Торговці цінними паперами як суб"екти господарських правовідносин/ Лісова Д.О. - Харків:Національний юридичний університет вм.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 346       Лісовий А.В. Державне регулювання розвитку сільських територій: теорія, методологія, практика/ Лісовий А.В. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Українскьої академії аграрних наук, 2009. -32с
 347       Літвінова О.В. Договори страхування, що пов"язані із залізничним перевезенням вантажів/ Літвінова О.В. - Харьків:, 2008. -20с
 348       Лоза Ю.Я. Експертиза в адміністративному судочинстві України/ Лоза Ю.Я. - Київ:, 2011. -20с
 349       Лозовий В.М. Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності державної автомобільної інспекції МВС України/ Лозовий В.М. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2011. -20с
 350       Лозовий В.М. Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності державної автомобільної інспекції МВС України/ Лозовий В.М. - Київ:МАУП, 2012. -20с
 351       Ломако А.Ю. Недействительность сделок в гражданском праве республики Беларусь/ Ломако А.Ю. - Минск:Учреждение образования "Белорусский государственный экономический университет", 2013. -23с
 352       Луговенко Н.В. Механізм державного управління запровадженням накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні/ Луговенко Н.В. - Харків:, 2007. -20с
 353       Лук"янов Д.В. Релігійно-правові системи світу: порівняльно-правове дослідження/ Лук"янов Д.В. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -42с
 354       Лук"янова М.Л. Адміністративно-правові засади оскарження дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби/ Лук"янова М.Л. - Київ:МАУП, 2014. -18с
 355       Лук"янченко В.О. Формування регіонального фінансово-кредитного механізму управління розвитком малого підприемництва/ Лук"янченко В.О. - Донецьк:Донецька державна академія управління, 2003. -20с
 356       Лук"янчиков О.М. Матеріальна відповідальність роботодавця в умовах ринкових відносин/ Лук"янчиков О.М. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -16с
 357       Лукаш С.С. Співвідношення тцентралізованого і локального регулювання трудових відносин в умовах ринкової економіки/ Лукаш С.С. - Київ:Національна Академія наук України. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2011. -32с
 358       Лупина О.М. Правове регулювання соціального забезпечення у зв"язку із хворобою/ Лупина О.М. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2014. -16с
 359       Любар О.О. Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань/ Любар О.О. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -20с
 360       Любченко Я.П. Альтернативні способи вирішення правових спорів : теоретико - правовий аспект/ Любченко Я.П. - :Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого , 2018. -20с
 361       Любчук О.К. Теоретико-методологічні засади функціонування та розвитку механізму державного управління неперервною освітою в Україні та ії регіонах/ Любчук О.К. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -40с
 362       Ляшевська Л.І. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист/ Ляшевська Л.І. - Харків:Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 363       Мазур В.П. Аудит фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності/ Мазур В.П. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -20с
 364       Мазур Т.В. Правовий режим фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банках / Мазур Т.В. - Київ:, 2009. -18с
 365       Мазурік О.В. Державний механізм підвищення ефективності діяльності прокуратури як організації: мотивація кадрів/ Мазурік О.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 366       Макалюк І.В. Управління трансакційними витратами машинобудівних підприемств/ Макалюк І.В. - Київ:Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2016. -24с
 367       Макаренко О.В. Цивільно-правове регулювання відносин, пов"язаних з наданням діездатній особі допомоги у здійсненні ії прав і виконанні обов"язків/ Макаренко О.В. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 368       Макаренко Т.В. Державний контроль за діяльністю установ виконання покарань в Україні/ Макаренко Т.В. - :Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2011. -18с
 369       Макогон О.В. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Европейського Союзу про регулювання трудових відносин працівників-мігрантів/ Макогон О.В. - Київ:Національна академія наук України.Інститут держави і права ім. В.М.Корецького , 2011. -20с
 370       Максимів О.Д. Теоретичні засади політики України у сфері протидії злочинності/ Максимів О.Д. - Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. -20с
 371       Малімон В.І. Культурна політика держави як чинник реформування суспільства/ Малімон В.І. - Івано-Франківськ:Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, 2011. -20с
 372       Малініна Н.М. Пряме оподаткування сільськогосподарських товаровиробників/ Малініна Н.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2013. -22с
 373       Маляренко Т.А. Механізми попередження соціальних конфліктів у системі управління економічною безпекою держави/ Маляренко Т.А. - Донецьк:, 2011. -36с
 374       Манаев К.И. Семейно-имущественные правоотношения в СССР/ Манаев К.И. - Баку:, 1973. -15с
 375       Манаенко І.М. Механізм інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприемств електроенергетики/ Манаенко І.М. - Київ:Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2014. -20с
 376       Мантуляк Ю.В. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованної групи чи злочинної організації як обставина, що виключае злочинність діяння/ Мантуляк Ю.В. - Київ:, 2006. -17с
 377       Мануйлович Ю.М. Маркетингове управління підвищенням конкурентоспроможності машинобудівних підприемств/ Мануйлович Ю.М. - Хмельницький :Хмельницький національний університет, 2015. -20с
 378       Маняк Н.И. Кассационное производство в Российском гражданском процессе: некоторые проблемы совершенствования/ Маняк Н.И. - Москва:, 2006. -28с
 379       Мардар Д.О. Формування інвестиційних стратегій економічно активних підприемств/ Мардар Д.О. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -20с
 380       Марценюк-Розарьонова О.В. Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників/ Марценюк-Розарьонова О.В. - Київ:, 2012. -20с
 381       Марченко О.В. Адміністративно-правовий статус виборчих комісій з виборів народних депутатів України/ Марченко О.В. - Київ:МАУП, 2011. -20с
 382       Марчук У.О. Внутрішньогосподарський контроль в системі управління сільськогосподарськими підприемствами/ Марчук У.О. - Київ:Національний університет біоресурсів іприродокористування України, 2013. -21с
 383       Матат Ю.І. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в юридичній практиці/ Матат Ю.І. - Харків:Національний університет "Юридична академія України ім.Ярослава Мудрого", 2013. -20с
 384       Матвіенко Є.П. Правове регулювання пенсійного забезпечення в умовах розбудови соціальної держави/ Матвіенко Є.П. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2014. -19с
 385       Материалы по теме: "Способы гражданско-правовой защиты неимущественных личных прав"/ - Хмельницький:, 1998. -0с
 386       Матюрін І.В. Розвиток державного регулювання соціального захисту військовослужбовців в Україні/ Матюрін І.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 387       Машков К.Е. Правове регулювання заохочень за трудові досягнення/ Машков К.Е. - Київ:Національна академія наук України.Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2011. -16с
 388       Маштак К.С. Адміністративно-правове забезпечення права на доступ до публічної інформації/ Маштак К.С. - Київ:МАУП, 2013. -20с
 389       Медведкова Н.С. Фіскальний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України/ Медведкова Н.С. - Київ:Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2011. -20с
 390       Мельник К.В. Гармонізація норм Національного трудового законодавства та міжнародних норм у сфері захисту трудових прав працівників/ Мельник К.В. - Київ:Національна академія наук України. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2011. -19с
 391       Мельник К.М. Фінансова безпека сільськогосподарських виробничих кооперативів/ Мельник К.М. - Київ:Національний науковий центр "інститут аграрної економіки" української академії аграрних наук, 2010. -21с
 392       Мельник К.П. Оперативний контроль в сільськогосподарських підприемствах/ Мельник К.П. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -23с
 393       Мельник Н.В. Оцінка реальних інвестицій на промисловому підприемстві/ Мельник Н.В. - Одеса:Одеський національний економічний університет, 2013. -20с
 394       Мельниченко І.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління виробництвом продукції виноградарства/ Мельниченко І.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. -20с
 395       Мехедова Т.М. Удосконалення механізмів регулювання соціальних процесів на рівні громади/ Мехедова Т.М. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 396       Миколенко В.А. Прокуратура України як суб"ект адміністративного права/ Миколенко В.А. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2011. -19с
 397       Мискарян Е.Г. Правовые гарантии установления материнства и отцовства/ Мискарян Е.Г. - Тбилиси:, 1979. -25с
 398       Миськів Л.П. Обліково-контрольне забезпечення управління формуванням і розподілом прибутку в підприемствах спиртової промисловості/ Миськів Л.П. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. -21с
 399       Михайлова І.Ю. Правове регулювання пенсійного забезпечення за віком у солідарній пенсійній системі України/ Михайлова І.Ю. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -20с
 400       Михайлова О.Е. Правове регулювання праці трудящих-мігрантів в Україні/ Михайлова О.Е. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -20с
 401       Михаліцька Н.Я. Удосконалення механізмів державного управління фінансовим оздоровленням промислових підприемств/ Михаліцька Н.Я. - Харків:, 2007. -18с
 402       Михальнюк О.В. Цивільно-правове регулювання поруки/ Михальнюк О.В. - Київ:, 2006. -18с
 403       Михно Е.А. Компенсация морального вреда во внедоговорных обязательствах/ Михно Е.А. - Санкт-Петербург:, 1998. -35с
 404       Міняйло М.П. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення/ Міняйло М.П. - Київ:Академія праці і соціальних відносин федерації професійних спілок України, 2011. -20с
 405       Мірошник В.В. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль витрат на збереження майна підприемства/ Мірошник В.В. - Житомир:Житомирський державний технологічний університет, 2014. -20с
 406       Місінкевич Л.Л. Національні меншини Поділля в 20-30-х рр. ХХ століття/ Місінкевич Л.Л. - Київ:Національна Академія наук України. Інститут історії України, 2000. -20с
 407       Міхайліна Т.В. Кримінальна відповідальність за створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а аткож їх розповсюдження або збут/ Міхайліна Т.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, 2011. -20с
 408       Міщук В.В. Унітарна форма територіального устрою України, Польщі та Італіїї (порівняльно-правовий аналіз)/ Міщук В.В. - Київ:Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2011. -19с
 409       Мовчан М.А. Адміністративно-правові засади обігу спеціальних засобів забезпечення громадського порядку в Україні/ Мовчан М.А. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2013. -20с
 410       Могильна Л.М. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприемств/ Могильна Л.М. - Суми:Сумський Національний аграрний університет, 2010. -20с
 411       Молодожен Ю.Б. Теоретико-методологічні засади визначення самодостатності територіальних громад/ Молодожен Ю.Б. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -32с
 412       Монастирський Д.А. Стабільність закону: поняття, сутність та фактори забезпечення/ Монастирський Д.А. - Київ:, 2009. -20с
 413       Мороз В.М. Конкурентна політика держави та механізми її впровадження у трансформаційну економіку/ Мороз В.М. - Харків:, 2007. -21с
 414       Мороз О.А. Запобігання злочинам у сфері службової діяльності серед працівників податкової міліції України/ Мороз О.А. - Київ:, 2011. -20с
 415       Мороз С.В. Правове регулювання укладення трудового договору/ Мороз С.В. - Київ:Національна академія наук України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -20с
 416       Морозова-Герасимович Н.А. Управлінський облік і аналіз затрат за забезпечення якості продукції/ Морозова-Герасимович Н.А. - Київ:Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук, 2003. -22с
 417       Москаль О.І. Фінансове забезпечення розвитку агропромислового виробництва регіону (на матеріалах Чернівецької області) / Москаль О.І. - Київ:Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук, 2001. -19с
 418       Москалюк О.В. Механізм подолання змістовних і темпоральних колізій норм права/ Москалюк О.В. - Київ:Київський Національний університет ім. Т.Шевченка, 2011. -20с
 419       Моссаковський В.Б. Становлення бухгалтерського обліку в сільському господарстві України (теорія, організація, практика)/ Моссаковський В.Б. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -30с
 420       Музиченко Т.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю сілтьськогосподарських підприемств/ Музиченко Т.О. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -21с
 421       Муравська В.А. Формування механізму фінансового забезпечення аграрної вищої освіти та науки в Україні/ Муравська В.А. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -21с
 422       Мурашко М.С. Судебная защита субъективных гражданских прав/ Мурашко М.С. - Санкт-Петербург:Санкт-Петербургский государственный университет, 2000. -19с
 423       Мусияка В.Л. Солидарная ответственность за причинение вреда: Автореферат./ Мусияка В.Л. - Харьков:Харьковский юридический институт, 1976. -19с
 424       Навроцький С.А. Страхування сільськогосподарського підприемництва в умовах переходу до ринкових відносин/ Навроцький С.А. - Київ:Київський державний економічний університет, 1993. -20с
 425       Нагнибіда В.І. Речові права на чуже майно: порівняльно-правовий аспект/ Нагнибіда В.І. - Київ:, 2010. -20с
 426       Нагорський Б.А. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності гірничо-металургійного комплексу України/ Нагорський Б.А. - Донецьк :Донецький державний університет управління, 2012. -18с
 427       Накай О.А. Розвиток виробництва продукції м"ясного тваринництва у сільськогосподарських підприемствах/ Накай О.А. - Ужгород:ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2014. -20с
 428       Натарова О.В. Облік та контроль доходів від обмінних операцій державного сектору/ Натарова О.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -20с
 429       Науменко С.М. Механізми підвищення ефективності системи державного управління економіко:організаційно-методологічні аспекти/ Науменко С.М. - Донецьк:, 2006. -20с
 430       Нашинець - Наумова А.Ю. Адміністративно - правове забезпечення інформаційної безпеки суб "єктів господарювання/ Нашинець - Наумова А.Ю. - Київ:ПрАТ " Вищий навчальний заклад " Міжрегіональна академія управління персоналом", 2018. -39с
 431       Негода Ю.В. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах дефіциту доходів місцевих бюджетів/ Негода Ю.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -22с
 432       Нижний С.В. Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов"язань/ Нижний С.В. - Київ:, 2007. -16с
 433       Ніжинська І.С. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України/ Ніжинська І.С. - Київ:, 2003. -16с
 434       Ніжинський С.С. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану внаслідок корупційних діянь/ Ніжинський С.С. - Київ:Національна академія прокуратури України, 2014. -16с
 435       Нікітченко В.В. Адмінстративно-правовий статус адвокатури в Україні/ Нікітченко В.В. - Київ:, 2011. -18с
 436       Ніколаенко Н.М. Релігійна свобода і права людини: українська дійсність, світовий досвід/ Ніколаенко Н.М. - Київ:, 2010. -19с
 437       Ніяз Аднан Мохаммед Алі Контролінговий механізм в управлінні підприемствами сфери охорони здоров"я/ Ніяз Аднан Мохаммед Алі - Одеса:Одеський Національний економічний університет, 2016. -20с
 438       Новосьолова Г.Г. Механізм державного регулювання аутопойезису держави та суспільства в рамках системно-єволюційної парадигми/ Новосьолова Г.Г. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -38с
 439       Носова О.В. Іноземні інвестиції в інституціонально-ринковій трансформації економіки/ Носова О.В. - Харків:Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, 2002. -34с
 440       Ночовкіна О.В. Договір позички за цивільним кодексом України/ Ночовкіна О.В. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого , 2016. -20с
 441       Обідіна Я.І. Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності хлібопекарських підприемств/ Обідіна Я.І. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2011. -20с
 442       Овчаренко В.А. Механізм державного управління національною безпекою/ Овчаренко В.А. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2012. -40с
 443       Огороднікова Н.Л. Механізм стимулювання соціальної відповідальності в системі управління підприемством/ Огороднікова Н.Л. - Маріуполь:Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет", 2014. -20с
 444       Озаріна О.В. Організаційно-економічний механізм формування стратегічних альянсів підприемств/ Озаріна О.В. - Донецьк:Донецький державний університет економіки і торгівля ім. Туган-Барановського, 2004. -18с
 445       Олефір А.О. Господарське-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров"я/ Олефір А.О. - Харків:Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2014. -27с
 446       Олійник О.М. Правове регулювання охорони надр за законодавством України/ Олійник О.М. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2010. -16с
 447       Олійник У.М. Право на свободу думки, совісті та релігії у філософсько-правовому вимірі/ Олійник У.М. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права, 2018. -18с
 448       Олуйко В.М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку/ Олуйко В.М. - Київ:, 2006. -36с
 449       Омарова Айсел Азад Кизи Правовий статус Української РСР за часів перебудови (1985-1991рр.)/ Омарова Айсел Азад Кизи - Харків:Національний юридичний університет ім. Яросалва Мудрого, 2016. -20с
 450       Омран Ахмад Мохаммад Аль-Іббіні Облік і контроль оподаткування сільськогосподарського виробництва в Україні та Йорданії/ Омран Ахмад Мохаммад Аль-Іббіні - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. -20с
 451       Опанасенко О.О. Принцип змагальності в адміністративному судочинстві за участю військових частин Міністерства оборони України/ Опанасенко О.О. - Київ:МАУП, 2014. -19с
 452       Опря Е.А. Спеціальні режими прямого оподаткування у сільському господарстві/ Опря Е.А. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук, 2008. -20с
 453       Орехов О.І. Перегляд справ про адміністративні правопорушення: теоретико-правові та процесуальні засади здійснення/ Орехов О.І. - Київ:МАУП, 2013. -20с
 454       Орехов С.М. Адміністративно-правове регулювання в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації/ Орехов С.М. - Київ:МАУП, 2011. -20с
 455       Осадчук С.В. Механізми забезпечення бюджетної стабільності на регіональном рівні: державно-управлінський аспект/ Осадчук С.В. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2007. -20с
 456       Осипова Г.М. Удосконалення механізмів державного регулювання соціально-культурної сфери/ Осипова Г.М. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2012. -20с
 457       Остапенко Я.О. Бухгалтерський облік і контроль доходів і витрат підприемств готельного господарства/ Остапенко Я.О. - Рівне:Національний університет водного господарства та природокористування, 2015. -21с
 458       Остапчук С.М. Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення/ Остапчук С.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -21с
 459       П"ятковський В.І. Державна судова адміністрація України: адміністративно-правовий статус/ П"ятковський В.І. - Київ:МАУП, 2011. -18с
 460       Пабат А.А. Організаційно-економічні засади енергетичного розвитку національного господарства/ Пабат А.А. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2012. -22с
 461       Павленко І.В. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту/ Павленко І.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2013. -20с
 462       Павлюковець М.П. Розвиток бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприемств в умовах інтернет-технологій/ Павлюковець М.П. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -20с
 463       Палешник С.І. Тлумачення в судовій практиці: поняття, особливості, види/ Палешник С.І. - Харків:Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 464       Панасейко І.М. Механізм непрямого оподаткування сільськогосподарських підприемств/ Панасейко І.М. - Київ :Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук, 1997. -18с
 465       Панов В.М. Адміністративно-правове забезпечення реалізації органами прокуратури України правозахисної функції/ Панов В.М. - Київ:МАУП, 2014. -19с
 466       Панова М.С. Нагляд за дотриманням адміністративного законодавства: адміністративно-правові засади розвитку та становлення/ Панова М.С. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 467       Панченко Г.О. Механізми реалізації державної мовної політики в Україні/ Панченко Г.О. - Одеса:, 2011. -20с
 468       Пасенюк О.М. Принцип верховенства права в адміністративній юстиції/ Пасенюк О.М. - Київ:МАУП, 2012. -19с
 469       Паутова Т.О. Забезпечення розвитку місцевого самоврядування шляхом проведення адміністративно-територіальної реформи/ Паутова Т.О. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -21с
 470       Пащенко К.С. Правове регулювання судових витрат в адміністративному судочинстві України/ Пащенко К.С. - Київ:, 2012. -19с
 471       Пермякова Л.Д. Механізм формування організаційної культури проектного управління в органах публічної влади/ Пермякова Л.Д. - Одеса:Одеський региональний інститут державного управління, 2013. -20с
 472       Петрова М.В. Эволюция английского гражданского права (вещное и обязательственное право)/ Петрова М.В. - Москва:Всесоюзный юридический заочный институт, 1983. -21с
 473       Пешкова О.А. Ответственность и защита при причинении вреда неимущественным правам и нематериальным благам граждан и юридических лиц/ Пешкова О.А. - Волгоград:, 1998. -25с
 474       Пилипенко Ю.П. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку/ Пилипенко Ю.П. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -16с
 475       Пирога І.С. Правові та організаційні засади реформування податкової системи України/ Пирога І.С. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2012. -20с
 476       Писаренко В.П. Організація контролю за виконанням нормативно-правових актів в органах виконавчої влади/ Писаренко В.П. - Харків:, 2007. -19с
 477       Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках/ Підхомний О.М. - Львів:Львівський національний університет ім.І.Франка, 2003. -20с
 478       Плугатар Т.А. Відомчий контроль за забезпеченням прав та свобод громадян в адміністративній діяльності міліції/ Плугатар Т.А. - Київ:Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, 2011. -20с
 479       Плющ Р.М. Формування структури місцевого самоврядування: організаційно-управлінський аспект/ Плющ Р.М. - Київ:, 2006. -32с
 480       Побережна В.А. Формування та реалізація державної кадрової політики у сфері державної служби України/ Побережна В.А. - Київ:Національна академія державного управління при Президентові України, 2014. -20с
 481       Погребняк В.Я. Цивільно-правове регулювання відносин споживчого кредитування в Україні/ Погребняк В.Я. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 482       Погребняк Н.М. Організація і методи управлінського обліку в рослинництві/ Погребняк Н.М. - Київ:Національний аграрний університет, 2003. -19с
 483       Подвальный И.О. Аппеляция и кассиция в арбитражном процессе Российской Федерации/ Подвальный И.О. - Санкт-Петербург:Санкт-Петербургский государственный университет, 2001. -23с
 484       Поколодна О.В. Механізм вдосконалення взаемодії органів податкової служби з громадськістю/ Поколодна О.В. - Харків:, 2007. -22с
 485       Полатайко І.В. Втілення правової ідеології у правових системах сучасності : теоретико - правова характеристика/ Полатайко І.В. - Івано-Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -20с
 486       Половцев О.В. Теоретико-методологічне обгрунтування прийняття рішень в державному управлінні: оцінка якості/ Половцев О.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -38с
 487       Полчанов А.Ю. Стратегічне фінансове управління страховими компаніями/ Полчанов А.Ю. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -21с
 488       Поляничко А.О. Принципи податкового права України/ Поляничко А.О. - Київ:Національна академія прокуратури України, 2014. -20с
 489       Поляруш І.М. Ризики кредитування сільськогосподарських підприемств банками/ Поляруш І.М. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -20с
 490       Поп"юк Л.В. Форми та методи управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування/ Поп"юк Л.В. - Дніпро:Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, 2016. -20с
 491       Попко Е.Ю. Оцінка біологічних активів та сільськогосподарської продукції в бухгалтерському обліку/ Попко Е.Ю. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2013. -20с
 492       Посвістак О.А. Культурна-освітня і наукова інтелігенція Поділля у 20-30-х рр. ХХ ст.: взаемини з владою/ Посвістак О.А. - Кам"янець-Подільський:, 2010. -20с
 493       Постригань Т.Л. Соціальний захист як гарантія реалізаціїї трудових прав громадян/ Постригань Т.Л. - Київ:, 2010. -16с
 494       Правдюк М.В. Трансфер інновацій в аграрній сфері/ Правдюк М.В. - Київ:Національна академія аграрних наук Украпїни, 2013. -20с
 495       Пригара І.О. Теоретико-організаційні основи активізації екологічного аудиту в умовах ринкових відносин/ Пригара І.О. - Суми:Сумський державний університет, 2014. -20с
 496       Пригуза П.Д. Правове регулювання процедур банкрутства юридичної особи - відсутнього боржника/ Пригуза П.Д. - Київ:Державний вищий навчальний заклад "Київський Національний економічний університет ім. В.Гетьмана", 2011. -20с
 497       Проданчук М.А. Посилення вагомості обліку у системі управління аграрним бізнесом підприемств/ Проданчук М.А. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -40с
 498       Прокопенко О.А. Фіскальне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів/ Прокопенко О.А. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -20с
 499       Прокопенко О.Ю. Деліктологічна характеристика та профілактика адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку/ Прокопенко О.Ю. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2011. -20с
 500       Прокопчук К.М. Історико-правові засади становлення й розвитку українсько-польського торговельно-економічного співробітництва/ Прокопчук К.М. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 501       Проскура К.П. Ефективність податкового адміністрування в умовах посткризового розвитку/ Проскура К.П. - Київ:ПВНЗ "Европейський університет", 2014. -32с
 502       Просолов М.О. Правове регулювання перевірок, що здійснюються органами фінансового контролю в сфері підприемницької діяльності/ Просолов М.О. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2011. -20с
 503       Протопопова Я.С. Правове регулювання відповідальності власника або уповноваженого ним органу за нанесення моральної шкоди/ Протопопова Я.С. - Київ:, 2011. -20с
 504       Процевський В.О. Закономірності співвідношення приватного та публічного правового регулювання трудових відносин/ Процевський В.О. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -31с
 505       Прунцева Г.О. Фінансування розширеного відтворення сільськогосподарських підприемств/ Прунцева Г.О. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2013. -20с
 506       Пурденко О.А. Оподаткування електроенергетичної галузі в Україні/ Пурденко О.А. - Ірпінь:Національний університет державної податкової служби України, 2013. -22с
 507       Пучковська І.Й. Теоретичні проблеми забезпечення зобов"язань/ Пучковська І.Й. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого , 2018. -42с
 508       Расюк А.О. Судимість у кримінальному праві України/ Расюк А.О. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2012. -20с
 509       Ребар О.В. Державне регулювання розвитку територіальних систем / Ребар О.В. - Київ:Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Науково-дослідний економічний інститут , 2013. -20с
 510       Ревуцька І.Е. Правові підстави створення сім"ї за законодавством України та країн-членів ЄС:порівняльно-правова характеристика/ Ревуцька І.Е. - Івано-Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -16с
 511       Рекуненко Т.О. Адміністративно-правові засади управління інформаційними ресурсами органів державної податкової служби України/ Рекуненко Т.О. - Київ:Національна академія правових наук України. Науково-дослідний інститут інформатики і права, 2012. -20с
 512       Репін С.В. Державне регулювання розвитку депресивних територій/ Репін С.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2012. -20с
 513       Рибак В.В. Регулювання процесів ринкової трансформації системи доходів місцевого самоврядування/ Рибак В.В. - Донецьк:Національна академія наук України Інститут економіки промисловості, 2001. -35с
 514       Різак М.В. Правове регулювання відносин обігу персональних даних/ Різак М.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2012. -20с
 515       Розпутенко І.І. Розвиток позик органів місцевого самоврядування в перехідний період/ Розпутенко І.І. - Київ:Національна академія державного управління при президентові України, 2003. -20с
 516       Романовская О.В. Конституционные основы нотариальной деятельности в РФ/ Романовская О.В. - Казань:, 2001. -20с
 517       Романовська Н.Ю. Науково-методичні основи управління державним корпоративним сектором/ Романовська Н.Ю. - Київ:Науково-дослідний єкономічний інститут, 2014. -20с
 518       Романюк В.А. Позовна давність у цивільному праві/ Романюк В.А. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права, 2018. -20с
 519       Романюк С.А. Формування та реалізація державної політики регіонального розвитку (теорія, методологія, практика)/ Романюк С.А. - Київ:Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Науково-дослідний економічний інститут, 2013. -36с
 520       Романюк У.В. Патронат як форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування/ Романюк У.В. - Хмельницького:Хмельницький університет управління та права, 2018. -18с
 521       Романяк Д.М. Дисциплінарне провадження в діяльності органів прокуратури/ Романяк Д.М. - Київ:Національна академія прокуратури України, 2014. -20с
 522       Росенко М.І. Організація влади у містах зі спеціальним статусом (на прикладі м.Севастополь)/ Росенко М.І. - Львів:, 2007. -20с
 523       Ротар Д.П. Фінансово-правовий режим фондів коштів бюджетних установ/ Ротар Д.П. - Київ:, 2011. -20с
 524       Рубан О.О. Відшкодування шкоди, завданої здоров"ю або життю фізичної особи на виробництві за цивільним законодавством України/ Рубан О.О. - Харків:Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2017. -20с
 525       Рубцов В.В. Кримінально-правова оцінка порушень, допущених у ході експертної діяльності/ Рубцов В.В. - Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. -18с
 526       Руденко М.В. Організаційно-економічні основи розвитку підприемств насінневої галузі в умовах ринкових трансформацій/ Руденко М.В. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2011. -20с
 527       Рудик В.К. Розвиток пенсійного стратухвання в Україні: теорія, методологія, практика/ Рудик В.К. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -39с
 528       Русаль Л.М. Юридичні факти як підстава припинення індивідуальних трудових правовідносин/ Русаль Л.М. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -16с
 529       Рыбак С.В. Органы внутренних дел в механизме обеспечения прав и свобод гражданина: Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук/ Рыбак С.В. - Ростов-на-Дону:Ростовский юридический институт МВД России, 1999. -33с
 530       Рыженков А.Я. Компенсационная функция советского гражданского права: Автореферат./ Рыженков А.Я. - Саратов:Саратовский юридический институт, 1981. -19с
 531       Саблук Р.П. Фінансовий лізинг в АПК/ Саблук Р.П. - Київ:Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2003. -19с
 532       Савельева О.М. Предмет аграрного права України в умовах сталого розвитку/ Савельева О.М. - Харків:, 2016. -20с
 533       Савіцький А.В. Підвищення якості продукції у забезпеченні конкурентних переваг підприемства/ Савіцький А.В. - Хмельницький:Хмельницький національний університет, 2015. -21с
 534       Савон Т.М. Особливості провадження в адміністративному судочинстві України за відсутності сторін та третіх осіб/ Савон Т.М. - Київ:МАУП, 2014. -19с
 535       Саенко В.Б. Організаційне забезпечення механізму державного гарантування захисту прав вкладників-фізичних осіб/ Саенко В.Б. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 536       Саенко О.В. Формування ефективної взаемодії механізмів цілепокладання та прогнозування в державному управлінні/ Саенко О.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2012. -20с
 537       Сайко О.Й. Адміністративно-правове регулювання розвитку та напрями удосконалення служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України/ Сайко О.Й. - Київ:МАУП, 2012. -20с
 538       Салех Ахмед Джидия Аль-Арабият Деликтные обязательства в гражданском праве арабских стран (Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Иордания): Автореферат./ Салех Ахмед Джидия Аль-Арабият - Киев:Киевский университет им. Т. Шевченка, 1985. -25с
 539       Самарходжаева М.Х. Развитие брачно-семейного законодательства Узбекской ССР о воспитании детей в семье (историко-правовое исследование)/ Самарходжаева М.Х. - Ташкент:, 1984. -19с
 540       Самусенко Л.А. Право рекреационного природопользования / Самусенко Л.А. - Минск:Национальный центр законодательства и правовых исследований республики Беларусь, 2013. -27с
 541       Сатолин В.Н. История становления и развития законодавства о браке и семье Беларусии/ Сатолин В.Н. - Минск:, 1997. -19с
 542       Светлічний Ю.В. Співвідношення правового статусу суб"ектів трудових правовідносин в умовах ринкової єкономіки/ Светлічний Ю.В. - Луганськ:Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, 2012. -20с
 543       Свешнікова Н.М. Активізація діяльності органів місцевого самоврядування в управлінні інноваційним розвитком регіону/ Свешнікова Н.М. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2012. -20с
 544       Свінціцький Є.М. Організаційно-правові засади взаємодії державних органів при здійсненні фінансового контролю в Україні/ Свінціцький Є.М. - Київ:МАУП, 2012. -19с
 545       Семененко-Мартинюк М.В. Права та обов"язки фізичних і юридичних осіб за договором добровільного майнового страхування/ Семененко-Мартинюк М.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -20с
 546       Семенюк О.П. Управління Збройними силами України: механізми забезпечення ефективності/ Семенюк О.П. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2011. -20с
 547       Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс (проблемы теории и методологии)/ Семитко А.П. - Екатеринбург:Уральская государственная юридическая академия, 1996. -36с
 548       Сибиряков С.О. Громадянський потенціал соціальних медіа як чинник розвитку взаемодії влади і суспільства в Україні/ Сибиряков С.О. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2014. -20с
 549       Сивак Т.В. Регіональні інтереси в системі державного управління України: принципи легітимації та модель реалізації/ Сивак Т.В. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2012. -20с
 550       Сидоренко В.В. Адміністративно-правова відповідальність за економічні правопорушення/ Сидоренко В.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2011. -19с
 551       Сидоренко Г.Б. Розвиток мотиваційних механізмів державного управління освітою в Україні/ Сидоренко Г.Б. - Донецьк :Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 552       Сидоренко Д.І. Недійсність шлюбу в сімейному праві/ Сидоренко Д.І. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леніда Юзькова, 2019. -18с
 553       Синенко С.В. Правове регулювання трудових відносин працівників транспорту/ Синенко С.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2014. -19с
 554       Сігал О.Л. Адміністративно-правові засади носіння форменого одягу у військових формуваннях України/ Сігал О.Л. - Київ:Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, 2011. -20с
 555       Сікорська І.М. Удосконалення державного управління вищою освітою в контексті европейської інтеграції/ Сікорська І.М. - Донецьк:, 2006. -21с
 556       Сірко В.О. Податкове регулювання прибутку підприемств/ Сірко В.О. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2006. -20с
 557       Сіроха Д.І. Особливості правового регулювання трудових відносин за участю фізичної особи-підприемця як роботодавця/ Сіроха Д.І. - Київ:, 2010. -16с
 558       Скороход І.В. Організаційно-правові засади взаємодії податкових підрозділів Сіністерства доходів і зборів України з аудиторами при здійсненні фінансового контролю/ Скороход І.В. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 559       Скутельник П.Ф. Фінансово-правові аспекти процедури банкрутства в Україні/ Скутельник П.Ф. - Київ:Державний НДІ МВС України, 2012. -21с
 560       Слабунова Ю.В. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав громадян органами прокуратури/ Слабунова Ю.В. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 561       Смерека С.Б. Антикризове управління розвитком сфери послуг житлово-комунального господарства/ Смерека С.Б. - Київ:Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Науково-дослідний економічний інститут, 2011. -19с
 562       Смерницький Д.В. Адміністративно-правове забезпечення прав інтелектуальної власності в системі МВС України/ Смерницький Д.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2012. -19с
 563       Смирнова Т.С. Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук/ Смирнова Т.С. - Київ:Київський університет ім Т.Шевченка, 1998. -17с
 564       Смольська О.Ю. Облік і контроль біологічних перетворень у садівництві/ Смольська О.Ю. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 565       Совершенствование структуры агропромышленного производства Туркменской ССР: Автореферат дисертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук/ - Алма-Ата:, 1990. -40с
 566       Соколов О.А. Адміністративна відповідальність за порушення бюджетного законодавства/ Соколов О.А. - Київ:МАУП, 2013. -20с
 567       Солнцева Х.В. Адміністративна юрисдикція органів управління освітньою діяльністю в Україні/ Солнцева Х.В. - Київ:МАУП, 2014. -20с
 568       Сорочко Е.О. Інститут оскарження в адміністративно-деліктному процесі України/ Сорочко Е.О. - Київ:Державний НДІ МВС України, 2012. -19с
 569       Сотніченко О.А. Непрямі податки в системі регулювання товарообороту/ Сотніченко О.А. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -22с
 570       Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів/ Спектор О.М. - Київ:, 2012. -18с
 571       Ставицький В.А. Договір про порядок володіння та користування спільним нерухомим майном за цивільним законодавством України/ Ставицький В.А. - Київ:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2017. -19с
 572       Стаднік В.М. Інститут самоврядування у формі автономії: порівняльний аналіз европейського досвіду/ Стаднік В.М. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2014. -20с
 573       Старосольська С.П. Кримінальна відповідальність за ухилення від відбування покарань, не пов"язаних з ізоляціею особи/ Старосольська С.П. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецкого, 2016. -20с
 574       Старчук О.В. Принципи трудового права України/ Старчук О.В. - Київ:Національна академія наук України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -16с
 575       Стасів О.В. Конституційні засади трудового права України/ Стасів О.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -16с
 576       Стеблянко О.Л. Державний фінансовий контроль земельних відносин в Україні/ Стеблянко О.Л. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -23с
 577       Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві/ Стефанчук Р.О. - Київ:Національна академія наук України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2007. -41с
 578       Столярчук Н.М. Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах/ Столярчук Н.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -21с
 579       Сторожук Д.А. Філософсько-правові засади правового прогресу/ Сторожук Д.А. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. -18с
 580       Стрельцов В.Ю. Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого самоврядування/ Стрельцов В.Ю. - Харків:Харківський регіональний інститут державного управління, 2005. -16с
 581       Суворова Н.І. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва/ Суворова Н.І. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 582       Сюсяйло О.М. Державний механізм запобігання та протидії корупції/ Сюсяйло О.М. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2012. -20с
 583       Танклевська Н.С. Фінансова політика розвитку сільського господарства України: теорія, методологія, практика/ Танклевська Н.С. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. -36с
 584       Таранова Т.С. Проблемы унификации доказывания в гражданском и хозяйственном судопроизводстве/ Таранова Т.С. - Минск:Белорусский Государственный Университет, 2012. -45с
 585       Тарасов А.С. Правительство РФ как субъект законодательной инициативы / Тарасов А.С. - Москва:, 2002. -23с
 586       Тарельник Н.В. Страховий менеджмент ризиків в аграрній сфері/ Тарельник Н.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2013. -23с
 587       Татарінов Р.В. Особливості правового регулювання захисту трудових прав на соціальне забезпечення працівників прокуратури/ Татарінов Р.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -16с
 588       Тевелев Д.М. Механізм координації діяльності суб"ектів державного регулювання ринку цінних паперів в Україні/ Тевелев Д.М. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2014. -20с
 589       Терен Г.М. Аналіз ліквідності сільськогосподарських підприемств / Терен Г.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 590       Терещенко Т.Г. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения: уголовно-правовая и криминологическая оценка/ Терещенко Т.Г. - Минск:Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел республики Беларусь", 2013. -20с
 591       Терещук О.Д. Адміністративно - правові засади громадського контролю за правоохоронною діяльністю в Україні : теорія і практика/ Терещук О.Д. - Київ:Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, 2017. -37с
 592       Терещук Ю.В. Адміністративно-правове забезпечення менеджменту органів державної фіскальної служби України у митній сфері/ Терещук Ю.В. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2017. -16с
 593       Тесьолкін Д.О. Модернізація банківських механізмів забезпечення повернення кредитів агроформувань/ Тесьолкін Д.О. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2010. -24с
 594       Тимчишена Н.Д. Механізми державного управління соціальним захистом вразливих груп населення на регіональному рівні/ Тимчишена Н.Д. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2012. -20с
 595       Тиновський Д.В. Правові та організаційні засади здійснення виїзних податкових перевірок/ Тиновський Д.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2012. -20с
 596       Тихонина К.В. Семейное правоотношение по воспитанию детей/ Тихонина К.В. - Москва:, 1989. -21с
 597       Тихонова Б.Ю. Субъективные права советских граждан, их охрана и защита/ Тихонова Б.Ю. - Москва:, 1972. -22с
 598       Тихонова Н.О. Удосконалення механізмів державного управління соціальними процесами на шахтах центрального району Донбасу/ Тихонова Н.О. - Донецьк:, 2010. -20с
 599       Тібекін Я.О. Державне управління соціально-єкологічною відповідальністю за природокористування/ Тібекін Я.О. - Донецьк :Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 600       Тімашов В.О. Конфліктні провадження в адміністративному процесі/ Тімашов В.О. - Київ:МАУП, 2012. -20с
 601       Ткаченко В.С. Зовнішньоекономічна стратегія держави як засіб забезпечення конкурентоспроможності національної економіки/ Ткаченко В.С. - Донецьк:, 2011. -20с
 602       Тодорова О.Л. Кластерний підхід як публічний інструмент реалізації державної політики регіонального розвитку/ Тодорова О.Л. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2016. -20с
 603       Токмовцева М.В. Высшее учебное заведение как субъект отношений в сфере предпринимательства/ Токмовцева М.В. - Москва:, 2000. -26с
 604       Толочко А.Н. Розыск обвиняемых, скрывающихся от предварительного следствия (на примере работы оперативных подразделений органов внутренних дел)/ Толочко А.Н. - Минск:Учреждение оборазования "Академия Министерства внутренних дел республики Беларусь", 2011. -20с
 605       Томілова Н.О. Внутрішньогосподарський облік виробництва продукції кормових культур/ Томілова Н.О. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. -19с
 606       Томчук В.В. Бухгалтерський облік і контроль грошових потоків у сільськогосподарських підприемствах/ Томчук В.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -21с
 607       Торкайло Ю.С. Організаційно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ з інституціями держави та структурами громадянського суспільства/ Торкайло Ю.С. - Київ:МАУП, 2012. -20с
 608       Транченко О.М. Формування та розвиток стратегічного управління виробничою діяльністю сільськогосподарських підприемств/ Транченко О.М. - Умань:Уманський національний університет садівництва, 2011. -20с
 609       Трубін І.О. Правові засади функціонування системи єлектронних платежів у сфері єлектронної комерції/ Трубін І.О. - Київ:Національна академія правових наук України науково-дослідний інститут інформатики і права, 2012. -19с
 610       Трусова Н.В. Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприемств: теорія, методологія/ Трусова Н.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -35с
 611       Тулуш Л.Д. Земельне оподаткування у сільському господарстві/ Тулуш Л.Д. - Київ:Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук, 2003. -21с
 612       Турчіна М.О. Медичне законодавство в Україні в радянський період/ Турчіна М.О. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 613       Угровецький П.О. Адміністративні акти органів прокуратури/ Угровецький П.О. - Київ:Державний НДІ МВС України, 2011. -16с
 614       Ударцов Ю.В. Адміністративно-правовий статус державних службовців органів прокурати України/ Ударцов Ю.В. - Київ:МАУП, 2013. -20с
 615       Ульмер М.М. Касаційне провадження в адміністративному судочинстві України/ Ульмер М.М. - Київ:МАУП, 2014. -20с
 616       Ульянищев В.Г. Страхование внедоговорной гражданской ответственности в советском и иностранном праве: Автореферат./ Ульянищев В.Г. - Москва:Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1982. -16с
 617       Усюк Т.В. Інституційні засади розвитку сільського підприемництва/ Усюк Т.В. - Житомир :Житомирський національний агроекологічний університет, 2014. -20с
 618       Фабіянська В.Ю. Організація обліку і контролю виробництва біологічного палива/ Фабіянська В.Ю. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2012. -21с
 619       Фабран І.М. Регулювання розвитку малого підприемництва в Україні/ Фабран І.М. - Донецьк:Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського, 2006. -19с
 620       Файчук О.В. Банківське кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві/ Файчук О.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -24с
 621       Фалатюк О.С. Адміністративно-правове забезпечення вантажних перевезень автомобільним транспортом в Україні/ Фалатюк О.С. - Київ:Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, 2017. -21с
 622       Фединяк Г.С. Проблеми регулювання деліктних зобов"язань з "іноземним елементом": Автореферат./ Фединяк Г.С. - Київ:Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, 1995. -22с
 623       Федорова М.Ю. Субъекты трудовых правоотношений/ Федорова М.Ю. - Омск:, 1991. -16с
 624       Федорчак В.В. Механізми розвитку системи єкологічної безпеки на регіональному рівні/ Федорчак В.В. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2013. -20с
 625       Федорчук Н.В. Формування та державне регулювання ринку овочів у аграрному секторі економіки/ Федорчук Н.В. - Львів:Львівська державна фінансова академія, 2011. -20с
 626       Федосенко Н.А. Цивільно-правовий договір з надання маркетингових послуг/ Федосенко Н.А. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого , 2019. -20с
 627       Фицере А.И. Личные неимущественные отношения в семейном праве СССР и ВНР/ Фицере А.И. - Москва:, 1981. -14с
 628       Філімонова О.Б. Банківське кредитування функціонування сільськогосподарських підприемств/ Філімонова О.Б. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -23с
 629       Філіпенко Т.В. Механізм державного управління валютним ринком України/ Філіпенко Т.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -36с
 630       Фоменко Д.В. Системні принципи і механізм реалізації соціальної політики держави/ Фоменко Д.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -21с
 631       Фомін В.В. Координація управлінських процесів в регіональній ланці державного управління/ Фомін В.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 632       Форостяна С.В. Неконфліктні провадження в адміністративному процесі/ Форостяна С.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2012. -19с
 633       Фролков М.В. Адміністративно-правове забезпечення захисту прав споживачів у сучасних умовах/ Фролков М.В. - Київ:МАУП, 2014. -19с
 634       Фурман І.В. Розвиток банківського кредитування фермерських господарств/ Фурман І.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України. Національний науковий центр "Інститут аграрної єкономіки", 2012. -20с
 635       Фурман І.Г. Правові засади реалізації права громадськості на доступ до публічної інформації про діяльність служби безпеки України/ Фурман І.Г. - Київ:МАУП, 2014. -19с
 636       Футагами Киоко Личные (неимущественные) права и обязанности членов советской семьи/ Футагами Киоко - Киев:, 1972. -23с
 637       Халковська А.М. Маркетингове забезпечення емісійної діяльності металургійних підприемств України/ Халковська А.М. - Київ:Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2011. -20с
 638       Харабара В.М. Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населення/ Харабара В.М. - Київ:Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2011. -20с
 639       Харченко Г.Г. Правове регулювання діяльності трастових компаній та довірчих товариств: порівняльно-правовий аналіз/ Харченко Г.Г. - Київ:, 2004. -20с
 640       Хмарук Ю.В. Формування системи доходів державного бюджету України в умовах розбудови ринкової економіки/ Хмарук Ю.В. - Львів:Львівський національний університет ім.І.Франка, 2011. -20с
 641       Хмелевской И.Н. Проблемы риска в гражданском законодательстве / Хмелевской И.Н. - Москва:Юридический институт МВД России, 2001. -18с
 642       Хомовий С.М. Організація і методи управлінського обліку біологічних активів тваринництва/ Хомовий С.М. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. -20с
 643       Хорт І.В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ в сфері охоронної діяльності: теоретико-правовий аспект/ Хорт І.В. - Київ:МАУП, 2013. -20с
 644       Хотько О.А. Правовое регулирование ограничений и обремений прав на земельные участки/ Хотько О.А. - Минск:Национальный центр законодательства и правовых исследований республики Беларусь , 2013. -27с
 645       Христинченко Н.П. Організаційне та правове забезпечення розвитку наукової діяльності в Україні/ Христинченко Н.П. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2016. -39с
 646       Царенко С.І. Адміністративно-правове регулювання та забезпечення прикордонного режиму державною прикордонною службою України/ Царенко С.І. - Київ:МАУП, 2014. -20с
 647       Царук Н.Г. Обліково-аналітичне забезпечення управління овочівництвом/ Царук Н.Г. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -22с
 648       Царьова Т.О. Маркетинговий підхід до проведення технологічного аудиту машинобудівних технологій в науково-дослідних організаціях/ Царьова Т.О. - Київ:Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2015. -22с
 649       Цибуляк-Кустевич А.С. Мирова юстиція/ Цибуляк-Кустевич А.С. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 650       Цилюрик Г.І. Облік та аудит доходів операційної дільяності сільськогосподарських підприемств/ Цилюрик Г.І. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук, 2010. -22с
 651       Цуркан-Сайфуліна Ю.В. Владні засади права: філософсько-правове дослідження/ Цуркан-Сайфуліна Ю.В. - Одеса:Національний університет "Одеська юридична академія", 2017. -32с
 652       Чабан О.А. Право фізичної особи на таємницю про стан здоров"я в Україні/ Чабан О.А. - Івано - Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -20с
 653       Чакущия-пану Мукинай Основные проблемы правового регулирования брачно-семейных отношений в странах Центральной Африки (на примере республики Заир и Народной Республики Конго)/ Чакущия-пану Мукинай - Киев:, 1985. -31с
 654       Чанишев Р.І. Право на інформацію за трудовим законодавством України/ Чанишев Р.І. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -20с
 655       Чентуков Ю.І. Залучення іноземних інвестицій у промисловий регіон/ Чентуков Ю.І. - Донецьк :Донецький національний університет, 2003. -19с
 656       Ченцов В.В. Механізми державного управління митною справою: порівняльний аналіз/ Ченцов В.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -36с
 657       Черкасова Т.В. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации как форма социально-правовой защищенности граждан (по материалам судебной практики Северо-Кавказского региона)/ Черкасова Т.В. - Москва:, 2001. -28с
 658       Черних Д.С. Правове регулювання оподаткування прибутку підприемств/ Черних Д.С. - Київ:Академія праці і соціальних відносин федерації професійних спілок , 2011. -19с
 659       Черняк Г.М. Забезпечення економічної безпеки енергетичних підприемств/ Черняк Г.М. - Київ:Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", 2017. -24с
 660       Черняк О.Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Европейського союзу/ Черняк О.Ю. - Київ:Науково-дослідний інститут приватного права і підприемництва Національної Академії правових наук України, 2011. -19с
 661       Черчатий О.І. Оптимізація діяльності публічної адміністрації України на регіональному рівні в умовах Евроінтеграції/ Черчатий О.І. - Івано-Франківськ:Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, 2011. -20с
 662       Чикуркова А.Д. Стратегічне управління персоналом суб"ектів господарювання в аграрному секторі економіки/ Чикуркова А.Д. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -34с
 663       Чирва А.А. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз виробничих затрат на хлібопекарних підприемствах/ Чирва А.А. - Київ:Національна академія аграрних наук, 2013. -21с
 664       Чистякова І.О. Санаторно-курортне забезпечення як форма соціально-правового захисту населення України/ Чистякова І.О. - Луганськ:Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, 2012. -20с
 665       Чіп Л.О. Підвищення економічної стійкості аграрних підприемств у ринкових умовах/ Чіп Л.О. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2008. -20с
 666       Чорненький В.В. Адміністративно-правові засади державного управління туристичною сферою України/ Чорненький В.В. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. -20с
 667       Чуб Ю.В. Управління нематеріальними активами підприемств АПК/ Чуб Ю.В. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2012. -20с
 668       Чудак Л.А. Облік і контроль виробництва кормів/ Чудак Л.А. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -21с
 669       Чудовський В.І. Теоретичні засади правового регулювання забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці в Україні/ Чудовський В.І. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -19с
 670       Чукаева А.В. Адміністративно-правова охорона прав на об"екти промислової власності в Україні/ Чукаева А.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС україни, 2012. -20с
 671       Чумак О.О. Припинення трудових правовідносин не за ініціативою сторін трудового договору/ Чумак О.О. - Київ:Національна академія наук України. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2011. -16с
 672       Шаганенко П.І. Адміністративно-правове забезпечення діяльності прокуратури в умовах реформування правоохоронної системи України/ Шаганенко П.І. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2016. -20с
 673       Шандрик В.І. Комплексний механізм управління публічно-приватним партнерством на місцевому рівні/ Шандрик В.І. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2015. -20с
 674       Шапочка Т.І. Адміністративно-правові засади контролю та нагляду за законністю у сфері дозвільної діяльності/ Шапочка Т.І. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2011. -19с
 675       Шатохин М.В. Формирование конкуренции в региональном агропромышленном производстве (на примере Курской области): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук (на правах рукописи)/ Шатохин М.В. - Курск:, 1996. -24с
 676       Шацька Е.Ш. Стратегія інноваційного розвитку підприемств виноградарства і плодівництва Автономної республіки Крим/ Шацька Е.Ш. - Суми:Сумський Національний аграрний університет, 2010. -20с
 677       Шваб О.В. Формування капіталу акціонерних товариств у молокопереробній галузі/ Шваб О.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2013. -20с
 678       Швець В.О. Правове регулювання пенсійного забезпечення суддів в Україні/ Швець В.О. - Київ:, 2010. -20с
 679       Шевченко Н.Ю. Оподаткування зовнішньоекономічних операцій з продукціею агропромислового виробництва/ Шевченко Н.Ю. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. -19с
 680       Шевченко Я.М. Имущественная ответственность за вред, причиненный детьми по советскому гражданскому праву: Автореферат./ Шевченко Я.М. - Киев:Государственный университет им. Т.Г. Шевченко, 1964. -16с
 681       Шевченко Я.М. Теоретические проблемы правового регулирования гражданской ответственности несовершеннолетних за правонарушения: Автореферат./ Шевченко Я.М. - Харьков:Харьковский юридический институт им. Дзержинского, 1982. -32с
 682       Шевчук А.А. Фінансовий контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів місцевих бюджетів та їх прогнозування/ Шевчук А.А. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -24с
 683       Шевчук І.В. Механізм оподаткування доходів фізичних осіб в ринкових умовах/ Шевчук І.В. - Київ:Українська академія аграрних наук Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2009. -20с
 684       Шелеп І.Ф. Трудовий юрисдикційний процес/ Шелеп І.Ф. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -16с
 685       Шелухін О.М. Адміністративно-правові засади діяльності недержавних охоронних структур та служб безпеки/ Шелухін О.М. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 686       Шепеленко О.Г. Механізми реалізації державної інноваційної політики на регіональному рівні/ Шепеленко О.Г. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2016. -19с
 687       Шеремет Т.Г. Організаційно-економічний механізм управлінського консультування/ Шеремет Т.Г. - Донецьк:Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського, 2004. -17с
 688       Шерстнева И.С. Охрана интересов детей в советском семейном праве/ Шерстнева И.С. - Свердловск:, 1977. -24с
 689       Шинкарьов О.О. Екологічні обов"язки громадян : механізм правового регулювання/ Шинкарьов О.О. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. -20с
 690       Ширант А.А. Принципи пенсійного забезпечення/ Ширант А.А. - Київ:Національна академія наук України інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -16с
 691       Шичанин А.В. Проблемы становления и перспективы развития Института возмещения морального вреда/ Шичанин А.В. - Москва:Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 1995. -39с
 692       Шкатула В.П. Державне регулювання експорту та імпорту продовольства/ Шкатула В.П. - Житомир :Житомирський національний агроекологічний університет, 2014. -20с
 693       Шлапко Т.В. Проблеми правового регулювання пенсій по інвалідності за солідарною системою України/ Шлапко Т.В. - Київ:Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2014. -20с
 694       Шостаковський М.Л. Організаційно-правові засади управління фінансовою діяльністю в Україні/ Шостаковський М.Л. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2017. -19с
 695       Шпекторенко І.В. Управління професійною мобільністю державних службовців/ Шпекторенко І.В. - Київ:Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. -32с
 696       Шпенов Д.Ю. Інформаційні правовідносини/ Шпенов Д.Ю. - Київ:МАУП, 2012. -19с
 697       Шутий М.В. Громадська безпека: регулювання та організація діяльності щодо ії охорони/ Шутий М.В. - Київ:Державний НДІ МВС України, 2011. -19с
 698       Щербань В.Д. Адміністративно-правові засади публічно-сервісної діяльності органів виконавчої влади в Україні/ Щербань В.Д. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2017. -20с
 699       Щербіна О.С. Економічна безпека промислових підприемств в умовах зовнішньоекономічної діяльності/ Щербіна О.С. - Маріуполь:Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет", 2014. -21с
 700       Щукін Л.М. Банківське кредитування сільськогосподарських підприемств та його ефективність/ Щукін Л.М. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук, 2006. -19с
 701       Эргашев Ашраф Развитие агропромышленной интеграции в региональном АПК: Автореферат Диссертации на соискание ученой степени д.э.наук/ Эргашев Ашраф - Москва:, 1990. -36с
 702       Юлдашев О.О. Адміністративно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні/ Юлдашев О.О. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 703       Юрков М.О. Правовий статус роботодавця у відносинах з соціального забезпечення працівників/ Юрков М.О. - Київ:, 2010. -20с
 704       Юрченко О.Ю. Якість менеджменту в сільськогосподарських підприемствах/ Юрченко О.Ю. - Суми:Сумський Національний аграрний університет, 2010. -20с
 705       Юрчук Н.П. Організація обліку праці та ії оплати на сільськогосподарських підприемствах/ Юрчук Н.П. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2013. -21с
 706       Яворська О.С. Договірні зобов"язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти/ Яворська О.С. - Київ:Національна Академія наук України. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2011. -36с
 707       Яворський І.І. Процесуальні норми бюджетного права/ Яворський І.І. - Ірпінь:Університет державної фіскальної служби України, 2021. -17с
 708       Якименко О.Г. Реалізація механізмів державного управління єкономічною безпекою в умовах інноваційного розвитку України/ Якименко О.Г. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 709       Яковенко Г.Б. Удосконалення державного механізму запобігання та протидії корупції: особливості транзитивних систем/ Яковенко Г.Б. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 710       Якубівська Ю.Є. Державне регулювання міжнародного трансферу промислової власності в Україні/ Якубівська Ю.Є. - Київ:Відкритий Міжнародний університет розвитку людини "Україна", 2012. -22с
 711       Ямковий В.І. Казна як суб"ект цивільних правовідносин / Ямковий В.І. - Харьків:, 2007. -20с
 712       Янчук А.О. Проведення референдумів в Україні (конституційно-правові аспекти)/ Янчук А.О. - Київ:, 2009. -20с
 713       Яремко З.В. Застосування заходів заохочення та стягнення до осіб, позбавлених волі на певний строк/ Яремко З.В. - Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. -19с
 714       Яремченко Л.М. Фінансова політика сприяння розвитку малого підприемництва в аграрній сфері/ Яремченко Л.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -22с
 715       Яремчук Н.Ф. Облік і контроль інвестиційної та операційної нерухомості сільськогосподарських підприемств/ Яремчук Н.Ф. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -21с
 716       Яришко О.В. Фінансове управління вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації/ Яришко О.В. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2006. -20с
 717       Ярошенко В.І. Касаційне провадження в адміністративному судочинстві України: теорія та практика/ Ярошенко В.І. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2016. -20с
 718       Ярошенко К.Б. Ответственность социалистических организаций за вред, причиненный их работниками: Автореферат./ Ярошенко К.Б. - Москва:Всесоюзный научно-исследовательский институт Советского законодательства, 1970. -22с
 719       Ястребинская Г.А. Обоснование развития регионального агропромышленного комплекса: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидатиа экономических наук (на правах рукописи)/ Ястребинская Г.А. - Ленинград:, 1990. -17с
 720       Яценко В.С. Організація діяльності прокуратури щодо розгляду звернень громадян: адміністративно-правовий аспект/ Яценко В.С. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2011. -19с
 721       Яцьківська О.М. Формування та розвиток інноваційного менеджменту аграрних підприемств/ Яцьківська О.М. - Житомир :Житомирський національний агроекологічний університет, 2014. -20с