ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

281 ПУА

ОКР

ПІП викладача

242 Туризм

ОКР

ПІП викладача

073 Менеджмент

072 ФБСС

ОКР

ПІП викладача

1

Внутрішній аудит бюджетних установ

Б

Баюк М. І.

1

Географія туризму

Б

Хитра О. В.

1

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Б

Хитра О. В.

2

Державно-управлінські рішення

Б

Ваганова Л.В.

Юричина І. А.

2

Документаційне забезпечення діяльності туристичних організацій

Б

Савицький В. Т.

2

Корпоративне управління

М

Шевчук І. В.

3

Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування

М

Ковтун І. Б.

Баюк М. І.

3

Навчальна практика "Вступ до фаху"

Б

Тригуба Т. В.

3

Менеджмент організацій

М

Терещенко Т. В.

Фасолько Т. М.

4

Ділова українська мова

Б

ЮФ

Савицький В. Т.

4

Організація готельного господарства

Б

Діль Г. В.

4

Методологія та організація наукових досліджень

М

Чмир О. С.

5

Діловодство у сфері соціального забезпечення

Б

ЮФ

Савицький В. Т.

5

Організація екскурсійної діяльності

Б

Тригуба Т. В.

5

Паблік рілейшнз

Б

Гаман Т. В.

6

Документаційне забезпечення діяльності органів публічного управління

Б

Савицький В. Т.

6

Організація ресторанного господарства

Б

Діль Г. В.

6

Публічне адміністрування

М

Требик Л. П.

7

Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси у публічному управлінні та адмініструванні

М

Требик Л. П.

7

Організація туристичних подорожей

Б

Тригуба Т. В.

7

Самоменеджмент

Б

Савицький В. Т.

Юричина І. А.

8

Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

М

Хитра О. В.

8

Основи туризмознавства

Б

Щепанський Е. В.

8

Теорія організації

Б

Терещенко Т. В.

9

Зв'язки з громадськістю

Б

Гаман Т. В.

9

Правове регулювання туристичної діяльності в країнах ЄС

Б

Щепанський Е. В.

9

Державне та регіональне управління

Б

Ваганова Л.В.

10

Інституціональне забезпечення публічного управління та адміністрування

Асп

Пила В. І.

10

Рекреаційна географія

Б

Хитра О. В.

10

Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

М

Терещенко Т. В.

11

Інтернет-технології в публічному управлінні та адмініструванні

Б

Требик Л. П.

11

Рекреаційні комплекси світу

Б

11

Менеджмент організацій і адміністрування

М

ФБСС

Фасолько Т. М.

12

Контролінг в органах публічного адміністрування

Б

Шевчук І. В.

12

Туристичне країнознавство

Б

Щепанський Е. В.

13

Концептуальні та організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки

Асп

Шевчук І. В.

14

Менеджмент в органах публічного управління

Б

Фасолько Т. М.

Юричина І. А.

16

Механізми та технології публічного управління та адміністрування

Асп

Щепанський Е. В.

17

Місцеве самоврядування

Б

Ковтун І. Б.

Баюк М. І.

18

Місцевий економічний розвиток

М

Ковтун І. Б.

Ваганова Л.В.

19

Навчальна практика "Вступ до фаху"

Б

Гаман Т. В.

20

Національна та громадська безпека

Б

Гаман Т. В.

21

Організація діяльності публічного управлінця

М

Савицький В. Т.

22

Публічна політика

М

Матвейчук Л. О.

Підлісна Т. В.

Омельчук Л. В.

23

Публічна служба

М

Підлісна Т. В.

Омельчук Л. В.

24

Публічне управління та адміністрування: теорія, методологія, історія

Асп

Матвейчук Л. О.

25

Регіональна організація публічного адміністрування

Б

Шевчук І. В.

26

Регіональний та місцевий розвиток

Б

Хитра О. В.

Юричина І. А.

27

Самоменеджмент

Б

Савицький В. Т.

Юричина І. А.

28

Система публічного адміністрування

Б

Требик Л. П.

29

Соціальна і гуманітарна політика

М

Кіндзерський С. А.

30

Стратегічне управління

М

Ваганова Л.В.

32

Українська мова (за професійним спрямуванням)

М

ЮФ

Савицький В. Т.

33

Управління ресурсами

М

Войцещук А. Д.

Хитра О. В.

34

Управління розвитком регіону

М

Пила В. І.

Щепанський Е. В.

35

Управління соціальним і гуманітарним розвитком

Б

Маланчій М. О.