КАТЕГОРІЇ АБІТУРІЄНТІВ,

котрі зараховуються на навчання

за рахунок коштів обласного бюджету

 

Шановні абітурієнти ! 

 

Пунктом 10 Правил прийому на навчання до Хмельницького університету управління та права у 2009 році, затверджених наказом університету від 27 жовтня 2008 року № 844/08 на підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 2 вересня 2008 року № 802, визначено, що відповідно до п. 1 Порядку прийому та фінансування навчання кадрів для бюджетної сфери області у Хмельницькому університеті управління та права за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженого рішенням дев’ятнадцятої сесії Хмельницької обласної ради від 25 вересня 2001 року № 6 у редакції рішення восьмої сесії Хмельницької обласної ради від 25 квітня 2007 року № 30-8/2007, 48 абітурієнтів юридичного факультету і 48 абітурієнтів факультету управління та економіки денної форми навчання, жителів Хмельницької області, котрі належать до категорій здібної, обдарованої молоді (медалісти, відмінники навчання, переможці олімпіад), дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей, приймаються на навчання на перший курс за рахунок коштів обласного бюджету за умови подання такими абітурієнтами сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками з предметів, що виносяться на вступні випробування за напрямами підготовки 6.030401 Право та 6.030601 Менеджмент освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, не нижче визначеного цими Правилами рівня оцінювання знань.

Згідно з п.11 Правил прийому на місця, що виділяються Хмельницькою обласною радою для навчання за кошти обласного бюджету, зараховуються:

- 28 абітурієнтів на юридичний факультет і 28 абітурієнтів на факультет управління та економіки денної форми навчання за квотою міських рад обласного значення, районних рад, районних державних адміністрацій Хмельницької області;

- 10 абітурієнтів на юридичний факультет і 10 абітурієнтів на факультет управління та економіки денної форми навчання за квотою Хмельницької обласної ради;

- 10 абітурієнтів на юридичний факультет і 10 абітурієнтів на факультет управління та економіки денної форми навчання за квотою управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації з числа випускників навчально-виховного комплексу “Сократ”, визначених наказом директора Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки на підставі рекомендації педагогічної ради цього навчального закладу за результатами рейтингового відбору.

Згідно з п.13.4 приймальна комісія університету допускає до участі у конкурсі щодо вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів вступників, які подають сертифікати Українського центру  оцінювання якості освіти з загальноосвітніх предметів, визначених у пункті 15 цих Правил, з результатами оцінювання їх знань у поточному році не нижче 124 балів з непрофільних  та профільних предметів.

Відповідно до підпункту 13.8. Правил прийому абітурієнти напряму підготовки 6.030401 Право, котрі належать до категорій осіб, визначених пунктами 10, 11 цих Правил, зараховуються на навчання за рахунок коштів обласного бюджету у межах зазначених квот за умови, якщо вони подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти або, у разі їх одночасної належності до категорій осіб, визначених у підпункті 13.7 Правил, склали обидва передбачені пунктом 15 цих Правил вступні випробування для вступу на цей напрям підготовки, з оцінками не нижче 149 балів за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.

Згідно з підпунктом 22.3 категорії абітурієнтів, визначені у пунктах 10 і 11 Правил прийому, зараховуються до університету поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні  відповідної кількості балів на вступних випробуваннях відповідно до підпункту 13.7 цих Правил) не нижче встановленого цими Правилами рівня.