КАТЕГОРІЇ АБІТУРІЄНТІВ,

котрі зараховуються на навчання за наслідками співбесіди

 

Шановні абітурієнти ! 

 

Підпунктом 22.2 Правил прийому на навчання до Хмельницького університету управління та права у 2009 році, затверджених наказом університету від 27 жовтня 2008 року № 844/08 на підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 2 вересня 2008 року № 802, визначено категорії вступників, які зараховуються до університету за наслідками співбесіди.

До таких категорій належать:

- особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право, за умови подання ними сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого цими Правилами рівня (тобто 124 балів відповідно до підпункту 13.4);

- молодші спеціалісти та бакалаври з менеджменту, які вступають на факультет управління та економіки для продовження навчання за освітньо-професійними програмами підготовки відповідно бакалавра та спеціаліста;

- молодші спеціалісти-юристи та бакалаври з права, які вступають на юридичний факультет для продовження навчання за освітньо-професійними програмами підготовки відповідно бакалавра та спеціаліста;

- молодші спеціалісти-юристи та бакалаври з права, які вступають на відділення підготовки фахівців та відділення перепідготовки спеціалістів заочного факультету;

- абітурієнти відділення перепідготовки спеціалістів заочного факультету, які отримали дипломи з відзнакою про повну вищу освіту за іншим фахом;

- абітурієнти магістратури за спеціальностями Адміністративний менеджмент та Правознавство за денною і заочною формами навчання.

- абітурієнти магістратури за спеціальністю Державна служба з числа випускників вищих навчальних закладів третього або четвертого рівня акредитації 2009 року випуску.