ЗМІНИ

ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА У 2013 РОЦІ

 

(затверджені наказом ректора університету від 27 березня 2013 року № 182/13)

 

 

1.1. Абзац 1 преамбули Правил прийому викласти у такій редакції: «Провадження освітньої діяльності у Хмельницькому університеті управління та права здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АД № 073224, дата видачі – 8 січня 2013 року, термін дії – до 1 липня 2017 року).

 

1.2. Додаток 1 до Правил прийому викласти у такій редакції:

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Хмельницький університет управління та права

Громадяни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузі знань

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0304

Право

6.030401

правознавство 

50

0

30

4 р.

0

4 р. 6 м.

13452

0

8330

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

менеджмент

75

0

0

4 р.

0

0

10120

0

0

Магістр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0304

Право

8.03040101

правознавство

30

0

0

1 р.

0

0

13452

0

0

1501

Державне управління

8.15010002

державна служба

30

0

30

12 м.

0

22 м.

7302

0

5380

1801

Специфічні категорії

8.18010018

адміністративний менеджмент

30

0

30

1 р.

0

1 р. 6 м.

6920

0

4354

Спеціаліст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0304

Право

7.03040101

правознавство

0

0

50

0

0

3 р. 6 м.

0

0

9610

0304

Право

7.03040101

правознавство

50

0

30

1 р.

0

1 р.

13452

0

8330

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

75

0

0

1 р.

0

0

10120

0

0

 

1.3. Додаток 4 до Правил прийому викласти у такій редакції:

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2013 році

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницький університет управління та права

Денна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра)

Фахове випробування

Курс

Термін
навчан-
ня

Кількість місць

За кошти
державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Факультет управління та економіки

менеджмент

6.030601

7.03060101

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

менеджмент

5 Курс

1 р.

25

50

 

 

8.15010002

державна служба

основи держави і права; основи економіки; державне управління; іноземна мова

6 Курс

12 м.

11*

19*

 

 

8.18010018

адміністративний менеджмент

менеджмент; іноземна мова

6 Курс

1 р.

0

30

Юридичний факультет

правознавство 

6.030401

7.03040101

правознавство

правознавство

5 Курс

1 р.

30

20

 

 

8.03040101

правознавство

правознавство; іноземна мова

6 Курс

1 р.

0

30

Заочна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра)

Фахове випробування

Курс

Термін
навчан-
ня

Кількість місць

За кошти
державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Назва

Код

Код

Назва

Заочний факультет

 

правознавство 

6.030401

7.03040101

правознавство

правознавство

6 Курс

1 р.

0

30

 

 

7.03040101

правознавство

основи правознавства

3 Курс

3 р. 6 м.

0

50

Факультет управління та економіки

 

 

8.15010002

державна служба

основи держави і права; основи економіки; державне управління; іноземна мова

6 Курс

22 м.

25*

5*

 

 

8.18010018

адміністративний менеджмент

менеджмент; іноземна мова

6 Курс

1 р. 6 м.

0

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* За даними 2012 року. Показники на 2013 рік будуть визначені відповідно до рішення Національного агентства України з питань

державної служби