-
8. 03040101
, ' ʳ
/
1.         155
2.         160
3.         볿 127,5
4.         145
5.         152,5
6.         132,5
7.         ³ 160
8.         162,5
9.         140
10.      152,5
11.      167,5
12.      152,5
13.      157,5
14.      157,5
15.      152,5
16.      ˳ 152,5
17.      127,5
18.      152,5
19.      152,5
20.      ' 147,5
21.      155
22.      160
23.      ³ 160
24.      147,5
25.      147,5
26.      140
27.      155
28.      142,5