КАТЕГОРІЇ АБІТУРІЄНТІВ,

котрі зараховуються на навчання поза конкурсом

 

Шановні абітурієнти !

 

Підпунктом 22.3 Правил прийому на навчання до Хмельницького університету управління та права у 2009 році, затверджених наказом університету від 27 жовтня 2008 року № 844/08 на підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 2 вересня 2008 року № 802, визначено категорії вступників, які зараховуються до університету поза конкурсом за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче 124 за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.

До таких категорій належать:

- особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;

- діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років;

- інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);

- особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

- 28 абітурієнтів на юридичний факультет і 28 абітурієнтів на факультет управління та економіки денної форми навчання за квотою міських рад обласного значення, районних рад, районних державних адміністрацій Хмельницької області відповідно до пунктів 10-11 Правил прийому;  

- 10 абітурієнтів на юридичний факультет і 10 абітурієнтів на факультет управління та економіки денної форми навчання за квотою Хмельницької обласної ради відповідно до пунктів 10-11 Правил прийому;

- 10 абітурієнтів на юридичний факультет і 10 абітурієнтів на факультет управління та економіки денної форми навчання за квотою управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації з числа випускників навчально-виховного комплексу “Сократ” відповідно до пунктів 10-11 Правил прийому.

Відповідно до підпункту 13.8. Правил прийому абітурієнти напряму підготовки 6.030401 Право, котрі належать до категорій осіб, визначених пунктами 10, 11 цих Правил, зараховуються на навчання за рахунок коштів обласного бюджету у межах зазначених квот за умови, якщо вони подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти або, у разі їх одночасної належності до категорій осіб, визначених у підпункті 13.7 цих Правил, склали обидва передбачені пунктом 15 цих Правил вступні випробування для вступу на цей напрям підготовки, з оцінками не нижче 149 балів за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.